En Levende Bok

Markus 7

Guds bud og menneskelige regler

1En dag kom noen fariseere[a] og skriftlærde[b] fra Jerusalem for å stille spørsmål til Jesus. De la merke til at flere av disiplene spiste brød uten først å ha vasket hendene. Jødene, og særlig fariseerne, følger spesielle regler som de har arvet fra forfedrene. De spiser aldri uten først å ha vasket hendene. Når de kommer hjem fra markedsplassen, må de alltid vaske seg før de rører noe mat. Det finnes også mange andre tradisjoner som de er nøye med å følge, som for eksempel å skylle krus, kar og kobberkjeler.

Fariseerne og de skriftlærde spurte derfor Jesus: ”Hvorfor holder ikke disiplene dine seg til våre gamle jødiske regler? De spiser jo uten først å ha vasket hendene.”

Jesus svarte: ”Dere er falske mennesker som bare later som om dere er lydige mot Gud! Profeten Jesaja hadde rett da han bar fram Guds budskap om dere og sa:

’Dette folket ærer meg med ordene sine,
    men de nekter å være lydige mot meg.
Deres tilbedelse er verdiløs,
    for det de lærer,
er menneskelige regler og ikke Guds bud.’[c]

8-9 Ja, dere bryr dere ikke om Guds bud og erstatter dem med egne menneskelige regler. Syns dere det er en god måte å følge Guds bud på?

10 Moses ga dere for eksempel disse budene fra Gud: ’Vis respekt for foreldrene dine’, og: ’Den som forbanner foreldrene sine, skal bli dømt til døden.’[d] 11-12 Dere påstår at dere slett ikke trenger å respektere foreldrene deres, eller ta hånd om dem når de blir gamle, dersom dere bare i stedet gir pengene som foreldrene skulle hatt, som en gave til templet. 13 Da gjør dere Guds konkrete befaling ugyldig ved å følge egne tradisjoner. Dette er bare ett av eksemplene. Det finnes mange, mange flere.”

14 Jesus kalte folket til seg og sa: ”Hør alle sammen og forsøk å forstå det jeg sier. 15 Dere blir ikke uverdige innfor Gud på grunn av det dere spiser og stapper i munnen.[e] Det er ordene deres, tankene og handlingene, det som springer ut fra dere, som gjør at dere blir uverdige.”[f]

17 Da Jesus hadde forlatt folkemassen og var kommet hjem igjen, spurte disiplene hva han mente med det han nettopp hadde sagt.

18 ”Forstår heller ikke dere det?” spurte han. ”Innser dere ikke at det dere spiser, aldri kan gjøre dere uverdige innfor Gud? 19 Maten har ikke noe med forholdet til Gud å gjøre, den passerer bare gjennom magen og kommer ut igjen.” På denne måten forklarte Jesus at all mat er godkjent av Gud og tillatt å spise.

20 Og han la til: ”Det som gjør et menneske uverdig innfor Gud, er det som springer ut fra menneskets indre, fra hjertet. 21 Fra hjertet kommer onde tanker, seksuell løssluppenhet, tyveri, mord, utroskap i ekteskapet, egoisme, 22 ondskap, bedrageri, et vilt og umoralsk liv, misunnelse, sladder, hovmod og all annen uforstand. 23 Alt dette kommer innefra, og det er det som gjør et menneske uverdig innfor Gud.”

Troen hos en kvinne som ikke er jøde

24 Jesus dro nå fra Galilea og gikk til distriktet ved byen Tyrus[g]. Der fant han et hus å innlosjere seg i. Han forsøkte å holde hemmelig at han var kommet, men det var umulig. 25 En mor med en datter som var besatt av en ond Ånd, fikk høre om ham og oppsøkte ham straks. Kvinnen kastet seg ned for føttene til Jesus. 26 Hun ba om at han måtte sette jenta fri fra den onde ånden.

Denne kvinnen var ikke jøde, men kom fra distriktet bortenfor. 27 Jesus sa derfor til henne: ”Først må jeg hjelpe mine egne barn som er jødene. Det er ikke rett å ta brødet fra barna og kaste det til hundene.”[h]

28 Hun svarte: ”Det er sant, Herre, men til og med hundene som ligger under bordet, får spise de smulene som barna lar ligge igjen.”

29 ”Svaret ditt viser hvor sterk tro du har”, sa han. ”Gå hjem, for den onde ånden har forlatt datteren din!”

30 Da hun kom hjem, lå jenta rolig i sengen, og den onde ånden var borte.

Jesus helbreder en døvstum

31 Fra Tyrus gikk Jesus videre til byen Sidon, og derfra tilbake til Genesaretsjøen om Dekapolis[i]. 32 Der kom noen til han med en døv mann, som også hadde vanskelig for å snakke. De ba at Jesus måtte legge hendene på ham og helbrede ham.

33 Jesus førte ham da litt unna folkemassen, satte fingrene i ørene hans, tok spytt og rørte ved tungen hans. 34 Jesus så opp mot himmelen, sukket dypt og sa: ”Effata![j]” som betyr: Lukk deg opp! 35 Straks kunne mannen høre helt perfekt, og han snakket klart og tydelig.

36 Jesus forbød folket å fortelle om det som hadde skjedd. Men jo mer han nektet, desto mer spredde de nyheten vidt og bredt. 37 De syntes det var så helt utrolig, og de sa: ”Alt han gjør, er helt fantastisk! Han får til og med de døve til høre og de stumme til å snakke.”

Footnotes

 1. 7:1 Fariseerne var et religiøst parti blant jødene. De var svært nøye med å følge hele Moseloven og hadde for øvrig lagt til egne regler og forskrifter.
 2. 7:1 Fariseerne var eksperter på loven, som er et annet navn for hele den jødiske Skriften, det vil si Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente.
 3. 7:7 Se Jesaja 29:13.
 4. 7:10 Se Andre Mosebok 20:12; 21:17.
 5. 7:15 Den jødiske loven har en mengde regler om hva folk får og ikke får spise. Se Tredje Mosebok 11.
 6. 7:15 En del håndskrifter har med et ekstra vers: …gjør dere uverdige. 16 Lytt nøye og forsøk å forstå!”
 7. 7:24 Tyrus lå i Fønikia, omkring åtte mil fra Kapernaum.
 8. 7:27 Jesus virket først og fremst hos jødene, som etter døden hans og oppstandelsen skulle budskapet om ham spres til alle jordens folk. Men nå og da gjorde Jesus et unntak. Se Matteus sin fortelling om Jesus 8:5-13, der han helbreder tjeneren til en romersk soldat.
 9. 7:31 ”Området for de ti byene”, eller ”Dekapolis” som det het på gresk, var et byfellesskap mellom ti byer, som alle bortsett fra en, lå øst for elven Jordan.
 10. 7:34 ”Effata” er arameisk, et av de språkene som ble snakket i Israel på denne tiden, og var sannsynligvis Jesus og disiplene hans sitt morsmål. Kanskje kunne de for øvrig hebraisk og gresk.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Мк 7

О внутренней чистоте

1Однажды собрались вокруг Него блюстители Закона и некоторые учители Таврота из Иерусалима. Они обратили внимание, что некоторые ученики Исо принимали пищу ритуально нечистыми, то есть неомытыми, руками.[a] Блюстители Закона, и вообще иудеи, строго следуя обычаям своих предков,[b] не садятся есть, не помыв установленным образом руки. Они не едят ничего, принесённого с базара, пока не совершат ритуального омовения. Ими соблюдается также и множество других установлений, как, например, о мытье чаш, кувшинов и медной посуды. Поэтому блюстители Закона и учители Таврота спросили Исо:

– Почему Твои ученики не следуют обычаям предков? Почему они едят нечистыми руками, не омыв их согласно ритуалу?

Исо ответил им:

– Прав был Исаия, когда пророчествовал о вас, лицемерах:

«Этот народ чтит Меня на словах,
    но сердца их далеки от Меня.
Они поклоняются Мне впустую,
    потому что их учение состоит из человеческих предписаний»[c].

Оставив повеление Всевышнего, вы соблюдаете человеческое предание. Вы ловко умеете подменять повеления Всевышнего вашими собственными традициями. 10 Ведь Всевышний сказал через Мусо: «Почитай отца и мать»[d], и «Кто злословит отца или мать, тот должен быть предан смерти»[e]. 11 Вы же говорите, что если человек скажет отцу или матери: «То, чем я мог бы тебе помочь, – курбан[f] (то есть мой дар Всевышнему)», 12 тогда ему уже позволяется ничего не делать для своего отца или матери.[g] 13 Вы отменяете слово Всевышнего собственным преданием, которое вы установили, и многое, подобное этому, вы делаете.

14 Исо снова подозвал к себе народ и сказал:

– Выслушайте Меня все и постарайтесь понять. 15-16 Ничто из того, что входит в человека извне, не может осквернить его. Оскверняет человека то, что исходит из него.[h]

17 Когда Исо оставил толпу и вошёл в дом, ученики спросили Его об этой притче.

18 – Так и вы тоже не понимаете? – сказал Он им. – Неужели вы не понимаете, что всё, что входит в человека извне, не может осквернить его? 19 Оно входит не в сердце человека, а в его желудок, а потом выходит вон. (Так Он объявил чистой любую пищу.) 20 Но то, что исходит из человека, – продолжал Он, – вот это и оскверняет его. 21 Потому что изнутри, из сердца человека исходят злые мысли, разврат, воровство, убийство, 22 супружеская неверность, жадность, злоба, коварство, распутство, завистливое око[i], клевета, надменность и безрассудство. 23 Всё это зло исходит изнутри, и именно оно оскверняет человека.

Вера язычницы

24 Оттуда Исо отправился в окрестности Тира. Он остановился в одном доме и не хотел, чтобы кто-либо знал о Его приходе, но Ему всё равно не удалось сохранить это в тайне. 25 О приходе Исо узнала одна женщина, маленькая дочь которой была одержима нечистым духом. Эта женщина пришла и пала к Его ногам, 26 а она была язычницей, сирофиникиянкой. И она попросила Исо, чтобы Он изгнал демона из её дочери. 27 Исо сказал ей:

– Пусть сначала наедятся дети, ведь нехорошо будет забрать хлеб у детей и бросить собакам[j].

28 – Да, Повелитель, – ответила женщина, – но ведь и собаки едят под столом крошки, которые роняют дети.

29 – За твой ответ, – сказал ей Исо, – иди, демон вышел из твоей дочери.

30 Она пошла домой и увидела, что её дочь лежит в постели, а демон из неё вышел.

Исцеление глухого и косноязычного человека

31 Возвращаясь из окрестностей Тира, Исо через Сидон вышел к Галилейскому озеру в области Десяти городов. 32 Там к Исо привели глухого и косноязычного человека и попросили возложить на него руку. 33 Исо отвёл его в сторону, вложил Свои пальцы ему в уши, затем сплюнул Себе на пальцы и прикоснулся ими к языку человека. 34 Потом Он поднял глаза к небу, тяжело вздохнул и сказал:

– Иппаттах!

Это означает: «Откройся!»

35 К человеку тотчас же вернулся слух, скованный язык стал двигаться, и он начал говорить ясно. 36 Исо запретил людям рассказывать об этом исцелении. Однако чем больше Он запрещал, тем больше они рассказывали. 37 Их удивлению не было предела.

– Всё, что Он делает – хорошо, – говорили люди. – У Него и глухие начинают слышать, и немые – говорить!

Footnotes

 1. Мк 7:2 У древних иудеев существовал особый ритуал омовения рук перед приёмом пищи, подобный тому, что можно наблюдать среди народов Востока.
 2. Мк 7:3 Духовные учители иудеев разработали целую систему обрядового очищения, намного превосходящую по своим требованиям то, что Всевышний предписал в Тавроте. Эти установления передавались из поколения в поколение в устной форме.
 3. Мк 7:7 Ис. 29:13.
 4. Мк 7:10 Исх. 20:12; Втор. 5:16.
 5. Мк 7:10 Исх. 21:17; Лев. 20:9.
 6. Мк 7:11 Курбан – это слово, которое входит в название праздника «Курбан-байрам», попало в Центральную Азию через арабский язык, родственный еврейскому.
 7. Мк 7:12 Произнеся эти слова, человек, по мнению духовных учителей, освобождался от обязанности помогать своим нуждающимся родителям. И в данном случае никого не интересовало, будут ли эти средства потрачены на нужды храма или нет.
 8. Мк 7:15 В некоторых рукописях присутствуют слова: «Если у кого есть уши, чтобы слышать, пусть слышит!»
 9. Мк 7:22 Букв.: «дурной глаз». Это выражение было фразеологическим оборотом, обозначающим жадного или завистливого человека (см. Мат. 20:15).
 10. Мк 7:27 Букв.: «собачкам». Для иудеев собака считалась нечистым животным. Исроильтяне часто называли язычников собаками, но в данном случае Исо не желал кого-либо обидеть, Он просто привёл иллюстрацию из жизни.