Abakkolosaayi 4 – LCB & NTLR

Luganda Contemporary Bible

Abakkolosaayi 4:1-18

Ebiragiro Ebirala

1Mmwe bakama b’abaddu, mubenga benkanya eri abaddu bammwe nga mumanyi nti nammwe mulina Mukama wammwe mu ggulu. 24:2 Luk 18:1Munyiikirirenga mu kusaba, nga temuddirira, wabula nga mwebazanga 34:3 a Bik 14:27 b Bef 6:19, 20nga mwenna awamu mutusabira Katonda atuggulirewo oluggi okubuulira Enjiri, n’okutegeeza ekyama kya Kristo, kye nasibirwa. 4Ndyoke njolesenga ekyama ekyo nga bwe kiŋŋwanidde okukyogerako. 54:5 a Bef 5:15 b Mak 4:11 c Bef 5:16Abo abatannakkiriza mutambulenga nabo n’amagezi, nga mukozesa bulungi ebiseera bye mulina. 64:6 a Bef 4:29 b Mak 9:50 c 1Pe 3:15Enjogera yammwe ebeerenga ya kisa, era ng’enoga omunnyo, mulyoke mumanye eky’okwanukulanga buli muntu yenna.

74:7 a Bik 20:4 b Bef 6:21, 22Tukiko owooluganda omwagalwa era omuweereza omwesigwa era muddu munnaffe mu Mukama waffe alibategeeza ebinfaako byonna. 84:8 Bef 6:21, 22Kyenva mmutuma gye muli mulyoke mumanye ebitufaako, era abazzeemu n’amaanyi, 94:9 Fir 10awamu ne Onesimo owooluganda omwagalwa era omwesigwa, omu ku b’ewammwe; balibategeeza byonna ebifa eno.

104:10 a Bik 19:29 b Bik 4:36Alisutaluuko, musibe munnange, ne Makko omujjwa wa Balunabba, gwe baabagambako nti bw’aliba ng’aze gye muli mumusembezanga, babatumidde; 11ne Yesu ayitibwa Yusito abalamusizza. Abo be Bayudaaya, bakozi bannange bokka mu bwakabaka bwa Katonda, abaanzizaamu amaanyi. 124:12 a Bak 1:7; Fir 23 b Bar 15:30 c 1Ko 2:6Epafula ow’ewammwe, omuddu wa Kristo Yesu, afuba bulijjo ku lwammwe okubasabira, mulyoke muyimirirenga nga munywedde mu kukkiriza era nga mutegeereranga ddala mu byonna Katonda by’ayagala, abalamusizza. 134:13 Bak 2:1Kubanga mmuweera obujulirwa, nga bw’afuba ennyo ku lwammwe, n’ab’omu Lawodikiya, n’ab’omu Kiyerapoli. 144:14 a 2Ti 4:11; Fir 24 b 2Ti 4:10Lukka, omusawo omwagalwa ne Dema, babalamusizza. 154:15 Bar 16:5Mulamuse abooluganda ab’omu Lawodikiya, ne Nunfa, n’ekkanisa ekuŋŋaanira mu nnyumba ye.

164:16 2Bs 3:14Ebbaluwa eno bw’emalanga okusomebwa mu mmwe, mulabe nti esomerwa n’ab’ekkanisa y’omu Lawodikiya, era nammwe musome ebbaluwa eriva e Lawodikiya.

174:17 a Fir 2 b 2Ti 4:5Era mugambe Alukipo nti, “Ssaayo omwoyo ku kuweereza kwe waweebwa mu Mukama waffe, okutuukirize.”

18Nze Pawulo nzennyini nze mpandiise okulamusa kuno. Munzijukirenga mu busibe bwange. Ekisa kibeerenga nammwe.

Nouă Traducere În Limba Română

Coloseni 4:1-18

1Stăpânilor, dați‑le sclavilor voștri ceea ce este drept și corect, știind că și voi aveți un Stăpân în cer.

Alte instrucțiuni

2Stăruiți în rugăciune! Vegheați în ea cu mulțumire! 3Rugați‑vă în același timp și pentru noi, ca Dumnezeu să deschidă o ușă pentru Cuvânt, să putem vorbi despre taina lui Cristos, din cauza căreia sunt închis, 4ca s‑o pot face cunoscută așa cum trebuie. 5Umblați cu înțelepciune față de cei din afară, răscumpărând vremea. 6Vorbirea voastră să fie întotdeauna cu har, dreasă cu sare6 Un mod figurat de a spune că vorbirea trebuie să fie plăcută și consistentă., ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia.

Salutări finale

7Tyhikos vă va face cunoscut totul cu privire la mine. El este un frate preaiubit și un slujitor credincios, rob împreună cu mine în Domnul. 8L‑am trimis la voi tocmai pentru aceasta, ca să cunoașteți detalii despre noi și să vă încurajeze inimile. 9L‑am trimis împreună cu Onisim, un frate credincios și preaiubit, care este unul dintre voi. El vă va face cunoscute toate lucrurile de pe aici.

10Aristarhus, închis împreună cu mine, vă trimite salutări, precum și Marcu, vărul lui Barnabas, cu privire la care ați primit porunci. Dacă vine la voi, să‑l primiți bine. 11De asemenea, vă trimite salutări Isus, zis și Justus. Aceștia sunt singurii dintre cei circumciși care sunt lucrători împreună cu mine pentru Împărăția lui Dumnezeu11 Vezi nota de la 1:12.. Ei au devenit o încurajare pentru mine. 12Epafras, care este unul dintre voi, slujitor al lui Cristos Isus, vă trimite salutări. El se luptă întotdeauna pentru voi în rugăciune, astfel încât, desăvârșiți și pe deplin convinși, să puteți rămâne în toată voia lui Dumnezeu. 13Căci mărturisesc despre el că a lucrat din greu pentru voi, pentru cei din Laodicea și pentru cei din Hierapolis. 14Luca, doctorul preaiubit, și Demas vă trimit salutări. 15Salutați‑i pe frații din Laodicea, precum și pe Nimfa și biserica din casa ei.

16După ce va fi citită această scrisoare în prezența voastră, faceți în așa fel încât să fie citită și în biserica din Laodicea. De asemenea, citiți și voi scrisoarea din Laodicea.16 Se pare că scrisorile lui Pavel erau citite cu voce tare în adunare, iar unele dintre ele trebuiau transmise mai departe, pentru a ajunge și în alte biserici. Scrisoarea din Laodicea este o altă scrisoare scrisă de Pavel, fiind foarte posibil ca aceasta să nu fie alta decât scrisoarea către Efeseni, având în vedere că aceste scrisori urmau de obicei o rută circulară, în cazul acesta de la Efes, prin Laodicea, la Colose.

17Spuneți‑i lui Arhippos: „Ai grijă de slujba pe care ai primit‑o în Domnul: să o duci la îndeplinire!“

18Salutarea este scrisă cu mâna mea, a lui Pavel. Aduceți‑vă aminte de lanțurile mele! Harul să fie cu voi! Amin.