Hebreerne 2 – LB & NIV

En Levende Bok

Hebreerne 2:1-18

Advarsel mot å forlate budskapet om frelse

1Etter som vi nå vet hvilken makt Jesus har, må vi være nøye med å holde oss til budskapet vi har hørt og ikke gli bort fra det. 2Allerede den jødiske loven som Moses tok imot fra englene, gjaldt som et budskap fra Gud. Hver og en som syndet og brøt loven, fikk sin rettferdige straff. 3Hvordan skal da vi unngå å bli straffet dersom vi ikke bryr oss om den vidunderlige frelsen som Gud har tilbydd oss. Det var Herren Jesus selv som først underviste om denne frelsen. Senere har vi fått undervisningen bekreftet av dem som lyttet til ham. 4Dessuten har Gud selv bekreftet budskapet ved å gi de troende kraft til å utføre mange fantastiske mirakler og tegn. Gud har gitt oss forskjellige nådegaver ved sin Hellige Ånd, alt i tråd med Guds plan.

Jesus ble menneske

5Den kommende verden som vi snakker om, vil ikke bli styrt av engler. 6Dette er klart beskrevet i Skriften2:6 ”Skriften” for jødene er Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente. der det står et sted:

”Hva er da et menneske, at du tenker på det,

en menneskesønn, at du tar hånd om ham?

7Du lot mennesket stå lavere i rang enn englene for en kort tid,

men ga det kongelig herlighet og ære.

8Du satte mennesket til å herske over alt du hadde skapt,

du ga det makt over alle ting.”2:8 Se Salmenes bok 8:5-7. I det hebraiske språket kan ”lavere… for en tid” kan også tolkes som ”litt lavere”.

Da Gud satte mennesket til å herske over alle ting, mente han virkelig alle ting. Han gjorde ikke noe unntak. Ennå har vi ikke sett alt dette skje. 9Det vi til nå har sett, er at Menneskesønnen2:9 ”Menneskesønnen” er et hebraisk ord for å si ”av mennesker”. Det var en tittel på Kristus, den lovede kongen, hentet fra Daniel 7:13-14., Jesus, som for en kort tid var lavere i rang enn englene, nå har fått kongelig herlighet og ære, fordi han var villig til å lide og dø. Ja, i sin uendelige godhet lot Gud ham dø for alle.

10Gud har skapt alt, og alt finnes til for å ære ham. Derfor ville han også gjøre mange mennesker til sine barn og gi dem del i herligheten. Gud lot Jesus lide og dø i vårt sted, for at Jesus skulle bli den fullkomne herskeren som kan frelse oss for evig.

11Jesus døde for at vi skulle bli satt fri fra skyld og bli verdige til å stå innfor Gud. Vi som har blitt satt fri, har nå den samme Far som Jesus. Derfor skammer ikke Jesus seg for å kalle oss søsken2:11 På gresk: brødre. Samme tolkning blir brukt gjennom hele brevet.. 12Det står i Skriften at han sier til Gud:

”Jeg skal fortelle om din storhet for mine søsken,

og lovsynge deg midt i menigheten.”2:12 Se Salmenes bok 22:23.

13På et annet stedet sier han:

”Jeg vil stole på ham”,

og:

”Her er jeg og de barna som Gud har gitt meg.”2:13 Se Jesaja 8:17-18.

14De barna det er snakk om, var mennesker av kjøtt og blod. Derfor måtte også Jesus bli et menneske av kjøtt og blod, slik at han kunne dø. Bare ved å dø i vårt sted, kunne han som var herre over døden, bryte djevelens makt. 15Gjennom dette satte Jesus alle fri som hele livet hadde vært slaver under dødens frykt.

16Det var ikke englene Jesus kom for å hjelpe. Nei, han kom for å hjelpe etterkommerne til Abraham. 17Derfor var han nødt til å bli lik oss på alle vis som sine søsken. På den måten kunne han få medfølelse med oss og trofast tjene som vår øversteprest for Gud. Ja, han ble vår øversteprest og forsonet oss med Gud gjennom å ta straffen for syndene våre på seg. 18Siden han nå selv har lidd og blitt fristet, kan han også hjelpe oss når vi blir fristet til å gjøre det som er galt.

New International Version

Hebrews 2:1-18

Warning to Pay Attention

1We must pay the most careful attention, therefore, to what we have heard, so that we do not drift away. 2For since the message spoken through angels was binding, and every violation and disobedience received its just punishment, 3how shall we escape if we ignore so great a salvation? This salvation, which was first announced by the Lord, was confirmed to us by those who heard him. 4God also testified to it by signs, wonders and various miracles, and by gifts of the Holy Spirit distributed according to his will.

Jesus Made Fully Human

5It is not to angels that he has subjected the world to come, about which we are speaking. 6But there is a place where someone has testified:

“What is mankind that you are mindful of them,

a son of man that you care for him?

7You made them a little2:7 Or them for a little while lower than the angels;

you crowned them with glory and honor

8and put everything under their feet.”2:6-8 Psalm 8:4-62:7,8 Or 7 You made him a little lower than the angels; / you crowned him with glory and honor / 8 and put everything under his feet.”

In putting everything under them,2:8 Or him God left nothing that is not subject to them.2:8 Or him Yet at present we do not see everything subject to them.2:8 Or him 9But we do see Jesus, who was made lower than the angels for a little while, now crowned with glory and honor because he suffered death, so that by the grace of God he might taste death for everyone.

10In bringing many sons and daughters to glory, it was fitting that God, for whom and through whom everything exists, should make the pioneer of their salvation perfect through what he suffered. 11Both the one who makes people holy and those who are made holy are of the same family. So Jesus is not ashamed to call them brothers and sisters.2:11 The Greek word for brothers and sisters (adelphoi) refers here to believers, both men and women, as part of God’s family; also in verse 12; and in 3:1, 12; 10:19; 13:22. 12He says,

“I will declare your name to my brothers and sisters;

in the assembly I will sing your praises.”2:12 Psalm 22:22

13And again,

“I will put my trust in him.”2:13 Isaiah 8:17

And again he says,

“Here am I, and the children God has given me.”2:13 Isaiah 8:18

14Since the children have flesh and blood, he too shared in their humanity so that by his death he might break the power of him who holds the power of death—that is, the devil— 15and free those who all their lives were held in slavery by their fear of death. 16For surely it is not angels he helps, but Abraham’s descendants. 17For this reason he had to be made like them,2:17 Or like his brothers fully human in every way, in order that he might become a merciful and faithful high priest in service to God, and that he might make atonement for the sins of the people. 18Because he himself suffered when he was tempted, he is able to help those who are being tempted.