En Levende Bok

Matteus 10:1-42

Jesus sender ut sine tolv disipler

1Jesus kalte nå til seg sine tolv nærmeste disipler og ga dem makt til å drive ut onde ånder og helbrede alle slags sykdommer og plager. 2Her er navnene på de tolv disiplene10:2 Blir også kalt apostler.: Simon, som ble kalt Peter, hans bror Andreas, og sønnene til Sebedeus som var Jakob og Johannes, 3Filip, Bartolomeus, Tomas, tolleren Matteus, og sønnen til Alfeus som het Jakob, Taddeus, 4Simon, ”den ivrige”10:4 På gresk: ”seloten” eller ”kananaios”, det er senere dannet av et arameisk ord. Simon tilhørte sannsynligvis ”selotene”, et politisk parti som ville gjøre opprør mot romerne. og Judas Iskariot, han som seinere forrådt Jesus.

5Disse tolv sendte Jesus ut, og han ga befaling til dem og sa: ”Gå ikke til andre folk eller til noen av samaritanene sine byer, 6men bare til Israels folk som er Guds tapte sauer. 7Gå og forkynn, for Gud har kommet for å frelse menneskene og gjøre dem til sitt eget folk.10:7 På gresk: at himmelriket er nær. 8Helbred syke, vekk opp døde, gjør spedalske friske og driv ut onde ånder. Gjør alt uten betaling, for dere har selv fått disse evnene av meg helt gratis. 9Ta ingen penger med dere. 10Pakk ingen veske for reisen. Ta ikke med ekstra klær eller sko og heller ikke noen vandringsstav. Dere kommer til å få alt det dere trenger, for arbeideren er verd maten sin.

11Hver gang dere kommer til et sted eller en by, let da opp noen som tar imot dere og som vil lytte til budskap dere har å fortelle. Stans i huset hans til dere vil fortsette reisen til neste by. 12Ønsk familien fred fra Gud når dere stiger inn i huset. 13Dersom de er verd å få del i freden hans, vil han gi rikelig av den. Men om de ikke er verd til å få del i freden hans, vil dere beholde den selv. 14Tar de ikke imot dere i en by eller i et hjem, gå da bare derfra. Rist støvet fra byen av føttene deres10:14 Å ”riste støvet av føttene” var et måte å vise at innbyggerne selv fikk ta ansvaret for hva de gjorde. og vær ikke mer bekymret for disse menneskene. 15Jeg forsikrer dere at det skal bli lettere på dommens dag for byene Sodoma og Gomorra10:15 Sodoma og Gomorra ble tilintetgjort på grunn av innbyggernes synd. Se Første Mosebok 19:1-25. enn for de stedene som ikke hilser dere velkommen.”

Jesus advarer mot forfølgelse

16Jesus fortsatte: ”Jeg sender dere som sauer inn blant ulver. Vær derfor listige som slanger og troskyldige som duer. 17Pass dere for menneskene! Dere kommer til å bli arrestert og trukket for domstolene og bli pisket i synagogene10:17 Synagogen er jødene sitt bygg for gudstjenester. I samme bygg kunne det også finnes en lokal domstol, som hadde rett til å dømme i enklere ting og dele ut straff ved pisking.. 18Dere skal for min skyld stå anklaget for konger og makthavere og få anledning til å fortelle dem om det dere har hørt og sett. Ja, dere skal fortelle om meg til fremmede folk. 19Når dere blir stilt for domstolen, skal dere ikke behøve å bekymre dere for det dere skal si, for dere skal få de rette ordene i det øyeblikk dere trenger det mest. 20Det er ikke dere som skal snakke, men deres Far i himmelen skal la sin Ånd snakke gjennom dere. 21Brødre skal forråde hverandre og drepe hverandre, og foreldre skal forråde sine egne barn. Barn skal gjøre opprør mot foreldrene sine og ta livet av dem. 22Alle skal hate dere fordi dere tilhører meg. Men den som holder ut til slutten, skal bli frelst.10:22 Av v.21 forstår vi at det ikke her handler om å bli reddet fra døden, men at det handler om å bli reddet for et evig liv.

23Når dere blir forfulgt i en by, skal dere rømme til en annen. Jeg forsikrer dere at jeg, Menneskesønnen10:23 ”Menneskesønnen” er et hebraisk ord for å si ”av mennesker”. Det var en tittel på Messias, den lovede kongen, hentet fra Daniel 7:13-14., kommer tilbake før dere har rukket over alle byene i Israel! 24Disippelen står ikke over sin mester, og en tjener står ikke over sin herre. 25Disippelen må akseptere at det går med ham som det gikk med mesteren hans, og tjeneren må akseptere at det går med ham som det gikk med herren hans. Om nå jeg, herren i huset, har blitt kalt Satan10:25 I den greske grunnteksten: ”Beelsebul”, et hebraisk navn på en avgud som har blitt et synonym til Satan., da kommer de naturligvis til å si det samme om dere, dere som er medlemmer i min husholdning!

26Men vær ikke redd for de som truer dere, for en dag skal sannheten komme fram. Da skal det som er skjult bli kjent for alle. 27Det jeg sier til dere i mørket, skal dere rope ut i dagslys. Og det jeg hvisker dere i ørene, skal dere rope ut fra taket på husene!

28Vær ikke redde for de som vil drepe dere, men ikke har makt til å gjøre noe mer. Det finnes bare en som har en slik makt at dere trenger å være redd for ham, og det er Gud. Han kan både drepe og siden straffe i helvete. 29Ikke en eneste spurv, uansett hvor lite den enn er verd, faller død til jorden uten at deres Far i himmelen vet om det. 30På hodene deres er til og med hårstråene tellet. 31Vær altså ikke redde! Dere er mer verd for Gud enn alle verdens spurver til sammen.

32Dersom noen åpent bekjenner at han tilhører meg, da skal jeg bekjenne ham for min Far i himmelen at han tilhører meg. 33Men den som åpent fornekter meg, han skal jeg fornekte for min Far i himmelen.

34Tro ikke at jeg har kommet for å skape fred på jorden! Nei, snarere tvert imot. 35Jeg kommer til å bli årsak til konflikter, slik at en sønn står imot faren sin, en datter står imot moren sin, og en svigerdatter står imot svigermoren sin. 36De verste fiendene for mange blir til å finne i deres egne hjem! 37Men dersom dere elsker foreldrene deres høyere enn meg, er dere ikke verdige å tilhøre meg. Dersom dere elsker barna deres høyere enn meg, da er dere ikke verdige å tilhøre meg.10:37 Om noen av frykt for, eller hensyn til, familien avstår fra å følge Jesus. 38Den som ikke tar korset opp og følger mitt eksempel med å være beredt til å dø, han kan ikke tilhøre meg. 39Ja, den som klamrer seg fast til livet, vil til slutt miste det, men den som mister livet sitt for min skyld, vil redde det.

40Den som tar imot dere, tar imot meg, og den som tar imot meg, tar imot Gud, etter som Gud har sendt meg. 41Om dere tar imot en profet fordi han bringer Guds budskap, da kommer dere til å få samme lønnen som profeten. Og om dere tar imot en person som lever etter Guds vilje, fordi han lever for Gud, da skal dere få samme belønning som disse gudfryktige menneskene. 42Ja, jeg forsikrer dere at den som gir, om så bare et glass friskt vann til den minste av disiplene mine, fordi denne personen tilhører meg, han skal få lønn for det.”

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Матай 10:1-42

Двенадцать посланников аль-Масиха

(Мк. 3:15-19; Лк. 6:14-16; Деян. 1:13)

1Созвав двенадцать Своих учеников, Иса дал им власть изгонять нечистых духов и исцелять все болезни и недуги. 2Вот имена двенадцати посланников аль-Масиха: Шимон, прозванный Петиром, и его брат Андер, Якуб, сын Завдая, и его брат Иохан, 3Филипп и Варфоломей, Фома и сборщик налогов Матай, Якуб, сын Алфея, и Фаддей, 4Шимон Кананит10:4 Кананит – то же, что и зилот (см. Лк. 6:15), т. е. «ревнитель» – член крайней религиозно-политической группировки, выступавшей против римской оккупации Исраила. и Иуда Искариот10:4 Искариот – вероятно, человек из Кериота. (который впоследствии и предал Ису).

Иса аль-Масих посылает двенадцать учеников на служение

(Мк. 6:7-13; Лк. 9:2-6; 10:4-12)

5Этих двенадцать Иса послал, дав такие повеления:

– Не ходите к язычникам и не заходите ни в какой из самарянских городов. 6Идите прежде всего к народу Исраила, к заблудшим овцам Аллаха. 7Идите и возвещайте: «Аллах уже устанавливает Своё Царство!» 8Исцеляйте больных, воскрешайте мёртвых, очищайте прокажённых, изгоняйте демонов. Вы получили даром, даром и давайте. 9Не берите с собой в поясах ни золота, ни серебра, ни меди, 10ни сумки в дорогу, ни запасной одежды, ни сандалий, ни посоха, потому что работник заслуживает пропитания.

11В какой бы город или селение вы ни зашли, найдите там достойного человека и оставайтесь у него до тех пор, пока не отправитесь дальше. 12Когда входите в дом, пожелайте мира всем, кто в нём. 13Если дом окажется достоин, то ваше благословение будет на нём, если же нет, то ваше благословение вернётся к вам. 14А если кто вас не примет или не станет слушать ваших слов, то отряхните пыль с ваших ног, уходя из этого дома или города10:14 Благочестивые иудеи отряхивали пыль со своих ног, когда возвращались из других стран, как бы очищаясь от ритуального осквернения. Делая же это по отношению к другим иудеям, они приравнивали их к язычникам.. 15Говорю вам истину: Содому и Гоморре10:15 См. Нач. 19:1-29. будет легче в Судный день, чем этому городу.

О будущих преследованиях

(Мк. 13:11-13; Лк. 21:12-19)

16– Вот Я посылаю вас, как овец в волчью стаю. Поэтому будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. 17Остерегайтесь людей, они будут отдавать вас под суд и избивать вас в своих молитвенных домах. 18Из-за Меня вас поведут к правителям и царям, и вы будете свидетельствовать им и представителям других народов. 19Когда же вас приведут на суд, не беспокойтесь о том, как или что вам говорить. В тот час вам будет дано, что сказать, 20и уже не вы будете говорить, а Дух вашего Небесного Отца будет говорить в вас.

21Брат предаст брата, а отец – своего ребёнка, тем самым обрекая их на верную смерть; так же будут поступать и дети: восставать против родителей и предавать их. 22Все вас будут ненавидеть из-за Меня, но тот, кто выстоит до конца, будет спасён. 23Когда вас будут преследовать в одном городе, бегите в другой. Говорю вам истину: вы не успеете обойти всех исраильских городов, как придёт Ниспосланный как Человек10:23 Существует несколько толкований этого места, напр.: 1) здесь Иса, посылая Своих учеников на служение, говорит им не о далёком будущем, а о том, что не успеют они выполнить данное поручение, как они вновь встретятся в каком-то условленном месте; 2) в этом стихе говорится не о втором пришествии Исы, а о том, как Он «придёт» к Аллаху получить власть, что свершилось через воскресение Исы (ср. 28:18; также Дан. 7:13-14); 3) здесь слова Исы говорят о Его «пришествии» через суды над иудеями, которые достигли своего эпогея, когда Иерусалимский храм был разрушен в 70 г. римскими захватчиками, что само по себе было прообразом событий последних времён (см. 24:27-31); 4) в этом отрывке Иса мог говорить о Своём втором пришествии и событиях, предшествующих этому, т. е. о временах великой скорби (см. 24:21-22; Отк. 7:14); 5) вплоть до второго пришествия Исы в Исраиле будет возвещаться Радостная Весть..

24Ученик не выше своего учителя, и раб не выше господина. 25Ученик должен быть рад, если он разделит участь своего учителя, а раб – участь своего господина. Если хозяина дома назвали Баал-Зевулом (Шайтаном), то тем более домашних его.

Страх только перед Аллахом

(Лк. 12:2-9)

26– Итак, не бойтесь их. Нет ничего скрытого, что не открылось бы, и нет ничего тайного, что не стало бы известным. 27Что Я говорю вам во тьме, говорите при свете дня, и что вам сказано шёпотом на ухо, провозглашайте с крыш! 28Не бойтесь тех, кто убивает тело, а душу убить не может. Лучше бойтесь Аллаха, Который может бросить в ад на погибель и душу, и тело. 29Не продают ли пару воробьёв всего за одну медную монету?10:29 Букв.: «ассарий» – 1/16 динария, монеты, которая равнялась дневному заработку наёмного работника. Однако ни один из них не упадёт на землю без воли вашего Небесного Отца. 30А у вас даже и волосы на голове все сосчитаны! 31Поэтому не бойтесь – вы дороже множества воробьёв.

32Каждого, кто открыто признает Меня перед людьми, того и Я признаю перед Моим Небесным Отцом, 33а кто отречётся от Меня перед людьми, от того и Я отрекусь перед Моим Небесным Отцом.

О будущих разделениях

(Лк. 12:51-53; 14:26-27; 17:33)

34– Не думайте, что Я пришёл принести на землю мир. Я пришёл, чтобы принести не мир, а меч. 35Я пришёл

«разделить сына с отцом,

дочь с матерью,

невестку со свекровью,

36и врагами человека станут его домашние»10:36 Мих. 7:6..

37Кто любит своего отца или мать больше, чем Меня, тот недостоин Меня, и кто любит сына или дочь больше, чем Меня, тот недостоин Меня, 38и кто не возьмёт свой крест10:38 Во времена Исы человека, приговорённого к распятию, заставляли нести к месту его казни крест, к которому он будет прибит. Поэтому Иса говорит здесь о том, что условием следования за Ним должна стать готовность человека принять на этом пути страдания и даже смерть. и не последует за Мной, тот недостоин Меня. 39Кто сбережёт жизнь, тот потеряет её, и кто потеряет жизнь ради Меня, тот обретёт её вновь.

Награда от Аллаха

(Мк. 9:41; Лк. 10:16; Ин. 13:20)

40– Кто принимает вас, принимает Меня, и кто принимает Меня, принимает Пославшего Меня. 41Кто примет пророка потому, что он пророк, тот получит награду пророка, и кто примет праведника потому, что он праведник, получит награду праведника. 42И если кто-либо напоит одного из самых меньших Моих последователей чашей холодной воды, только потому, что он Мой ученик, говорю вам истину: этот человек не останется без награды.