En Levende Bok

Lukas 9

Jesus sender ut sine tolv disipler

1En dag kalte Jesus sammen sine tolv disipler og ga dem makt til å drive ut alle slags onde ånder og kraft til å helbrede sykdommer. Etterpå sendte han dem ut for å fortelle at Gud vil frelse menneskene og gjøre dem til sitt eget folk, og for å helbrede syke.

Han sa: ”Ta ikke med dere noe på veien, ingen vandringsstav eller veske, ikke mat eller penger, og ingen ekstra klær. Når dere har blitt tilbudt å overnatte hos noen, stans da til dere vil fortsette til neste by. Dersom innbyggerne i en by ikke vil ta imot dere eller vil høre på dere, gå da bare videre og vær ikke mer bekymret for dem. Rist støvet fra byen av føttene deres som et tegn på at de selv får ta ansvaret for det de har gjort.”

Disiplene begynte å gå fra by til by og spredde det glade budskapet og helbredet syke.

Ryktet om Jesus gjør Herodes urolig

Da kong Herodes fikk høre snakk om alle miraklene som Jesus gjorde, ble han urolig og visste ikke hva han skulle tro. Noen sa at det var døperen Johannes som hadde stått opp fra de døde. Noen mente at det var Elia[a] som viste seg. Andre igjen sa at en eller annen av profetene, som før i tiden bar fram Guds budskap[b], hadde stått opp igjen.

Herodes sa: ”Jeg tillot å halshugge Johannes. Tenk om denne mannen som jeg hører så mye om viser seg å være Johannes?” Og han forsøkte å få møte Jesus.

Jesus gir mat til mer enn 5 000 personer

10 De tolv disiplene som Jesus hadde sendt ut, kom nå tilbake fra reisen sin og rapporterte om alt de hadde gjort. Jesus, sammen med de andre, trakk seg bort til byen Betsaida. 11 Folket fikk greie på hvor han gikk og fulgte etter. På nytt tok han imot folket og talte til dem om at Gud vil frelse menneskene og gjøre dem til sitt eget folk.[c] Han helbredet alle som trengte hjelp.

12 Da det begynte å bli kveld, kom de tolv disiplene og sa: ”Send folket av sted, slik at de kan gå til byene og gårdene her i nærheten, kjøpe seg mat og ordne et eller annet sted å sove. På dette øde stedet finnes det ingen mulighet.”

13 Jesus svarte: ”Dere kan selv gi dem mat!”

”Hvordan skal det gå til?” undret de. ”Alt vi har, er fem brød og to fisker. Mener du virkelig at vi skal gå og kjøpe mat nok så det rekker til alle disse folkene?” 14 Det var omkring 5 000 menn, og i tillegg kom kvinner og barn. ”Bare be dem om å slå seg ned i grupper på 50 personer”, svarte Jesus. 15 Disiplene gjorde som han sa og lot alle sette seg.

16 Så tok Jesus de fem brødene og de to fiskene, så opp mot himmelen og takket Gud for maten. Etterpå brøt han brødene og fiskene i biter og ga til disiplene for at de skulle gi videre til folket. 17 Alle spiste og ble mette. Da de til slutt samlet opp det som var til overs, ble det tolv fulle kurver.

Peter kaller Jesus for Messias, den lovede kongen

18 En gang da Jesus hadde trukket seg tilbake for å be, og disiplene var med han, spurte han: ”Hvem sier folket at jeg er?”

19 ”Noen sier at du er døperen Johannes”, svarte de, ”og noen at du er Elia[d]. Andre sier at du er en eller annen av profetene, de som før i tiden bar fram Guds budskap[e] og som nå har stått opp fra de døde.”

20 Da spurte han: ”Hvem tror dere at jeg er?”

Peter svarte: ”Du er Messias, den kongen som Gud har lovet å sende.”

Jesus forutsier for første gangen at han skal dø

21 Jesus ga da streng befaling om at de ikke skulle snakke med noen om dette. 22 Han forklarte: ”Jeg, Menneskesønnen[f], må lide mye. Folkets ledere, øversteprestene og de skriftlærde[g] kommer til å ta avstand fra meg og passe på at jeg blir drept, men på den tredje[h] dagen skal jeg stå opp fra de døde.”

23 Så sa han til folket: ”Om noen vil bli disiplene mine, kan han ikke lenger tenke på seg selv, men han må følge mitt eksempel og alltid være beredt til å dø. 24 Ja, den som klamrer seg fast til livet, vil til sist miste det. Den som mister livet sitt for min skyld, han vil redde det. 25 Hva vinner et menneske om det blir gitt hele verden, dersom det samtidig mister det evige livet? 26 Den som skammer seg over meg og over de ordene jeg sier, han skal jeg, Menneskesønnen[i], være skamfull over den dagen jeg vender tilbake i min og min Fars herlighet sammen med englene hans. 27 Tro meg: Noen av dere som står her i dag, kommer ikke til å dø før dere har sett Gud i hans kongelige makt.[j]

Jesus blir forandret på fjellet

28 Omkring en uke seinere tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes og gikk opp på et fjell for å be. 29 Mens han ba, forandret ansiktet hans seg, og klærne ble blendende hvite. 30 Så viste det seg to menn som sto og snakket med ham. Det var Moses og Elia.[k] 31 Også de strålte av et himmelsk lys, og snakket om hvordan Jesus i tråd med Guds plan ville dø i Jerusalem.

32 Peter og de to andre hadde vært så trette at de sovnet mens Jesus ba. Nå våknet de og fikk se Jesus stå der omstrålet av lys sammen med de to mennene. 33 Da Moses og Elia gjorde seg klar til å forlate Jesus, sa Peter til Jesus: ”Mester, dette er et fantastisk sted å være på! La oss bygge tre hytter, en til deg og en til Moses og en til Elia!” Han var så forvirret at han ikke helt visste hva han sa.

34 Mens han snakket, ble de innhyllet i en sky som senket seg over dem. De ble helt forskrekket. 35 Så hørte de en stemme fra skyen som sa: ”Dette er min Sønn, min utvalgte[l]. Lytt til ham.” 36 Da stemmen hadde stilnet, sto Jesus alene igjen.

Disiplene holdt det de hadde sett for seg selv. De fortalte det ikke til noen før langt seinere.

Jesus helbreder en gutt som er besatt av en ond Ånd

37 Neste dag, da de kom ned fra fjellet, ble de møtt av en stor folkemasse. 38 En mann ropte til Jesus: ”Mester, hjelp sønnen min, han er mitt eneste barn. 39 Rett som det er blir han angrepet av en ond Ånd. Da skriker han og vrir seg i kramper så fråden står om munnen. Når anfallet endelig er over, har ånden nesten tatt knekken på ham. 40 Jeg ba disiplene dine om å drive ut den onde ånden, men de klarte det ikke!”

41 ”Dere er håpløse mennesker som ikke vil tro!” utbrøt Jesus. ”Hvor lenge må jeg være blant dere og holde ut med dere? Kom hit med sønnen din.” 42 Mens gutten var på vei til Jesus, dyttet den onde ånden ham i bakken og slet og rykket voldsomt i ham. Jesus ga befaling om at ånden skulle forlate gutten. Han helbredet ham og ga ham til faren.

43 Alle som var til stede ble helt overveldet over Guds ubegrensede makt og veldige kraft.

Jesus forutsier for andre gangen at han skal dø

Mens folket fortsatt sto forundret og tenkte på alt han gjorde, sa Jesus til disiplene:

44 ”Lytt nøye, og husk på det jeg nå sier: Jeg, Menneskesønnen[m], skal bli forrådt og overgitt i menneskers hender.” 45 Men disiplene forsto ikke det han snakket om. Den virkelige betydningen av det Jesus forutsa, var skjult for dem, og de våget ikke spørre hva han mente.

Jesus forklarer hvem som er størst

46 Disiplene begynte nå å diskutere med hverandre om hvem av dem som var den største. 47 Jesus forsto hva som rørte seg i tankene deres. Derfor tok han et barn og stilte det ved siden av seg. 48 Han sa: ”Den som tar imot dette barnet fordi det tilhører meg, han tar imot meg! Og den som tar imot meg, han tar imot Gud, etter som Gud har sendt meg. Den som sier at han selv er liten og ubetydelig, han er den største.”

Disiplene forbyr en mann å gjøre mirakler i Jesu navn

49 Johannes, en av disiplene, sa: ”Mester, vi så en mann som drev ut onde ånder i ditt navn, men etter som han ikke var i følge med oss, forsøkte vi å stoppe ham.”

50 Da sa Jesus til Johannes: ”La ham holde på med sitt, for den som ikke er mot dere, han er for dere.”

Motstand i Samaria

51 Tiden hadde nå kommet da Gud bestemte at Jesus skulle vende tilbake til himmelen. Jesus besluttet derfor å begynne på veien mot Jerusalem.

52 En dag sendte han noen disipler i forveien for å ordne med overnatting i en samaritansk[n] by. 53 Men etter som Jesus var på vei mot Jerusalem, ville de ikke ha noe med ham å gjøre.

54 Da begge disiplene, som var Jakob og Johannes, fikk greie på det som hadde skjedd, ble de opprørte og sa: ”Herre, skal vi befale at ild må falle ned fra himmelen og brenne opp byen?”[o] 55 Jesus vendte seg om og irettesatte dem.[p] 56 Så gikk de videre til en annen by.

Prisen for å følge Jesus

57 Mens de gikk langs veien, sa en mann til Jesus: ”Jeg vil følge deg hvor du enn går.”

58 Jesus svarte: ”Du må forstå en ting, revene har hi og fuglene har reir, men jeg, Menneskesønnen[q], har ingen stedet der jeg kan hvile ut.”

59 Til en annen mann de møtte, sa Jesus: ”Kom og bli min disippel!” Men han svarte: ”La meg først få gå hjem og begrave min far.”[r]

60 Da sa Jesus: ”La de som er åndelig døde[s], begrave sine døde. Din oppgave er å spre budskapet om at Gud vil frelse menneskene og gjøre dem til sitt eget folk.[t]

61 En annen sa: ”Ja, Herre, jeg skal komme, men la meg først få ta avskjed med dem der hjemme.”

62 Da sa Jesus til ham: ”Den som gjør seg klar for å arbeide, men etterpå lar seg lokke bort fra arbeidet av andre, han kan ikke tjene Gud.[u]

Footnotes

 1. 9:8 Elia var en profet som bar fram Guds budskap, og som i stedet for å dø ble ført rett opp til Gud. Se Andre Kongebok 2:1-11.
 2. 9:8 Profetene sine budskap finnes skrevet ned i Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente.
 3. 9:11 På gresk: talte til dem om Guds rike.
 4. 9:19 Elia var en profet som bar fram Guds budskap, og som i stedet for å dø ble ført rett opp til Gud. Se Andre Kongebok 2:1-11.
 5. 9:19 Profetenes budskap finnes skrevet ned i Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente.
 6. 9:22 ”Menneskesønnen” er et hebraisk ord for å si ”av mennesker”. Det var en tittel på Messias, den lovede kongen, hentet fra Daniel 7:13-14.
 7. 9:22 Fariseerne var eksperter på loven, som er et annet navn for hele den jødiske Skriften, det vil si Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente.
 8. 9:22 I det greske språket, og på mange andre språk, regner de den dagen noe skjer, som dag nummer en. Jesus døde på en fredag og sto opp på søndagen.
 9. 9:26 ”Menneskesønnen” er et hebraisk ord for å si ”av mennesker”. Det var en tittel på Messias, den lovede kongen, hentet fra Daniel 7:13-14.
 10. 9:27 På gresk: sett Guds rike. Dette viser sannsynligvis til det som Peter, Jakob og Johannes fikk være med om i de følgende versene.
 11. 9:30 Moses og Elia representerte loven og profetene, to av delene i Det gamle testamente, Bibelens første del, som forutsier at Jesus skulle dø for syndene våre.
 12. 9:35 ”Den utvalgte” betyr her ”den jeg elsker”. Se Matteus sin fortelling om Jesus 17:5.
 13. 9:44 ”Menneskesønnen” er et hebraisk ord for å si ”av mennesker”. Det var en tittel på Messias, den lovede kongen, hentet fra Daniel 7:13-14.
 14. 9:52 Samaria lå mellom Galilea og Judea. Innbyggerne var jøder som var oppblandet med andre folk. Det rådde fiendskap mellom dem og jødene.
 15. 9:54 En del håndskrifter legger til: slik som Elia gjorde. Se Andre Kongebok 1:10,12.
 16. 9:55 En del håndskrifter legger til: Dere vet ikke hva slags Ånd dere er inspirert av. 56 Menneskesønnen har ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse.
 17. 9:58 ”Menneskesønnen” er et hebraisk ord for å si ”av mennesker”. Det var en tittel på Messias, den lovede kongen, hentet fra Daniel 7:13-14.
 18. 9:59 Mannen ville sannsynligvis vente på at far hans først skulle dø.
 19. 9:60 Åndelig død er å være skilt fra Gud.
 20. 9:60 På gresk: å forkynne Guds rike.
 21. 9:62 På gresk: han passer ikke for Guds rike.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Лк 9

Исо Масех посылает двенадцать учеников на служение

1Созвав вместе двенадцать учеников, Исо дал им силу и власть изгонять всех демонов и излечивать болезни. Затем Он послал их возвещать Царство Всевышнего и исцелять больных, сказав им:

– Ничего не берите с собой в дорогу: ни посоха, ни сумки, ни хлеба, ни денег, ни запасной одежды. В какой бы дом вы ни вошли, оставайтесь там и оттуда отправляйтесь дальше. А если где-то люди вас не примут, то, уходя из того города, отряхните пыль с ваших ног[a], это будет свидетельством против них.

Посланные отправились в путь и, переходя из селения в селение, возвещали Радостную Весть и повсюду исцеляли больных.

Смятение правителя Ирода

Слухи обо всём этом дошли и до правителя Ирода[b]. Он был в недоумении, потому что одни говорили, что это Яхьё воскрес из мёртвых, другие – что явился пророк Ильёс, третьи – что ожил один из древних пророков. Ирод говорил:

– Яхьё я обезглавил, а кто же тогда Этот Человек, о Котором мне такое рассказывают?

И он искал возможность увидеть Исо.

Насыщение более пяти тысяч человек

10 Возвратившись, посланники рассказали Исо обо всём, что они сделали. Потом Он взял их с Собой, и они пошли одни к городу, называемому Вифсаида. 11 Однако толпы народа, узнав об этом, пошли за Исо. Он радушно их принял и говорил им о Царстве Всевышнего, а также исцелял тех, кто в этом нуждался. 12 День уже клонился к вечеру, и двенадцать учеников подошли к Исо и сказали:

– Отпусти людей, чтобы они пошли в окрестные посёлки и селения и нашли себе ночлег и пищу, ведь мы здесь в пустынном месте.

13 Исо ответил:

– Вы сами дайте им есть.

Ученики удивились:

– Да ведь у нас только пять лепёшек и две рыбы. Разве что нам пойти и купить еды на всех этих людей? – 14 А там одних только мужчин было около пяти тысяч.

Но Исо сказал ученикам:

– Рассадите людей группами, человек по пятьдесят.

15 Ученики так и сделали. Когда все сели, 16 Исо взял пять лепёшек и две рыбы и, подняв глаза к небу, благословил пищу. Затем Он стал разламывать лепёшки и рыбу и давать их Своим ученикам, чтобы те раздавали народу. 17 Все ели и насытились, и собрали ещё двенадцать корзин остатков.

Петрус признаёт Исо Масехом

18 Однажды, когда Исо молился в одиночестве и недалеко от Него были Его ученики, Он спросил их:

– За кого принимает Меня народ?

19 Они ответили:

– За пророка Яхьё; другие же говорят, что Ты пророк Ильёс, а третьи – что один из других древних пророков ожил.

20 – А вы кем считаете Меня? – спросил их Исо.

– Обещанным Масехом[c] Всевышнего, – ответил Петрус.

Исо Масех впервые говорит о Своей смерти и воскресении

21 Но Исо строго велел им никому не говорить об этом,[d] 22 сказав:

– Ниспосланному как Человек предстоит много пострадать и быть отвергнутым старейшинами, главными священнослужителями и учителями Таврота. Он будет убит, но на третий день воскреснет.

Цена следования за Исо Масехом

23 Потом Исо сказал им:

– Если кто желает быть Моим последователем, пусть отречётся от самого себя, уподобится человеку, который несёт крест на место своего распятия, и пусть следует за Мной. 24 Потому что тот, кто хочет сберечь свою жизнь, потеряет её, а кто потеряет свою жизнь ради Меня, тот спасёт её. 25 Ведь что пользы человеку, если он приобретёт весь мир, но при этом погубит самого себя или повредит себе? 26 Кто постыдится Меня и Моих слов, того постыдится и Ниспосланный как Человек, когда придёт в Своей славе и в славе Отца и святых ангелов. 27 Говорю вам истину, некоторые из вас, стоящих здесь, не умрут, пока не увидят проявления Царства Всевышнего.[e]

Преображение Исо Масеха

28 Примерно восемь дней спустя после этих слов Исо, взяв с собой Петруса, Иохана и Якуба, поднялся на гору помолиться. 29 Во время молитвы Его облик вдруг изменился, а одежда стала ослепительно белой. 30 И вот появились два человека, которые стали разговаривать с Исо, – это были пророки Мусо и Ильёс. 31 Явившись в окружении яркого сияния, они говорили с Исо о Его исходе, который Он должен будет совершить в Иерусалиме. 32 А Петруса и тех, кто был вместе с ним, одолел сон, но когда они очнулись, то увидели славу Исо и двух мужчин, стоявших рядом с Ним. 33 Когда мужчины уже уходили, Петрус сказал Исо:

– Наставник, нам здесь так хорошо! Давай мы сделаем три шалаша: один Тебе, один Мусо и один Ильёсу, – он и сам не знал, что говорит. 34 Когда он ещё говорил, показалось облако и накрыло их. Оказавшись в облаке, они очень испугались. 35 И из облака прозвучал голос:

– Это Мой Сын (Масех), Мой избранный. Слушайте Его![f]

36 Когда голос умолк, они увидели Исо уже одного. Они молчали об этом и в то время никому не рассказывали о том, что видели.

Исцеление мальчика, одержимого нечистым духом

37 На следующий день, когда они спустились с горы, Исо встретила большая толпа. 38 И один человек из толпы закричал:

– Учитель, умоляю Тебя, посмотри на моего сына! Он у меня один. 39 Иногда его схватывает дух, и тогда мальчик внезапно начинает кричать, его сводит судорогой, так что у него изо рта идёт пена. Дух терзает его до полного изнеможения и лишь тогда нехотя отступает. 40 Я просил Твоих учеников изгнать его, но они не смогли.

41 – О неверующее и испорченное поколение, – сказал в ответ Исо, – сколько Мне ещё быть с вами и терпеть вас? Приведи сына сюда.

42 Когда мальчик ещё шёл, дух бросил его на землю в припадке. Но Исо приказал нечистому духу выйти и исцелил мальчика, а затем отдал его отцу. 43 Все были поражены величием Всевышнего.

Исо Масех вновь говорит о Своей смерти

В то время как все удивлялись тому, что совершил Исо, Он сказал Своим ученикам:

44 – Слушайте внимательно, что Я вам сейчас скажу: Ниспосланный как Человек будет предан в руки людей.

45 Но они не поняли, что Он имел в виду, от них это было сокрыто, так что они не поняли смысла сказанного, а спросить, что означают Его слова, боялись.

Кто важнее?

46 Среди учеников как-то начался спор о том, кто из них важнее. 47 Исо, зная их мысли, взял маленького ребёнка и поставил его рядом с Собой.

48 – Кто ради Меня принимает такого ребёнка, – сказал Исо, – тот принимает и Меня, а кто принимает Меня, тот принимает и пославшего Меня. Кто среди вас меньше всех, тот и велик.

Кто не против вас, тот за вас

49 – Наставник, – сказал Иохан, – мы видели человека, который Твоим именем изгонял демонов, и мы запрещали ему, потому что он не следует за Тобой вместе с нами.

50 – Не запрещайте, – сказал ему Исо. – Кто не против вас, тот за вас.

Отвержение Исо Масеха сомарянами

51 Когда Исо подошло время быть взятым на небо, Он направился в Иерусалим. 52 Вперёд Себя Он послал вестников, и те пошли в одно из сомарянских селений, чтобы приготовить всё к Его приходу. 53 Но жители селения не приняли Его, потому что Он шёл в Иерусалим.[g] 54 Увидев это, Его ученики Якуб и Иохан сказали:

– Повелитель, хочешь, мы прикажем огню сойти с неба и всех их истребить?[h]

55 Но Исо, обернувшись, запретил им. 56 И они пошли в другое селение.

Следование за Исо Масехом

57 Когда они шли по дороге, один человек сказал Исо:

– Я пойду за Тобой, куда бы Ты ни пошёл.

58 Исо ответил:

– У лисиц есть норы, и у птиц небесных – гнёзда, а Ниспосланному как Человек негде и голову приклонить.

59 Другому человеку Исо сказал:

– Следуй за Мной.

Но тот ответил:

– Повелитель, разреши мне остаться со своим отцом, чтобы, когда он умрёт, я смог похоронить его.

60 – Пусть духовно мёртвые сами хоронят своих мертвецов, а ты иди и провозглашай Царство Всевышнего, – сказал ему Исо.

61 Ещё один человек сказал Ему:

– Я пойду за Тобой, Повелитель, но позволь мне прежде пойти и попрощаться с моей семьёй.

62 Исо ответил:

– Ни один человек, положивший руку на плуг и оглядывающийся назад, не пригоден для Царства Всевышнего.

Footnotes

 1. Лк 9:5 Благочестивые иудеи отряхивали пыль со своих ног, когда возвращались из других стран, как бы очищаясь от ритуального осквернения. Делая же это по отношению к другим иудеям, они приравнивали их к язычникам.
 2. Лк 9:7 Это Ирод Антипа (см. сноску на 3:1).
 3. Лк 9:20 Масех (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Всевышним ещё в Тавроте, Забуре и Книге Пророков.
 4. Лк 9:21 Иудеи ошибочно полагали, что Масех должен будет освободить их от иноземного ига, и поэтому хотели провозгласить Исо царём, который возглавит антиримское движение (см. Ин. 6:15; Деян. 1:6). Но целью Исо Масеха было спасение души, освобождение человечества от рабства греха (см. Рим. 6:17-23; 8:2).
 5. Лк 9:27 Многие толкователи считают, что объяснением этих слов Исо служат следующие девять стихов (см. также Ин. 1:14; 2 Пет. 1:16). Другие думают, Исо говорил о могущественном воздействии и росте Своего Царства, увеличении количества Его последователей и распространении Радостной Вести после Его воскресения. Существуют и другие толкования.
 6. Лк 9:35 См. Втор. 18:15; Заб. 2:7; Ис. 42:1. В Исо мы видим исполнение всех этих пророчеств: Он и обещанный Мусо Пророк, и Масех (Царь Исроила), и Раб Вечного.
 7. Лк 9:53 Между сомарянами и иудеями была давняя вражда.
 8. Лк 9:54 Ср. 4 Цар. 1:10-12.