Luganda Contemporary Bible

2 Yokaana 1:1-13

11 a 3Yk 1 b Bar 16:13 c Yk 8:32Nze omukadde mpandiikira omukyala omulonde awamu n’abaana be, be njagalira ddala mu mazima, si nze mbaagala nzekka, wabula n’abo bonna abategeera amazima. 22 a 2Pe 1:12 b 1Yk 1:8Amazima ago gabeera mu ffe, era gajjanga kubeera mu ffe emirembe gyonna.

33 Bar 1:7Ekisa, n’okusaasira n’emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe ne Yesu Kristo Omwana wa Kitaffe bijjanga kubeera naffe mu mazima ne mu kwagala.

44 3Yk 3, 4Nnasanyuka nnyo, bwe nnasanga abamu ku baana bo nga batambulira mu mazima nga bwe twalagirwa Kitaffe. 55 1Yk 2:7; 3:11Naye nnyabo kaakano nkusaba nga siri ng’akuwa ekiragiro ekiggya, naye nkujjukiza ekiragiro ekyo Katonda kye yatuwa okuva ku lubereberye nti, “Twagalanenga.” 66 1Yk 2:5Era kuno kwe kwagalana nti tugonderenga ebiragiro bya Katonda. Kubanga okuva ku lubereberye twategeezebwa nga bwe tuteekwa okutambula.

77 a 1Yk 2:22; 4:2, 3 b 1Yk 4:1 c 1Yk 2:18Mwekuume, abalimba bangi mu nsi abatakkiriza nti Yesu yayambala omubiri. Buli muntu ayogera bw’atyo mulimba era mulabe wa Kristo. 88 1Ko 3:8Mwekuume, muleme okufiirwa kye twakolerera, wabula mukikuume kubanga mulifuna empeera yammwe yonna. 99 1Yk 2:23Buli asukka ku ebyo Kristo by’ayigiriza n’atabinywereramu, talina Katonda; naye oyo anywerera mu kuyigiriza okwo alina Kitaffe n’Omwana. 1010 Bar 16:17Omuntu yenna bw’ajja gye muli, n’atayigiriza bw’atyo, temumwanirizanga mu nnyumba yammwe, n’okulamusa temumulamusanga. 1111 1Ti 5:22Kubanga buli amusembeza aba yeenyigidde mu bikolwa ebyo ebibi.

1212 3Yk 13, 14Mbadde na bingi eby’okubawandiikira, kyokka saagala byonna kubibawandiikira buwandiikizi, wabula nsuubira okubakyalira tulyoke twogeraganye nga tulabagana amaaso n’amaaso, essanyu lyaffe liryoke lituukirire.

1313 nny 1Abaana ba mwannyoko omulonde bakulamusizza.

Swedish Contemporary Bible

2 Johannesbrevet 1:1-13

Hälsningar

1Från den gamle.

Till den utvalda frun och hennes barn,1:1 den gamle kan syfta både på Johannes ålder och hans ställning som församlingsledare, och den utvalda frun och hennes barn på församlingen och dess medlemmar. som jag i sanning älskar, och inte bara jag utan alla som har lärt känna sanningen. 2Det gör vi för sanningens skull, som förblir i oss och ska vara med oss för evigt.

3Nåd, barmhärtighet och frid från Gud Fadern och från Jesus Kristus, Faderns Son, ska vara med oss i sanning och kärlek.

Kärlek och sanning

4Jag blev mycket glad när jag förstod att några av dina barn följer sanningen, precis som Fadern har befallt oss.

5Nu ber jag dig, min fru – inte för att skriva något nytt bud till dig, utan det som vi har haft redan från början: låt oss älska varandra. 6Kärlek är att vi lever efter hans bud. Det här är budet ni har hört från början, att ni ska leva i kärleken.

7Många bedragare har spridits ut över världen, och de erkänner inte att Jesus Kristus har blivit en verklig människa.1:7 Se not till 1 Joh 4:2. Varje sådan är en bedragare, en antikrist1:7 Jfr 2 Thess 2:3 och Upp 13:1 10.. 8Se upp så att ni inte förlorar det som ni1:8 Enligt en del handskrifter: vi. har arbetat för, utan får full lön. 9Den som går sin egen väg och inte håller sig till Kristus undervisning har inte Gud med sig. Men den som förblir i hans undervisning har både Fadern och Sonen.

10Om någon kommer till er och vill undervisa om något annat än det här, så bjud inte hem honom och hälsa honom inte välkommen. 11Den som tar emot en sådan blir medskyldig till hans onda gärningar.

Avslutning

12Jag har mycket mer att säga till er, men jag vill inte göra det med papper och bläck. Jag hoppas i stället att snart kunna hälsa på er, så att vi kan prata med varandra och få uppleva fullständig glädje.

13Din utvalda systers barn hälsar dig.1:13 Syftar på församlingsmedlemmar där Johannes befann sig, jfr v. 1 med not.