En Levende Bok

Matteus 4

Jesus blir fristet av djevelen

1Jesus ble av Guds Ånd ført ut i ødemarken for at djevelen skulle friste ham. I 40 dager og 40 netter spiste han ingenting, og han ble til slutt sulten. Da kom djevelen til ham og sa: ”Lag brød av disse steinene, dersom du virkelig er Guds sønn!” Men Jesus sa til ham: ”Nei! Det står i Skriften[a]: ’Menneskene lever ikke av brød alene, men av alle de ordene som er fra Gud.[b]

Litt etter tok djevelen ham med til Guds by, Jerusalem, og stilte ham øverst oppe på tempelmuren. Han sa: ”Hopp ned, dersom du virkelig er Guds sønn! Det står i Skriften:

’Gud skal befale sine engler om å beskytte deg.
    De skal bære deg på hendene sine,
så du ikke skader deg mot noen stein.[c]’ ”

Men Jesus svarte ham: ”Det står også i Skriften: ’Du skal ikke sette Herren, din Gud, på prøve.[d]’ ”

Etter dette tok djevelen ham med seg opp til toppen av et høyt fjell og viste ham all verdens land og herlighet. ”Alt dette skal jeg gi deg”, sa han, ”om du bare faller ned og tilber meg.”

10 ”Forsvinn, Satan”, svarte Jesus. ”Det står i Skriften: ’Det er Herren, din Gud, du skal tilbe, og bare han skal du tjene.[e]’ ”

11 Da lot djevelen ham være, og engler kom for å tjene Jesus.

Jesus taler til folket i Galilea

12-13 Da Jesus fikk høre at Johannes hadde blitt kastet i fengsel, dro han fra Judea og vendte tilbake til Galilea. Han slo seg ikke ned i hjembyen sin Nasaret, men flyttet til Kapernaum ved Genesaretsjøen, nær området der de to stammene Sebulon og Naftali bodde. 14 Gjennom dette ble det til virkelighet som Gud hadde forutsagt hos profeten Jesaja:

15 ”Sebulons land og Naftalis land ute ved sjøen,
    området bortenfor elven Jordan,
    øvre Galilea med deres mange forskjellige folk,
16 disse folkene som bodde i mørke fikk se et stort lys.
    De levde i dødens land,
men et strålende lys gikk opp over dem.”[f]

17 Fra og med nå av begynte Jesus å tale til folket og sa: ”Forlat syndens vei og vend om til Gud, for han har kommet for å frelse menneskene og gjøre dem til sitt eget folk![g]

De første disiplene

18 En dag da han gikk langs Genesaretsjøen, fikk han se to brødre: Simon, som ble kalt Peter, og Andreas. De holdt på å kaste not i sjøen, for de var fiskere.

19 Jesus ropte til dem: ”Kom og bli disiplene mine, så skal jeg vise dere hvordan dere fisker mennesker i stedet!” 20 Straks lot de fiskeutstyret ligge og fulgte ham.

21 Mens han gikk videre, fikk han se to andre brødre, Jakob og Johannes, sitte i en båt sammen med faren sin, Sebedeus, og gjøre i stand fiskeutstyret. Han ropte på dem også. 22 Straks forlot de båten og faren og fulgte ham.

Jesus underviser og helbreder syke

23 Jesus gikk omkring i hele Galilea og underviste i synagogene[h]. Hvor han enn kom, fortalte han det glade budskapet om at Gud vil frelse menneskene og gjøre dem til sitt eget folk.[i] Han helbredet alle slags sykdommer og plager hos folket. 24 Ryktet om miraklene hans spredde seg langt utenfor Galileas grenser. Snart kom det syke mennesker også fra Syria[j] for å bli helbredet. Uansett hvilken sykdom eller lidelse de var rammet av om de var besatt av onde ånder led av krampeanfall eller var lamme, så helbredet han alle.

25 Store folkemasser fulgte etter Jesus. Det kom folk fra Galilea, Dekapolis[k], Jerusalem og hele Judea, og fra andre siden av Jordan.

Footnotes

 1. 4:4 ”Skriften” for jødene er dette Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente.
 2. 4:4 Se Femte Mosebok 8:3. Å lyde Gud er det viktigste. Siden kommer det å ordne med maten.
 3. 4:6 Se Salmenes bok 91:11-12.
 4. 4:7 Se Femte Mosebok 6:16.
 5. 4:10 Se Femte Mosebok 6:13.
 6. 4:16 Se Jesaja 9:1-2.
 7. 4:17 På gresk: for himmelriket er nær.
 8. 4:23 Synagogen er jødene sitt bygg for gudstjenester.
 9. 4:23 På gresk: evangeliet om riket.
 10. 4:24 Med ”Syria” siktes det sannsynligvis til de områdene som ikke var jødiske og som grenset til Galilea, eller også hele den romerske provinsen Syria, det vil si østre Middelhavsområdet.
 11. 4:25 ”Området for de ti byene”, eller ”Dekapolis” som det het på gresk, var et byfellesskap mellom ti byer, som alle bortsett fra en, lå øst for elven Jordan.

Nouă Traducere În Limba Română

Matei 4

Ispitirile lui Isus

1Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustie, ca să fie ispitit de diavolul[a]. Isus a postit timp de patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi[b] şi apoi a flămânzit. Atunci ispititorul s-a apropiat de El şi I-a zis:

– Dacă[c] eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte ca aceste pietre să devină pâini!

Însă Isus i-a răspuns:

– Este scris:

„Omul nu trăieşte numai cu pâine,
    ci cu orice cuvânt
        care iese din gura lui Dumnezeu“[d].

Atunci diavolul L-a dus în sfânta cetate, L-a pus să stea pe streaşina Templului şi I-a zis:

– Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos, căci este scris:

„El le va porunci îngerilor Săi cu privire la Tine“

şi

„Ei Te vor purta pe braţele lor,
    ca nu cumva să-Ţi loveşti piciorul de vreo piatră!“[e]

Isus i-a răspuns:

– De asemenea este scris: „Să nu-L ispiteşti pe Domnul, Dumnezeul tău!“[f]

Diavolul L-a mai dus pe un munte foarte înalt şi I-a arătat toate regatele lumii şi splendoarea lor. Apoi I-a zis:

– Toate acestea Ţi le voi da Ţie dacă te vei prosterna şi mi te vei închina.

10 Atunci Isus i-a răspuns:

– Pleacă, Satan, căci este scris:

„Domnului, Dumnezeul tău, să te închini
    şi numai Lui să-I slujeşti!“[g]

11 Atunci diavolul a plecat de la El. Şi iată că nişte îngeri au venit să-I slujească.

Începutul lucrării lui Isus în Galileea

12 Când a auzit Isus că Ioan fusese închis, a plecat în Galileea. 13 A părăsit Nazaretul şi S-a dus să locuiască în Capernaum, lângă mare[h], în ţinutul lui Zabulon şi al lui Neftali, 14 ca să se împlinească ce a fost spus prin profetul Isaia, care zice:

15 „Ţinut al lui Zabulon şi ţinut al lui Neftali,
    calea spre mare[i], dincolo de Iordan,
        Galileea neamurilor!
16 Poporul care locuia în întuneric
    a văzut o mare lumină!
Peste cei ce locuiau în ţara umbrei morţii
    a răsărit o lumină!“[j]

17 De atunci încolo, Isus a început să predice şi să zică: „Pocăiţi-vă, pentru că Împărăţia Cerurilor este aproape!“

Chemarea primilor apostoli

18 În timp ce mergea pe malul Mării Galileii, Isus a văzut doi fraţi, pe Simon, zis Petru, şi pe Andrei, fratele lui, care aruncau un năvod în mare, căci erau pescari. 19 El le-a zis: „Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni!“ 20 Ei şi-au lăsat imediat năvoadele şi L-au urmat.

21 Mergând mai departe de acolo, El a văzut alţi doi fraţi: pe Iacov, fiul lui Zebedei, şi pe Ioan, fratele lui, care erau într-o barcă împreună cu Zebedei, tatăl lor, şi îşi cârpeau năvoadele. Isus i-a chemat, 22 iar ei au lăsat imediat barca şi pe tatăl lor şi L-au urmat.

Isus vindecă bolnavii

23 Isus călătorea prin toată Galileea, dând învăţătură în sinagogile[k] lor, predicând Evanghelia[l] Împărăţiei şi vindecând orice boală şi orice neputinţă care erau în popor. 24 Vestea despre El s-a răspândit în toată Siria[m]. Oamenii îi aduceau la El pe toţi cei ce sufereau de diferite boli sau dureri, pe cei demoniaci, pe cei epileptici[n] şi pe cei paralizaţi, iar El îi vindeca. 25 Îl urmau mulţimi mari de oameni din Galileea, din Decapolis[o], din Ierusalim, din Iudeea şi de dincolo de Iordan.

Footnotes

 1. Matei 4:1 Gr.: diabolos, care înseamnă bârfitor, defăimător, calomniator; peste tot în carte
 2. Matei 4:2 Vezi Ex. 24:18; 34:28; Deut. 8:2-3; vezi nota de la 2:15
 3. Matei 4:3 Sau: Din moment ce, în ideea că diavolul nu pune la îndoială identitatea lui Isus; şi în v. 5
 4. Matei 4:4 Vezi Deut. 8:3
 5. Matei 4:6 Vezi Ps. 91:11, 12
 6. Matei 4:7 Vezi Deut. 6:16
 7. Matei 4:10 Vezi Deut. 6:13
 8. Matei 4:13 Este vorba despre Marea (sau Lacul) Galileii, cunoscută sub mai multe denumiri: Chineret, Ghenezaret, Tiberiadei; peste tot în carte
 9. Matei 4:15 Lit.: calea mării
 10. Matei 4:16 Vezi Is. 9:1, 2
 11. Matei 4:23 Lit.: întrunire sau loc de adunare; centru al comunităţii, loc public de rugăciune, de închinare şi de citire a Scripturilor, acolo unde existau cel puţin zece bărbaţi. Ca instituţie, Sinagoga a apărut în timpul exilului babilonian (după 586 î.Cr.); peste tot în carte
 12. Matei 4:23 Sau: Vestea Bună; peste tot în carte
 13. Matei 4:24 Teritoriul de la nord de Galileea, între M. Mediterană şi Damasc
 14. Matei 4:24 Gr.: lunatici, pe baza unei superstiţii antice, care spunea că accesele (atacurile) erau datorate fazelor Lunii
 15. Matei 4:25 Sau: Cele Zece Oraşe, o ligă formată din zece cetăţi elenistice, nouă dintre ele fiind situate la est de Iordan