En Levende Bok

Matteus 15

Guds bud og menneskene sine regler

1Senere kom noen fariseere[a] og noen av de skriftlærde[b] fra Jerusalem for å diskutere med Jesus.

”Hvorfor bryter disiplene dine de gamle jødiske reglene?” spurte de. ”De vasker ikke hendene før de spiser.” Han svarte: ”Hvorfor bryter dere selv Guds bud ved å følge egne regler? Gud sier for eksempel: ’Vis respekt for foreldrene dine’, og: ’Den som forbanner foreldrene sine, skal bli dømt til døden.’[c] 5-6 Men dere påstår at dere slett ikke behøver å respektere foreldrene eller ta hånd om dem når de blir gamle. Dersom dere bare gir pengene som en gave til templet i stedet, påstår dere at alt er i sin skjønneste orden. På den måten gjør dere Guds klare befaling ugyldig ved å følge egne regler. Dere er falske mennesker som bare later som om dere er lydige mot Gud! Profeten Jesaja hadde rett da han bar fram Guds budskap om dere og sa:

’Dette folket ærer meg med ordene sine,
    men de nekter å være lydige mot meg.
Deres tilbedelse er verdiløs,
    for de budene de lærer,
er menneskene sine egne regler og ikke Guds bud.[d]’ ”

10 Så kalte Jesus til seg folket og sa: ”Lytt til det jeg sier og forsøk å forstå: 11 Dere blir ikke uverdige for Gud på grunn av det dere spiser og stapper i munnen![e] Det er det dere sier, det som kommer ut av munnen, som gjør dere uverdige!”

12 Da gikk disiplene bort til ham og sa: ”Vet du at du irriterte fariseerne med det du sa?”

13 Jesus svarte: ”Hver plante som ikke er plantet av min Far i himmelen, skal bli rykket opp med roten, 14 Ikke bry dere om fariseerne. De er blinde ledere som veileder andre blinde. Når en blind leder en blind, faller begge i samme grøften.”

15 Peter ba at Jesus måtte forklare hva han mente med at ingen blir uverdige for Gud på grunn av det de spiser.

16 ”Forstår heller ikke dere det jeg mener?” spurte Jesus. 17 ”Innser dere ikke at det dere spiser, bare passerer gjennom magen og kommer ut igjen? 18 Ordene dere sier kommer derimot fra hjertet. Derfor er det dette som gjør menneskene uverdige for Gud. 19 Fra hjertet kommer onde tanker, mord, utroskap i ekteskapet, seksuell løssluppenhet, tyveri, løgn og sladder. 20 Det er slikt som gjør menneskene uverdige. Ingen blir uverdig for Gud ved å spise uten først å ha vasket hendene.”

Troen hos en kvinne som ikke er jøde

21 Jesus dro fra Galilea og til distriktet rundt byene Tyrus og Sidon.[f]

22 En kanaaneisk kvinne fra området der kom til ham og ropte: ”Herre, du som skal arve kong Davids trone,[g] ha medfølelse med meg. Min datter er besatt av en ond Ånd, og den plager henne støtt og stadig.”

23 Jesus svarte henne ikke med et ord. Disiplene kom derfor og sa til ham: ”Send henne bort, hun forfølger oss jo med ropene sine.”

24 Han sa til kvinnen: ”Jeg har fått i oppgave å hjelpe Israels folk, Guds tapte sauer.”[h]

25 Kvinnen kom nærmere og falt på kne og ba ham på nytt: ”Herre, hjelp meg!”

26 Jesus svarte: ”Det er ikke rett å ta brødet fra barna og kaste det til hundene.”

27 ”Det er sant, Herre”, sa hun, ”men til og med hundene har rett til å spise de smulene som faller fra bordet til herrene deres.”

28 ”Kvinne”, sa Jesus til henne, ”troen din er sterk. Du skal få det du ber om.” Og i samme øyeblikk ble datteren hennes helbredet.

Jesus helbreder mange syke

29 Jesus vendte nå tilbake til Genesaretsjøen og gikk opp på en fjellskråning i nærheten og satte seg der. 30 Snart hadde det samlet seg en stor folkemasse omkring ham. De hadde med seg handikappede, utviklingshemmede, blinde, stumme og mange andre. De la dem foran Jesus, og han helbredet dem. 31 Folk var helt forundret, for de stumme begynte å snakke, utviklingshemmede ble friske, handikappede gikk, og blinde kunne se! Alle hyllet Israels Gud.

Jesus gir mat til mer enn 4 000 personer

32 Senere kalte Jesus på disiplene og sa: ”Jeg har stor medfølelse med folket. De har nå vært her i tre dager og har ikke noe å spise. Jeg vil ikke sende dem sultne bort, for da vil kanskje noen svime av langs veien på grunn av utmattelse.”

33 Disiplene svarte: ”Hvor skal vi få nok mat til alle her i ødemarken?”

34 Jesus spurte dem: ”Hvor mye mat har dere?” ”Sju brød og noen små fisker”, svarte de.

35 Jesus ba folket å slå seg ned på marken. 36 Han tok de sju brødene og fiskene og takket Gud. Så brøt han dem i biter og ga til disiplene, som i sin tur delte dem ut til folket. 37 Alle spiste og ble mette. Da de samlet sammen restene som var til overs, ble det sju fulle kurver. 38 Det var 4 000 menn som hadde spist. I tillegg kom kvinner og barn.

39 Etterpå ba Jesus folket om å gå hjem. Selv steg han ombord i en båt og seilte over sjøen til Magadan[i].

Footnotes

 1. 15:1 Fariseerne var et religiøst parti blant jødene. De var svært nøye med å følge hele Moseloven og hadde for øvrig lagt til egne regler og forskrifter.
 2. 15:1 Fariseerne var eksperter på loven, som er et annet navn for hele den jødiske Skriften, det vil si Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente.
 3. 15:4 Se Andre Mosebok 20:12 og 21:17 og Femte Mosebok 5:16.
 4. 15:9 Se Jesaja 29:13.
 5. 15:11 Den jødiske loven har mange regler om hva de får og ikke får spise. Se Tredje Mosebok 11.
 6. 15:21 Tyrus og Sidon lå i Fønikia, omkring åtte mil fra Kapernaum.
 7. 15:22 På gresk: Davids sønn. Det var en tittel som jødene ga Messias, den lovede kongen.
 8. 15:24 Jesus virket først og fremst blant jødene, som etter døden hans og oppstandelse skulle spre budskapet om han til alle jordens folk. Men nå og da gjorde Jesus et unntak. Se 8:5-13, der han helbreder tjeneren til en romersk offiser.
 9. 15:39 Magadan, eller Magdala, lå like sør for Kapernaum.

Knijga O Kristu

Evanđelje po Mateju 15

Isus poučava o unutrašnjoj čistoći

1Isusu pristupe neki farizeji i pismoznanci iz Jeruzalema te ga upitaju:

'Zašto tvoji učenici krše stare židovske predaje? Ne drže se tradicije obrednoga pranja ruku prije jela.'[a]

On im odgovori: 'A zašto vi zbog svoje predaje kršite Božje zapovijedi?

Bog je rekao: "Poštuj oca i majku!' i "Tko prokune oca ili majku, neka se kazni smrću!'

Ali vi velite: "Kaže li tko ocu ili majci: pomoć koju biste od mene dobili darovat ću Bogu

nije im dužan iskazati poštovanje brinući se o njihovim potrebama. Tako kršite Božju zapovijed zbog svoje predaje.

Licemjeri! Dobro je o vama prorokovao Izaija:
    "Ovaj me narod štuje samo usnama,
    ali srce im je daleko od mene.
    Uzalud me štuju
    jer kao moje učenje poučavaju ljudske zapovijedi.''[b]

10 Dozove tada mnoštvo pa im reče: 'Slušajte i pokušajte razumjeti!

11 Ne onečišćuje čovjeka ono što na usta ulazi, nego ono što izlazi iz njih!'

12 Tada mu priđu učenici. 'Znaš li da su se farizeji sablaznili na to što si rekao?' upitaju.

13 'Svaka biljka koju nije posadio moj nebeski Otac iščupat će se skupa s korijenom.

14 Pustite ih! To su slijepi vođe slijepaca! A kad slijepac vodi slijepca, obojica završe u jarku.'

15 Petar ga zamoli: 'Protumači nam tu prispodobu!'

16 'Zar još ne razumijete?' reče Isus.

17 'Ne shvaćate li: sve što uđe na usta ode u trbuh i izbacuje se u zahod.

18 Ali zle riječi[c] izlaze iz srca i onečišćuju čovjeka.

19 Jer iz srca izviru zle misli, ubojstva, preljubi, blud, krađe, klevete, laži i kletve.

20 To onečišćuje čovjeka! Neće čovjek biti nečist pred Bogom ako jede a da prije toga nije obavio obredno pranje ruku.'[d]

Vjera poganke

21 Isus zatim ode iz Galileje na sjever, u tirski i sidonski kraj.

22 Neka žena, Kanaanka, koja je ondje živjela, dođe k njemu i poviče: 'Smiluj mi se, Gospodine, Sine Davidov! Kćerka mi je teško opsjednuta!'

23 Ali Isus joj ne odgovori ni riječi. Nato dođu učenici i zamole ga: 'Reci joj da ode jer viče za nama!'

24 On reče: 'Poslan sam da pomognem židovima, izgubljenim ovcama Izraela, a ne drugim narodima.'[e]

25 Ali ona priđe, ničice mu se pokloni i reče: 'Gospodine, pomozi mi!'

26 'Nije pravo oduzeti kruh djeci i baciti ga psima

27 'Nije, Gospodine

28 Velika je tvoja vjera, ženo!' reče joj Isus. 'Neka ti bude što želiš!' I njezina kćerka odmah ozdravi.

Isus iscjeljuje mnoge bolesnike

29 Isus ode odande do Galilejskog jezera, popne se na goru i sjedne.

30 K njemu nagrne silno mnoštvo vodeći sa sobom hrome, kljaste, slijepe, nijeme i druge bolesnike te mu ih polože do nogu. On ih sve iscijeli.

31 Zadivljeno time što nijemi govore, kljasti ozdravljaju, hromi hodaju a slijepi vide, mnoštvo je slavilo Izraelova Boga.

Isus hrani četiri tisuće ljudi

32 Isus pozove učenike i reče im: 'žao mi je ljudi. Već su tri dana sa mnom, a nemaju što jesti. Neću ih otpustiti gladne jer će putem klonuti.'

33 Učenici odgovore: 'Odakle da u pustinji nabavimo dovoljno hrane za toliko mnoštvo?'

34 'Koliko hrane imate?' upita Isus.'Sedam kruhova i nekoliko ribica

35 Isus zapovjedi mnoštvu da posjeda na zemlju

36 te uzme sedam kruhova i ribe, zahvali Bogu, razlomi ih i dade učenicima. Oni ih razdijele mnoštvu.

37 Svi su se do sita najeli i još su ostacima napunili sedam košara!

38 A blagovalo je četiri tisuće muškaraca te žene i djeca koji su bili s njima.

39 Isus otpusti narod, uđe u lađu i ode u magdanski kraj.

Footnotes

 1. Evanđelje po Mateju 15:2 U grčkome: Ne peru ruke prije jela.
 2. Evanđelje po Mateju 15:9 Izaija 29:13.
 3. Evanđelje po Mateju 15:18 U grčkome: Ono što izlazi na usta.
 4. Evanđelje po Mateju 15:20 U grčkome: Jesti neopranih ruku ne onečišćuje čovjeka.
 5. Evanđelje po Mateju 15:24 U grčkome: Poslan sam samo k izgubljenim ovcama doma Izraelova.