En Levende Bok

Matteus 19:1-30

Jesus taler om ekteskap og skilsmisse

1Da Jesus hadde avsluttet denne talen, dro fra han Galilea og begynte gå sørover på østsiden av elven Jordan mot Judea. 2Store folkemasser fulgte ham, og han helbredet de syke.

3Noen fariseere19:3 Fariseerne var et religiøst parti blant jødene. De var svært nøye med å følge hele Moseloven og hadde for øvrig lagt til egne regler og forskrifter. kom for å diskutere med Jesus og forsøkte å få ham til å si noe som de kunne bruke mot han, og spurte: ”Anser du at en mann19:3 Det var bare mennene som hadde rett å ta ut skilsmisse. har rett til å skille seg fra kona si av hvilken som helst årsak?”

4”Leser dere ikke Skriften19:4 ”Skriften” for jødene er Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente.?” svarte Jesus. ”I den står det jo at Gud fra begynnelsen av skapte menneskene til mann og kvinne,19:4 Se Første Mosebok 1:27 og 5:2. og 5at mannen skal forlate foreldrene sine og holde seg til kona si, slik at de to blir ett.19:5 Se Første Mosebok 2:24. 6De er altså ikke lenger to, men skal være ett. Og det som Gud har forent, skal ikke menneskene skille.”

7Da spurte de: ”Hvorfor bestemte da Moses at en mann kan skille seg ved å skrive ut en attest som bevis på skilsmissen, og at han etterpå kan sende kvinnen fra seg?”19:7 Se Femte Mosebok 24:1.

8Jesus svarte: ”Moses kjente til menneskets harde og onde hjerte. Det var derfor han tillot å skille seg. Gud hadde ikke tenkt seg det slik fra begynnelsen av. 9Jeg sier dere at den mannen som skiller seg fra kona si uten at hun har vært utro, og han seinere gifter seg med en annen, han er utro.19:9 Etter som mannen ikke hadde rett å skille seg fra sin første kone, var han i Guds øyne fortsatt gift med henne.

10Da sa disiplene: ”Om det er på denne måten, da er det bedre å ikke gifte seg i det hele tatt.”

11Men Jesus svarte: ”Alle kan ikke ta til seg undervisningen min om ekteskapet, men bare de som får hjelp av Gud. 12Når det gjelder det å ikke gifte seg, er det slik at noen blir født uten mulighet til seksuell aktivitet, andre har blitt kastrert av mennesker, og det finnes også noen som frivillig lever i avholdenhet og avstår fra å gifte seg for bedre å kunne tjene Gud.19:12 På gresk: for himmelrikets skyld. Den som kan ta til seg undervisningen min, skal gjøre det.”

Jesus ber for barna

13De kom med små barn til Jesus for at han skulle legge hendene på dem og be. Men disiplene jaget dem bort.

14Da sa Jesus: ”Send dem ikke bort! La barna komme til meg, for alle som vil tilhøre Guds eget folk må bli som de.19:14 På gresk: himmelriket tilhører slike som dem.15Så la han hendene på barna og ba for dem. Etterpå gikk han derfra.

Jesus snakker med en rik ung mann

16En ung mann kom og spurte Jesus: ”Mester, hva godt skal jeg gjøre for å få evig liv?”

17”Hvorfor spør du meg om det som er godt?” svarte Jesus. ”Det finnes bare en som virkelig er god, og det er Gud. Evig liv kan du få dersom du holder budene hans.”

18”Hvilke av budene?” spurte mannen.

Jesus svarte: ” ’Du skal ikke drepe. Du skal ikke være utro i ekteskapet. Du skal ikke stjele. Du skal ikke lyve eller vitne falskt. 19Vis respekt for foreldrene dine. Du skal elske dine medmennesker som deg selv!’ ”19:19 Se Andre Mosebok 20:12-16, Femte Mosebok 5:16-20 og Tredje Mosebok 19:18.

20”Alle disse budene holder jeg allerede”, svarte den unge mannen. ”Hva mer må jeg gjøre?”

21Jesus sa til ham: ”Om du virkelig vil bli fullkommen, da må du gå og selge alt du eier og gi pengene til de fattige, da skal du få en skatt i himmelen. Kom etterpå og følg meg.”

22Men da den unge mannen hørte dette, gikk han skuffet bort, for han var svært rik.

23Da sa Jesus til disiplene: ”En ting er sikkert: Det er nesten umulig for en rik person å få tilhøre Guds eget folk.19:23 På gresk: komme inn i himmelriket. I v.24 ”komme inn i Guds rike”. 24Ja, jeg sier dere at det er lettere for en kamel å komme gjennom et nåløye, enn for en rik å underordne seg Gud, slik at han får tilhøre Guds eget folk.”

25Denne påstanden gjorde disiplene helt forskrekket, og de sa: ”Hvem i all verden kan da bli frelst?”

26Jesus så på dem og sa: ”Ingen, menneskelig sett, men for Gud er alle ting mulig.”

27Da sa Peter til ham: ”Vi har forlatt alt for å følge deg. Kommer vi til å få noe igjen for det?”

28”Ja”, svarte Jesus. ”Jeg forsikrer dere at når jeg, Menneskesønnen19:28 ”Menneskesønnen” er et hebraisk ord for å si ”av mennesker”. Det var en tittel på Messias, den lovede kongen, hentet fra Daniel 7:13-14., setter meg på min kongelige trone for å regjere i Guds nye verden, da skal også dere som har fulgt meg, få sitte på tolv troner og styre over Israels tolv stammer. 29Hver og en som forlater hus eller søsken eller foreldre eller barn eller hjemstedet for å følge meg, han skal få mangedobbelt igjen og få evig liv som arv. 30Mange som i dag har lav status, skal bli blant de fremste i Guds nye verden, mens andre, som i dag er betydningsfulle, må holde seg i bakgrunnen.”

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Матай 19:1-30

О браке и разводе

(Мк. 10:1-12)

1Закончив говорить это, Иса покинул Галилею и отправился по восточному берегу Иордана в Иудею19:1 Или: «отправился в ту часть Иудеи, что на восточной стороне Иордана».. 2За Ним последовало множество людей, и Он исцелил их там.

3К Нему подошли блюстители Закона и, желая поймать Его на слове, спросили:

– По любой ли причине мужчине разрешается разводиться со своей женой?

4– Разве вы не читали, – ответил Иса, – что в начале Создатель сотворил их мужчиной и женщиной19:4 См. Нач. 1:27; 5:2. 5и сказал: «Поэтому оставит человек отца и мать и соединится со своей женой, и двое станут одной плотью»?19:5 Нач. 2:24. 6Так что их уже не двое, они – одна плоть. Итак, что Аллах соединил, то человек не должен разделять.

7Они сказали Ему:

– Почему же тогда Муса велел давать жене разводное письмо и отпускать её?19:7 См. Втор. 24:1, 3.

8– Муса разрешил вам разводиться с жёнами из-за жестокости ваших сердец, – ответил им Иса. – Но вначале так не было. 9Говорю вам, что каждый, кто разводится со своей женой, кроме как по причине её измены, и женится на другой, тот нарушает супружескую верность19:9 В некоторых рукописях присутствуют слова: «И так же тот, кто женится на разведённой женщине, нарушает супружескую верность»..

10Ученики сказали Исе:

– Если обязательства мужа к жене так строги, то лучше вообще не жениться.

11Иса ответил:

– Не все могут отказаться от супружества19:11 Букв.: «Не все вмещают сказанное»., а лишь те, кому это дано. 12Есть люди, которые от рождения физически неспособны к супружеской жизни, других такими сделали люди, а третьи сами отказались от супружеской жизни ради Царства Аллаха19:12 См. 1 Кор. 7:7, 32-34.. Пусть те, кому это дано, поступают так.

Благословение детей

(Мк. 10:13-16; Лк. 18:15-17)

13Тогда некоторые принесли к Исе своих детей, чтобы Он возложил на них руки и помолился. Ученики же не подпускали к Нему этих людей. 14Но Иса сказал:

– Пусть дети приходят ко Мне, не запрещайте им, потому что подобные им – подданные Царства Аллаха.

15И, возложив на детей руки, Иса ушёл оттуда.

Разговор с богатым человеком

(Мк. 10:17-31; Лк. 18:18-30)

16Однажды к Исе подошёл человек и спросил:

– Учитель, что я должен сделать доброго, чтобы получить вечную жизнь?

17– Зачем ты спрашиваешь Меня о добром? – сказал Иса. – Добр лишь один Аллах. Но если ты хочешь войти в вечную жизнь, то соблюдай повеления Аллаха.

18– Какие? – спросил тот.

Иса ответил:

– «Не убивай», «не нарушай супружескую верность», «не кради», «не лжесвидетельствуй», 19«почитай отца и мать»19:18-19 Исх. 20:12-16; Втор. 5:16-20. и «люби ближнего твоего, как самого себя»19:19 Лев. 19:18..

20– Всё это я соблюдаю, – ответил молодой человек, – чего ещё мне недостаёт?

21Иса сказал:

– Если хочешь быть совершенным, то пойди, продай то, что у тебя есть, и раздай деньги бедным, и тогда у тебя будет сокровище на небесах. Потом приходи и следуй за Мной.

22Когда молодой человек это услышал, то отошёл опечаленный, потому что он владел большим имуществом.

23Тогда Иса сказал Своим ученикам:

– Говорю вам истину: трудно будет богатому войти в Царство Аллаха. 24Также говорю вам: легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царство Аллаха.

25Когда ученики это услышали, они сильно удивились:

– Кто же тогда вообще может быть спасён?19:25 Спасён – от пламени ада (см. Иуда 1:23), от гнева Аллаха и Его судов (см. Рим. 5:9), от суетной жизни (см. 1 Пет. 1:18), от греха (см. 1:21) и от Иблиса (см. 2 Тим. 2:26).

26Иса посмотрел на них и сказал:

– Человеку это невозможно, но Аллаху всё возможно.

27Петир сказал Ему:

– Вот мы всё оставили и пошли за Тобой. Что же нам будет?

28На это Иса ответил им:

– Говорю вам истину: когда весь мир обновится и Ниспосланный как Человек сядет на престоле Своей славы, тогда и вы, последовавшие за Мной, тоже сядете на двенадцати престолах править19:28 Или: «судить». Зачастую в древнем мире правителям приходилось также разбирать судебные тяжбы своих подданных. двенадцатью родами Исраила. 29И всякий, кто оставил дома, или братьев, или сестёр, или отца, или мать, или детей, или земли ради Меня, получит во сто крат больше и станет наследником вечной жизни. 30Однако многие из тех, кто в этом мире был возвышен, будут унижены, а многие униженные будут возвышены.