2 Timoseewo 2 – LCB & LB

Luganda Contemporary Bible

2 Timoseewo 2:1-26

Omuserikale Omwesigwa owa Kristo

12:1 Bef 6:10Noolwekyo mwana wange nywereranga mu kisa ekiri mu Kristo Yesu. 22:2 a 2Ti 1:13 b 1Ti 6:12Ebyo bye wawulira nga njogera mu maaso g’abajulirwa abangi biyigirizenga abantu abeesigwa, abalisobola okubiyigiriza abalala. 32:3 1Ti 1:18Naawe bonaabonanga ng’omuserikale omulungi owa Kristo Yesu. 4Tewali muserikale ng’ali ku lutalo eyeeyingiza mu mitawaana gy’abantu abaabulijjo, alyoke asiimibwe oyo eyamuwandiika. 52:5 1Ko 9:25Omuntu yenna eyeetaba mu mizannyo gy’empaka, taweebwa buwanguzi bw’atagoberera biragiro bya mizannyo egyo. 6Omulimi ategana ennyo y’asaanira okufuna ku bibala ebibereberye. 7Kale lowooza ku bye ŋŋamba; Mukama ajja kukuwa okutegeera byonna.

82:8 a Bik 2:24 b Mat 1:1 c Bar 2:16Jjukira nga Yesu Kristo ow’omu zzadde lya Dawudi yazuukira mu bafu ng’Enjiri gye ntegeeza bw’egamba. 92:9 Bik 9:16Olw’Enjiri eyo, kyenva mbonaabona n’ensibibwa ng’omukozi w’ebibi. Naye ekigambo kya Katonda kyo tekisibiddwa. 102:10 a Bak 1:24 b 2Ko 4:17Kyenva ngumira ebintu byonna olw’abalonde nabo balyoke balokolebwe era bafune, n’ekitiibwa ekitaggwaawo ekiri mu Kristo Yesu.

112:11 Bar 6:2-11Ekigambo kino kyesigwa ekigamba nti:

“Obanga twafiira wamu naye,

era tulibeera balamu wamu naye.

122:12 a Bar 8:17; 1Pe 4:13 b Mat 10:33Obanga tugumiikiriza awamu naye, era tulifugira wamu naye.

Obanga tumwegaana era naye alitwegaana.

132:13 Kbl 23:19; Bar 3:3Ffe bwe tutaba beesigwa, ye aba mwesigwa,

kubanga teyeewakanya.”

Omukozi Katonda gw’asiima

142:14 1Ti 6:4Ebyo bijjukizenga abantu ng’obakuutirira mu maaso ga Katonda, beewalenga okuwakana okutalina mugaso, nga bakyamya abo abawuliriza. 152:15 Bef 1:13; Yak 1:18Fubanga okweraga ng’osiimibwa Katonda, ng’oli mukozi akola ebitakuswaza, era nga weekuumira mu kkubo ery’obubaka obw’amazima. 162:16 Tit 3:9Weewalenga ebigambo ebinyooma era ebitaliimu nsa, kubanga abantu bibongera bwongezi mu butatya Katonda. 172:17 1Ti 1:20Era ebigambo byabwe birisaasaana nga kookolo; mu abo mwe muli Kumenayo ne Fireeto, 182:18 1Ti 1:19abaakyama ne bava ku mazima, nga bagamba nti okuzuukira kwabaawo dda, era waliwo abamu be bakyamizza. 192:19 a Is 28:16 b Yk 10:14 c 1Ko 1:2Kyokka omusingi Katonda gwe yateekawo mugumu, era gulina akabonero kano: “Mukama amanyi ababe.” Era nti: “Buli ayatula erinnya lya Mukama ave mu butali butuukirivu.”

202:20 Bar 9:21Mu nnyumba ennene temubaamu bintu bya zaabu na ffeeza byokka, naye mubaamu n’eby’emiti, era n’eby’ebbumba. Ebimu bikozesebwa emirimu egy’ekitiibwa, n’ebirala egitali gya kitiibwa. 212:21 2Ti 3:17Noolwekyo buli eyeewala ebintu ebyo ebitali bya kitiibwa anaabanga ow’ekitiibwa, atukuziddwa, asaanira okukozesebwa mukama we, olw’omulimu omulungi.

222:22 a 1Ti 1:14; 6:11 b 1Ti 1:5Naye ddukanga okwegomba okubi okw’ekivubuka, ogobererenga obutuukirivu, n’okukkiriza, n’okwagalana era n’emirembe awamu n’abo abasaba Mukama n’omutima omulongoofu. 23Weewalenga empaka ez’obusirusiru, ezitaliimu magezi, kubanga omanyi nti zivaamu okulwana. 242:24 1Ti 3:2, 3Omuddu wa Mukama tasaana kulwana, wabula okuba omukkakkamu eri bonna, n’okuba omuyigiriza omulungi agumiikiriza, 252:25 1Ti 2:4era aluŋŋamya n’obwetoowaze abo abamuwakanya, oboolyawo Katonda alibawa okwenenya, ne bamanya amazima, 262:26 1Ti 3:7ne bava mu mutego gwa Setaani gwe baguddemu abakozese by’ayagala, ne badda engulu mu kutegeera kwabwe.

En Levende Bok

2. Timoteus 2:1-26

Arbeid og kjemp for Jesus

1Timoteus, min sønn, jeg ber deg hente styrke fra den kjærlighet og tilgivelse som finnes i Jesus Kristus. 2Den undervisningen du og mange andre har hørt av meg, skal du føre videre til pålitelige personer, som i sin tur kan undervise andre.

3Vær beredt til å lide sammen med meg for Jesus Kristus, som en god soldat. 4Høyeste prioritet for en soldat er å være lydig mot kommandanten. Derfor lar han seg ikke hindre av de små trivielle tingene som hører dagliglivet til. 5Vær som en idrettsmann. Pass på at du vinner seierskransen ved å følge reglene som gjelder. 6Vær som en hardt arbeidende bonde. Da skal du bli den første som får del i avlingen. 7Tenk på det jeg har sagt. Herren Jesus vil hjelpe deg til å forstå alt.

8Glem aldri at Jesus Kristus, etterkommeren til kong David, har stått opp fra de døde. Dette er innholdet i mitt glade budskap. 9Det er på grunn av dette budskapet jeg må lide og til og med har blitt lenket fast som en forbryter. Men Guds budskap har ikke blitt lenket fast. 10Derfor er jeg villig å holde ut hva som helst for deres skyld som har takket ja til Guds innbydelse om å tilhøre ham. Mitt ønske er jo at de til slutt må bli frelst for evig gjennom det som Jesus Kristus har gjort, slik at de får oppleve Guds herlighet.

11Dette budskapet om frelse er sant:

Dersom vi er døde med ham,

skal vi også leve med ham.

12Dersom vi lider for ham,

skal vi også regjere med ham.

Men om vi fornekter ham,

skal han også fornekte oss.

13Dersom vi sviker ham,

står han likevel fast ved sitt ord,

for han kan ikke fornekte seg selv.2:13 Dette kan ha vært en sang fra denne tiden.

Arbeideren som ikke trenger å gå skamfull

14Minn alle om disse sannhetene og advar alle innfor Gud mot å holde på med krangel og diskusjon om forskjellig troslære. Slike diskusjoner er uten mening og leder til katastrofe for dem som hører på. 15Undervis heller i det sanne budskapet om Jesus på en rett måte. Da blir du en arbeider som ikke trenger å gå skamfull, en som Gud vil være fornøyd med. 16Ha ikke noe å gjøre med disse gudløse lærene. Deres tilhengere vil dras lengre og lengre bort fra Gud. 17Læren vil spre seg som kreft i kroppen. To av disse typene som sprer falsk lære, er Hymeneus og Filetus. 18De har forlatt det sanne budskapet og påstår at de døde allerede har stått opp.2:18 Paulus gikk imot den gnostiske læren, som påsto at den åndelige og den materielle verden er skilt fra hverandre. I følge den læren skulle de døde bare stå opp åndelig og ikke få en ny kropp. De ødelegger troen på Jesus hos mange. 19Guds sanne budskap er et fast fundament som ingen kan rokke. På dette fundamentet står det skrevet: ”Herren kjenner sine”2:19 Se Fjerde Mosebok 16:5. og ”Den som tilber Herren, skal ikke gjøre det som er urett”.2:19 Se Fjerde Mosebok 16:26.

20I et rikt hjem finnes det skåler og krus av gull og sølv, men også av tre og leire. De kostbare gjenstandene blir brukt ved fine anledninger, og de andre blir brukt til hverdags. 21På samme måten er det hos Gud. Den troende som holder seg borte fra den falske læren jeg snakket om og i stedet holder seg til det sanne budskapet, han blir som skåler og krus av gull eller sølv. Han lever fullt og helt for Gud og vil bli brukt til noe fint, til å gjøre Guds vilje.

22Flykt bort fra fristelsene og begjæret som særlig unge blir utsatt for. Strev i stedet etter å gjøre Guds vilje og etter å få en sterkere tro. Elsk dine medmennesker og lev i fred med alle som tilber Herren Jesus og søker ham av hele hjertet.

23Enda en gang sier jeg: Unngå å bli dratt inn i dumme og umodne diskusjoner. Du vet at det bare leder til bråk. 24Den som tjener Gud, skal ikke krangle. Han må være vennlig mot alle og i stand til å undervise med tålmodighet. 25På en mild måte skal han vise dem til rette som motsier ham. Kanskje da Gud gir disse personene en ny mulighet til å vende om og forstå det sanne budskapet om Jesus. 26Ja, kanskje tar de til fornuften og bryter ut av den fellen som Satan hadde fanget dem i, for å lokke dem til å følge hans vilje.