En Levende Bok

Matteus 18

Jesus forklarer hvem som er størst

1Litt seinere kom disiplene bort til Jesus og spurte hvem som er den største blant dem som får være Guds eget folk.[a]

Da ropte Jesus på et lite barn og stilte det midt blant dem og sa: ”Jeg forsikrer dere, om dere ikke forandrer dere og blir som små barn, da kommer dere slett ikke til å få tilhøre Guds eget folk. Den som gjør seg liten og ydmyk som dette barnet, han er den største blant dem som får være Guds eget folk. Og den av dere som tar imot et slikt barn fordi det tilhører meg, han tar imot meg.

Jesus advarer mot fristelse

Dersom noen leder vill en av disse små som tror på meg, og får han til å synde, da ville det være bedre for den personen å få en stor stein surret til halsen sin og bli kastet i havet. Ulykken skal ramme verden på grunn av all ondskapen deres! Menneskene kommer alltid til å bli fristet av synd, men ulykken skal ramme det menneske som frister andre. Om hånden eller foten din får deg til å synde, da hugg den av og kast den fra deg. Det er bedre å få et evig liv sammen med Gud og heller savne den ene hånden eller foten, enn å bli kastet i helvetes ild med både hender og føtter i behold. Og om øye ditt får deg til å synde, da riv det ut og kast det fra deg. Det er bedre å få et evig liv sammen med Gud og heller savne et øye, enn å bli kastet i helvetes ild med begge øynene i behold.[b] 10 Pass på at dere ikke forakter en eneste av disse små, for jeg sier dere at englene deres alltid har adgang til min Far i himmelen.[c]

Bildet om sauen som gikk seg vill

12 La meg bruke et bilde: Om en mann har 100 sauer og plutselig oppdager at en av dem har gått seg vill, hva tror dere han da gjør? Overlater han ikke de 99 andre til seg selv i fjellet, og gir seg av sted for å lete etter den ene som har forsvunnet? 13 Jo, og når han endelig har funnet den, kan jeg fortelle dere at han gleder seg mer over den ene sauen, enn over de 99 andre som aldri var på villstrå. 14 På samme måten vil ikke deres Far i himmelen at en eneste av disse små skal gå tapt.”

Om en troende har handlet galt

15 Jesus fortsatte: ”Dersom en troende har handlet galt mot deg, da gå personlig til ham for å diskutere det onde han har gjort. Lytter han på deg og bekjenner at han har handlet galt, da har du vunnet tilbake din troende bror. 16 Dersom han ikke hører på deg, kan du hente en eller to personer som sammen med deg kan være vitner til det som blir sagt. Det blir krevd to eller tre vitner for at en sak skal bli avgjort rettferdig.[d] 17 Nekter han fortsatt å høre på deg, skal du ta saken opp i menigheten. Og om menigheten da gir deg rett, men han ikke vil akseptere det, da skal du behandle ham som en toller[e] eller som en annen gudløs person. 18 Jeg sier dere at dere skal få i oppdrag å fortelle mennesker at Gud har erklært dem skyldige, men også gjøre kjent at de er satt fri fra skyld.[f]

19 Jeg sier dere at alt det som to av dere her på jorden blir enige å be om, det skal dere få av min Far i himmelen. 20 For der to eller tre av mine er samlet, der er jeg midt iblant dem.”

Jesus underviser om tilgivelse

21 Da kom Peter bort til ham og spurte: ”Herre, hvor mange ganger må jeg tilgi et menneske som handler galt mot meg? Rekker det med sju ganger?”

22 ”Nei”, svarte Jesus. ”Du skal tilgi 70 ganger sju[g] ganger!” Og så tilføyde han:

23 ”Der Gud bestemmer, blir det som i denne fortellingen:[h] En konge ville skaffe seg oversikt over regnskapene til tjenerne sine. 24 Da han begynte granskningen, viste det seg at en av dem var skyldig flere milliarder.[i] 25 Etter som tjeneren ikke kunne betale pengene tilbake, ga kongen befaling om at han skulle bli solgt, han selv, kona hans, barna og alt han eide, alt for at gjelden kunne bli betalt på den måten.

26 Tjeneren kastet seg fortvilt ned for føttene til kongen og ba: ’Gi meg bare litt tid, så skal jeg betale alt sammen.’

27 Da fikk kongen medfølelse, løslot ham og avskrev gjelden hans.

28 Men da tjeneren gikk fra forsoningsmøtet, møtte han en annen tjener som skyldte ham en sum penger som tilsvarte tre månedslønner[j]. Han tok kvelertak på ham og forlangte pengene tilbake.

29 Arbeidskameraten hans falt da ned for han og sa: ’Gi meg bare litt tid, så skal jeg betale.’

30 Mannen ville ikke vente, men gikk bort og ordnet det slik at tjeneren ble satt i fengsel til hele gjelden var betalt.

31 Da de andre tjenerne fikk greie på dette, ble de opprørte og sinte. De gikk til kongen og fortalte det som hadde skjedd. 32 Kongen kalte da til seg mannen som han hadde ettergitt alt, og sa: ’Din kalde og kyniske usling! Her avskrev jeg den store gjelden din bare fordi du ba meg om det. 33 Burde ikke du også i din tur hatt like stor medfølelse med din arbeidskamerat, som jeg hadde med deg?’

34 Så lot den sinte kongen fangevokterne sine ta hånd om mannen til han betalte alt han var skyldig. 35 På samme måten skal min Far i himmelen gjøre med dere, om dere ikke av et helt hjerte tilgir medmenneskene deres.”

Footnotes

 1. 18:1 På gresk: størst i himmelriket. Også i v.4. I v.3 på gresk: aldri komme inn i himmelriket.
 2. 18:9 Vi skal gjøre alt vi kan for å holde oss borte fra synden. Jesus bruker et dramatisk bildespråk.
 3. 18:10 En del håndskrifter har med et ekstra vers: 11 Menneskesønnen kom for å frelse det som var fortapt.Se Lukas sin fortelling om Jesus 19:10.
 4. 18:16 Se Femte Mosebok 19:15.
 5. 18:17 Tollerne var jøder som arbeidet med å ta inn skatt til romerne, og de var foraktet av alle.
 6. 18:18 Menighetens oppdrag var å forkynne for menneskene, at den som aksepterer den frelse Jesus gir, de får tilgivelse for syndene sine, mens de øvrige ikke blir tilgitt.
 7. 18:22 Sju var det fullkomne tallet. 70 ganger sju ganger var det samme som uendelig mange ganger.
 8. 18:23 På gresk: Himmelriket ligner…
 9. 18:24 På gresk: 10 000 talenter. Det var den største summen og høyeste valuta i datidens Midtøsten.
 10. 18:28 På gresk: 100 denarer.

Amplified Bible

Matthew 18

Rank in the Kingdom

1At that time the disciples came to Jesus and asked, “Who is greatest in the kingdom of heaven?” He called a little child and set him before them, and said, “I assure you and most solemnly say to you, unless you repent [that is, change your inner self—your old way of thinking, live changed lives] and become like children [trusting, humble, and forgiving], you will never enter the kingdom of heaven. Therefore, whoever [a]humbles himself like this child is greatest in the kingdom of heaven. Whoever receives and welcomes one [b]child like this in My name receives Me; but whoever causes one of these little ones who believe in Me to stumble and sin [by leading him away from My teaching], it would be better for him to have a heavy millstone [as large as one turned by a donkey] hung around his neck and to be drowned in the depth of the sea.

Stumbling Blocks

“Woe (judgment is coming) to the world because of stumbling blocks and temptations to sin! It is inevitable that stumbling blocks come; but woe to the person on whose account or through whom the stumbling block comes!

“If your hand or your foot causes you to stumble and sin, cut it off and throw it away from you [that is, remove yourself from the source of temptation]; it is better for you to enter life crippled or lame, than to have two hands or two feet and be thrown into everlasting fire. If your eye causes you to stumble and sin, pluck it out and throw it away from you [that is, remove yourself from the source of temptation]; it is better for you to enter life with only one eye, than to have two eyes and be thrown into the fiery hell.

10 “See that you do not despise or think less of one of these little ones, for I say to you that their angels in heaven [are in the presence of and] continually look upon the face of My Father who is in heaven. 11 [c][For the Son of Man has come to save that which was lost.]

Ninety-nine Plus One

12 “What do you think? If a man has a hundred sheep, and one of them gets lost, will he not leave the ninety-nine on the mountain and go in search of the one that is lost? 13 And if it turns out that he finds it, I assure you and most solemnly say to you, he rejoices over it more than over the ninety-nine that did not get lost. 14 So it is not the will of your Father who is in heaven that one of these little ones be lost.

Discipline and Prayer

15 “If your brother sins[d], go and show him his fault in private; if he listens and pays attention to you, you have won back your brother. 16 But if he does not listen, take along with you one or two others, so that every word may be confirmed by the testimony of two or three witnesses. 17 If he pays no attention to them [refusing to listen and obey], tell it to the [e]church; and if he refuses to listen even to the church, let him be to you as a Gentile (unbeliever) and a tax collector. 18 I assure you and most solemnly say to you, whatever you bind [forbid, declare to be improper and unlawful] on earth [f]shall have [already] been bound in heaven, and whatever you loose [permit, declare lawful] on earth [g]shall have [already] been loosed in heaven.

19 “Again I say to you, that if two [h]believers on earth agree [that is, are of one mind, in harmony] about anything that they ask [within the will of God], it will be done for them by My Father in heaven. 20 For where two or three are gathered in My name [meeting together as My followers], I am there among them.”

Forgiveness

21 Then Peter came to Him and asked, “Lord, how many times will my brother sin against me and I forgive him and let it go? Up to seven times?” 22 Jesus answered him, “I say to you, not up to seven times, but seventy times seven.

23 “Therefore the kingdom of heaven is like a king who wished to settle accounts with his slaves. 24 When he began the accounting, one who owed him 10,000 [i]talents was brought to him. 25 But because he could not repay, his master ordered him to be sold, with his wife and his children and everything that he possessed, and payment to be made. 26 So the slave fell on his knees and begged him, saying, ‘Have patience with me and I will repay you everything.’ 27 And his master’s heart was moved with compassion and he released him and forgave him [canceling] the debt. 28 But that same slave went out and found one of his fellow slaves who owed him [j]a hundred denarii; and he seized him and began choking him, saying, ‘Pay what you owe!’ 29 So his fellow slave fell on his knees and begged him earnestly, ‘Have patience with me and I will repay you.’ 30 But he was unwilling and he went and had him thrown in prison until he paid back the debt. 31 When his fellow slaves saw what had happened, they were deeply grieved and they went and reported to their master [with clarity and in detail] everything that had taken place. 32 Then his master called him and said to him, ‘You wicked and contemptible slave, I forgave all that [great] debt of yours because you begged me. 33 Should you not have had mercy on your fellow slave [who owed you little by comparison], as I had mercy on you?’ 34 And in wrath his master turned him over to the torturers (jailers) until he paid all that he owed. 35 My heavenly Father will also do the same to [every one of] you, if each of you does not forgive his brother from your heart.”

Footnotes

 1. Matthew 18:4 I.e. turns his back on self-righteous pride and adopts a realistic self-view.
 2. Matthew 18:5 I.e. new, childlike believer.
 3. Matthew 18:11 Early mss do not contain this verse.
 4. Matthew 18:15 Late mss add against you.
 5. Matthew 18:17 Gr ecclasia, the word means a gathering and may be translated congregation, assembly, or church.
 6. Matthew 18:18 Gr estai lelumenon, future perfect passive.
 7. Matthew 18:18 Gr estai lelumenon, future perfect passive.
 8. Matthew 18:19 Lit of you.
 9. Matthew 18:24 A talent was a measurement of weight, usually 58-80 pounds. One talent of silver was worth more than 15 years’ wages. One talent of gold was worth even more. 10,000 talents would be an inconceivable amount of debt for a slave in the king’s service to repay.
 10. Matthew 18:28 About 100 days’ wages for a laborer.