En Levende Bok

Matteus 3

Døperen Johannes rydder vei for Jesus

1Litt seinere begynte døperen Johannes å undervise ute i den jødiske ødemarken. Budskapet hans var: ”Vend dere bort fra synden og let etter Gud. Han har kommet for å frelse menneskene og gjøre dem til sitt eget folk![a]

Det var ham Gud talte om ved profeten Jesaja, da han sa:

”En stemme roper i ødemarken:
’Rydd vei for Herren!
    Gjør stiene rette for ham![b]’ ”

Johannes hadde klær som var vevd av ull fra kameler. Rundt midjen hadde han et lærbelte. Maten han spiste, var gresshopper og honning fra ville bier. Folk fra Jerusalem, fra alle deler av Judea og fra hele Jordandalen, kom ut i ødemarken for å høre ham tale. Etter at folket hadde bekjent syndene sine, døpte han dem i elven Jordan.

Da Johannes så at mange fariseere og sadukeere[c] kom for å bli døpt, talte han strengt til dem og sa: ”Dere ormeyngel, tror dere at dere kan flykte bort fra Guds kommende dom? Nei, først må dere bevise at dere har vendt dere bort fra synden ved å gjøre det som er rett. Innbill dere ikke at dere kan slippe unna. Tenk ikke: ’Vi er trygge, for vi er jøder, og Abraham er vår stamfar.’ Jeg forsikrer dere at det ikke hjelper. Gud kan forvandle disse steinene til jøder! 10 Dommen henger over dere, øksen har allerede begynt å hogge i trestammen. Hvert tre som ikke bærer god frukt, skal bli hogget ned og kastet på ilden!

11 Den som erkjenner syndene sine og vender om til Gud, skal jeg døpe med vann. Men det skal komme en som er større enn meg. Han er så mektig at jeg ikke en gang er verdig til å ta sandalene[d] av føttene hans. Han skal døpe dere med Guds Hellige Ånd og ild. 12 Det er han som skal dømme verden. Han står klar til å skille de onde fra dem som følger Guds vilje, på samme måten som bonden skiller agnene fra hveten. Etter at han har renset opp på treskeplassen, skal han samle hveten i laden, men agnene skal han brenne opp i en ild som aldri slokner.”

Jesus blir døpt

13 Jesus dro nå fra Galilea og kom til elven Jordan for å bli døpt av Johannes. 14 Men Johannes ville ikke døpe ham.

Han sa: ”Det kan ikke være riktig. Egentlig er det jeg som burde bli døpt av deg.” 15 Men Jesus svarte: ”Gjør det i alle fall, for vi må gjøre alt slik Gud vil ha det.” Da døpte Johannes ham.

16 Da Jesus hadde blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Himmelen åpnet seg og han[e] så Guds Ånd komme ned som en due og stanset over ham. 17 En stemme fra himmelen sa: ”Dette er min elskede Sønn, han er min glede.”

Footnotes

 1. 3:2 På gresk: for himmelriket er nær.
 2. 3:3 Se Jesaja 40:3.
 3. 3:7 Fariseere og sadukeere var to religiøse partier blant jødene. Fariseerne var svært nøye med å følge hele Moseloven og hadde for øvrig lagt til egne regler og forskrifter. Sadukeerne var mest interessert i politikk og var lojale mot romerne. De trodde verken på evig liv, engler eller ånder.
 4. 3:11 Dette var en oppgave for slaver.
 5. 3:16 Det er uklart hvem ”ham” viser til, men i følge med Johannes sin fortelling om Jesus 1:33-34 så døperen Johannes hvordan Guds Ånd dalte ned over Jesus.

Nouă Traducere În Limba Română

Matei 3

Lucrarea lui Ioan Botezătorul

1În acele zile, Ioan Botezătorul a venit în pustia Iudeii şi a început să predice. El spunea: „Pocăiţi-vă, pentru că Împărăţia Cerurilor[a] este aproape!“ El este acela despre care s-a vorbit prin profetul Isaia care zice:

„Un glas strigă în pustie:
    «Pregătiţi calea Domnului,
        neteziţi-I cărările!»“[b]

Ioan purta o haină din păr de cămilă, iar în jurul mijlocului avea un brâu de piele. Hrana lui erau lăcustele şi mierea sălbatică.

Cei din Ierusalim, din toată Iudeea şi din toată regiunea Iordanului au început să vină la el şi, mărturisindu-şi păcatele, erau botezaţi de el în râul Iordan.

Dar când a văzut că mulţi farisei[c] şi saduchei[d] vin la botezul lui, Ioan le-a zis: „Pui de vipere, cine v-a arătat cum să fugiţi de pedeapsa care vine?! Faceţi roade vrednice de pocăinţă! Să nu credeţi că puteţi zice în voi înşivă: «Îl avem ca tată pe Avraam!», căci vă spun că Dumnezeu poate să-i ridice lui Avraam copii chiar şi din pietrele acestea! 10 Toporul este pus deja la rădăcina copacilor! Prin urmare, orice pom care nu face roade bune este tăiat şi aruncat în foc. 11 Eu vă botez cu[e] apă spre pocăinţă, dar după Mine vine Cel Ce este mai puternic decât mine, Căruia eu nu sunt vrednic să-I duc sandalele! El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc. 12 El Îşi are în mână furca de treierat; Îşi va curăţi aria de treierat şi Îşi va strânge grâul în hambar; pleava însă o va arde într-un foc care nu se stinge“.

Botezul lui Isus

13 Atunci Isus a venit din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. 14 Însă Ioan încerca să-L oprească spunând:

– Eu am nevoie să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la mine?

15 Isus i-a răspuns:

– Lasă să fie aşa acum, căci se cuvine să împlinim tot ce este drept.

Atunci Ioan a încuviinţat. 16 Imediat după ce a fost botezat, Isus a ieşit din apă. Şi iată că cerurile (Îi)[f] erau deschise şi L-a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborând ca un porumbel şi venind peste El[g]. 17 Şi din ceruri s-a auzit un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit în Care-Mi găsesc plăcerea!“[h]

Footnotes

 1. Matei 3:2 Expresie întâlnită numai la Matei (de 33 ori), fiind sinonimă cu Împărăţia lui Dumnezeu din celelalte Evanghelii; Împărăţia Cerurilor reprezintă domnia lui Dumnezeu, fiind în acelaşi timp o realitate prezentă şi o nădejde viitoare; peste tot în carte
 2. Matei 3:3 Vezi Isaia 40:3
 3. Matei 3:7 Fariseii formau o grupare religioasă, care cunoştea şi respecta cu stricteţe litera Legii, precum şi alte tradiţii (reguli bazate pe o interpretare a Legii scrise: legea orală); peste tot în carte
 4. Matei 3:7 Saducheii formau gruparea cea mai influentă pe plan politic, membrii ei făcând parte din familiile preoţeşti; respectau Legea scrisă, însă respingeau învăţăturile despre înviere, îngeri şi duhuri (vezi F.A. 23:8); peste tot în carte
 5. Matei 3:11 Sau: în
 6. Matei 3:16 Unele mss nu conţin pronumele
 7. Matei 3:16 Vezi Isaia 42:1
 8. Matei 3:17 O aluzie la Ps. 2:7 şi la Isaia 42:1