Amosi 1 – LCB & NTLR

Luganda Contemporary Bible

Amosi 1:1-15

1Bino bye bigambo Amosi eyali omu ku balunzi b’endiga mu bitundu by’e Tekowa bye yabikkulirwa, musisi amale ajje nga wakayitawo emyaka ebiri, mu mirembe gya Uzziya kabaka wa Yuda, era nga gy’emirembe gya kabaka Yerobowaamu mutabani wa Yowaasi nga y’afuga Isirayiri.

2Amosi yagamba nti,

Mukama awuluguma ng’asinziira mu Sayuuni,

era eddoboozi lye liwulirwa nga libwatukira mu Yerusaalemi;

omuddo mu malundiro gulikala

n’entikko y’olusozi Kalumeeri erisigala njereere.”

Okulamulwa kwa Baliraanwa ba Isirayiri

3Bw’ati bw’ayogera Mukama nti,

“Olw’ebyonoono bya Ddamasiko ebisatu,

weewaawo ebina, siriggyawo busungu bwange.

Kubanga baabonereza nnyo abantu b’e Gireyaadi

nga babasalaasala n’ebyuma.

4Ndiweereza omuliro mu lubiri lwa kabaka Kazayeeri

era njokye n’ebigo bya kabaka Benikadadi.

5Era ndimenya enzigi z’ekibuga Ddamasiko

era ndizikiriza kabaka ali mu Kiwonvu ky’e Aveni,

oyo akwata omuggo ogw’obwakabaka mu Besiadeni.

Abantu b’e Busuuli balitwalibwa mu buwaŋŋanguse mu Kiri,”

bw’ayogera Mukama.

6Bw’ati bw’ayogera Mukama nti,

“Olw’ebyonoono bya Gaza ebisatu,

weewaawo ebina, siriggyawo busungu bwange.

Kubanga yatwala eggwanga ddamba mu busibe

n’alitunda eri Edomu.

7Ndiweereza omuliro ku bbugwe wa Gaza

ogulyokya ebigo byakyo.

8Ndizikiriza atuula mu Asudodi,

n’oyo akwata omuggo gw’obwakabaka ndimumalawo okuva mu Asukulooni.

Ndibonereza Ekuloni

okutuusa lwe ndimalirawo ddala Abafirisuuti,”

bw’ayogera Mukama.

9Mukama bw’ati bw’ayogera nti,

“Olw’ebyonoono bya Ttuulo ebisatu,

weewaawo ebina, siriggyawo busungu bwange.

Kubanga yatunda eggwanga ddamba erya Edomu mu busibe

n’amenya endagaano ey’obwaseruganda eyali ekoleddwa,

10kyenaava mpeereza omuliro ku bbugwe wa Ttuulo,

ogunaayokya ebigo byakyo.”

11Bw’ati bw’ayogera Mukama nti,

“Olw’ebyonoono bya Edomu ebisatu,

weewaawo ebina, siriggyawo busungu bwange.

Kubanga yayigganya muganda we n’ekitala

awatali kusaasira,

obusungu bwabwe ne bubuubuuka obutakoma

era ne batabusalako.

12Ndiweereza omuliro ku Temani

oguliyokya ebigo bya Bozula.”

13Bw’ati bw’ayogera Mukama nti,

“Olw’ebyonoono bya Amoni ebisatu

weewaawo ebina, siriggyawo busungu bwange.

Mu ntalo ez’okugaziya ensi ye,

yabaaga abakazi abaali embuto ab’e Giriyaadi.

14Ndiweereza omuliro ku bbugwe wa Labba,

era gulyokya ebigo byakyo.

Walibaawo n’oluyoogaano olunene ku lunaku olw’olutalo

mu mpewo ey’amaanyi, kibuyaga ng’akunta.

15Kabaka waakyo alitwalibwa mu buwaŋŋanguse,

ye n’abakungu be bonna,”

bw’ayogera Mukama.

Nouă Traducere În Limba Română

Amos 1:1-15

1Cuvintele lui Amos, unul dintre păstorii din Tekoa, – ceea ce a văzut el cu privire la Israel, în zilele lui Uzia, regele lui Iuda, și în zilele lui Ieroboam, fiul lui Iehoaș, regele lui Israel, cu doi ani înaintea cutremurului1 Vezi Zah. 14:5.. 2El a zis:

Domnul răcnește din Sion

și glasul Lui răsună din Ierusalim.

Pășunile păstorilor se usucă,

iar vârful Carmelului se veștejește.“

Judecată împotriva vecinilor lui Israel: împotriva Aramului

3Așa vorbește Domnul:

„Pentru trei fărădelegi ale Damascului,

ba chiar pentru patru,

nu‑Mi voi retrage mânia,

pentru că a treierat Ghiladul

cu tăvălugurile de fier.

4Voi trimite foc în Casa lui Hazael,

care va mistui fortărețele lui Ben‑Hadad.

5Voi sfărâma zăvoarele Damascului;

îl voi nimici pe cel ce locuiește5 Sau: pe cel ce stăpânește (regele). în Câmpia Aven5 Aven înseamnă răutate.

și pe cel ce ține sceptrul în Bet‑Eden.

Poporul lui Aram va merge în captivitate la Chir,“ zice Domnul.

Judecată împotriva Filistiei

6Așa vorbește Domnul:

„Pentru trei fărădelegi ale Gazei,

ba chiar pentru patru,

nu‑Mi voi retrage mânia,

pentru că a dus în exil comunități întregi,

ca să le dea pe mâna Edomului.

7Voi trimite foc în zidurile Gazei,

care îi va mistui fortărețele.

8Îl voi nimici pe locuitorul din8 Sau: pe cel ce stăpânește în (sau pe regele din). Așdod

și pe cel ce ține sceptrul în Așchelon,

Îmi voi întoarce mâna împotriva Ekronului,

iar rămășița filistenilor va pieri,“ zice Stăpânul Domn.

Judecată împotriva Tyrului

9Așa vorbește Domnul:

„Pentru trei fărădelegi ale Tyrului,

ba chiar pentru patru,

nu‑Mi voi retrage mânia,

pentru că a dus în exil comunități întregi, dându‑le Edomului

și nu și‑a adus aminte de legământul frățesc9 Vezi 1 Regi 5:1, 12..

10Voi trimite foc asupra zidurilor Tyrului,

care îi va mistui fortărețele.“

Judecată împotriva Edomului

11Așa vorbește Domnul:

„Pentru trei fărădelegi ale Edomului,

ba chiar pentru patru,

nu‑Mi voi retrage mânia,

pentru că l‑a urmărit cu sabia pe fratele său,

înăbușindu‑și mila,

pentru că s‑a lăsat mereu condus de mânie

și și‑a păstrat neîncetat furia.

12Voi trimite foc în Teman,

care va mistui fortărețele Boțrei.“

Judecată împotriva amoniților

13Așa vorbește Domnul:

„Pentru trei fărădelegi ale fiilor lui Amon,

ba chiar pentru patru,

nu‑Mi voi retrage mânia,

pentru că a spintecat pântecele femeilor însărcinate din Ghilad,

ca să‑și lărgească hotarul.

14Voi aprinde un foc pe zidurile Rabei,

care îi va mistui fortărețele

în mijlocul strigătelor de război din ziua bătăliei,

în mijlocul vijeliei din ziua furtunii.

15Regele lor15 Sau: Milkom (Moleh, zeul suprem al amoniților). Ebr.: malkam. va merge în exil

împreună cu căpeteniile sale,“ zice Domnul.