En Levende Bok

Efeserne 4:1-32

Enhet ved Guds Ånd

1Derfor vil jeg som ble kastet i fengsel fordi jeg spredde budskapet om Herren Jesus, oppfordre dere til å leve på en måte som er verdig dem som er innbudt til å være Guds barn. 2Innse at dere trenger hverandre, og møt hverandre med mildhet og tålmodighet. Elsk hverandre og ha overbærenhet med hverandre sine feil. 3Pass på at dere lever i fred med hverandre, slik at dere kan beholde den enheten som Guds Ånd har gitt dere. 4Vi er alle lemmer på den samme kroppen, og vi har fått den samme Ånden. Alle har vi blitt tilbudt det samme håpet om til slutt å bli frelst for evig. 5Det finnes bare en Herre, en tro og en dåp. 6Det finnes bare en Gud, som er Far til oss alle, står over oss alle, virker gjennom oss alle og bor i oss alle.

7Kristus har i sin godhet også gitt hver og en av oss evner til å utføre definerte oppgaver. 8Derfor står det i Skriften4:8 ”Skriften” for jødene er Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente.:

”Han steg opp i det høye,

han tok fanger,

og han ga menneskene gaver.” 4:8 Se Salmenes bok 68:19.

9Legg merke til at det står ”han steg opp”. Det må bety at han først hadde kommet ned til jorden.4:9 Eller: til underverdenen. Det vil si de dødes verden. 10Og han som kom ned, er også den som steg opp til Gud i himmelen for å fylle hele universet med sin nærhet.

11Dette er de evnene og gavene han ga oss: Noen ble utsendinger som skulle grunnlegge menigheter på nye steder. Andre ble profeter som fikk evner til å holde fram budskapet fra Gud. Noen skulle spre de glade nyhetene om Jesus. Andre igjen skulle bli ledere for menighetene og undervise.4:11 På gresk: apostler, profeter, evangelister, gjetere og lærere.

12Alle disse har et ansvar for å utruste de troende, slik at de i sin tur kan tjene Kristus og bygge opp kroppen hans som er menigheten. 13Målet er at vi alle skal være samstemte i vår tro og kunnskap om Guds sønn, slik at vi blir fullt voksne og lik Kristus i vår tillit til Gud.

14Da vil vi ikke lenger være barnslige og umodne med en stadig vaklende og usikker tro. Ingen vil lenger kunne bedra oss med falsk lære og fantasifulle løgner som blir presentert som sannhet. 15Nei, da vil vi holde fast ved det sanne budskapet om Jesus Kristus, og bli fylt av kjærlighet. Ja, for hver dag som går, vil vi bli mer og mer like Kristus, han som er leder og hode for kroppen sin, det vil si menigheten. 16Det er han som føyer hele kroppen sammen til en enhet og holder den samlet ved hjelp av lederne den har valgt. Gjennom det at hvert lem i kroppen bidrar med den oppgaven Gud har gitt den, vokser hele kroppen og blir bygget opp til en enhet der alle elsker hverandre.

Regler for det nye livet

17På oppdrag fra Herren Jesus vil jeg oppfordre dere: Lev ikke lenger som de som ikke kjenner Gud. Tankene deres er forvirret. 18Sinnet deres er fylte av et åndelig mørke. De har ingen del i det livet som Gud gir, for de vet ikke noe om Gud, og vil heller ikke vite noe. 19Uten skam kaster de seg ut i et vilt og umoralsk liv, og kan ikke få nok av all slags skammelige handlinger.

20Dere som har lært Jesus Kristus å kjenne, har fått et annet livssyn og en annen atferd. 21Dere har fått høre budskapet om ham, og har gjennom det fått greie på hva fellesskapet med Kristus betyr for dere. 22Derfor må dere slutte å leve som dere gjorde før. Dere må kaste fra dere det gamle ego som om det skulle være skitne klær. Deres gamle ego var dømt til evig undergang og fylt av begjær som lokket dere til å synde. 23Dere må tenke på en nye måte. Et nytt forhold til Gud. 24Dere skal ta på dere nye, rene klær, en ny fysisk natur, som er skapt for å ligne Gud. Da vil dere gjøre det som er rett og leve fullt og helt for Gud, slik som det sanne budskapet lærer dere.

25Lyv ikke lenger, men vær ærlige mot hverandre.4:25 Se Sakarja 8:16. Vi hører jo sammen, som lemmer i den samme kroppen. 26Dersom dere blir sinte på hverandre, ta dere da i vare så dere ikke synder.4:26 Se Salmenes bok 4:5. Pass på å forsone dere med hverandre og bli venner før dagens slutt. 27La ikke djevelen få sjanse til å friste dere til å synde.

28Den som er tyv, må slutte å stjele. I stedet må han begynne å arbeide og gjøre rett og skjel for seg. Da kan han også dele med dem som lider nød. 29Ikke snakk på en slik måte at dere sårer og gjør andre lei seg. Forsøk heller å oppmuntre andre og styrke troen deres når det trengs, slik at de som hører får nytte av det dere sier.

30Gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg ved den måten dere handler på. Husk på at Ånden er tegnet på at dere tilhører Gud og en dag vil bli satt fri for evig.

31Slutt med all bitterhet, sinne og raserianfall. Dere skal ikke forulempe og såre hverandre med harde ord. Vær ikke ondskapsfulle. 32Pass på at dere er gode og kjærlige mot hverandre. Tilgi hverandre, akkurat som Gud har tilgitt dere på grunn av det Kristus har gjort for oss.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Эфесянам 4:1-32

Духовное единство

1Я, находящийся в заключении ради Повелителя, умоляю вас: раз вы призваны Аллахом, то живите достойно вашего призвания. 2Будьте скромны и кротки, относитесь друг к другу с терпением и любовью. 3Делайте всё возможное для того, чтобы скрепить своё духовное единство узами мира. 4Дух один и тело аль-Масиха одно, так же, как и надежда, к которой вы были призваны, – одна. 5Один Повелитель, одна вера, один обряд погружения в воду4:5 Или: «обряд омовения». Смысл обряда заключается в том, что человек оставляет путь греха и встаёт на путь служения Аллаху, войдя в общину последователей Исы аль-Масиха., 6один Бог – Отец всех. Он стоит над всеми нами, действует через всех нас и живёт во всех нас.

7Каждому из нас были даны особые способности в соответствии с той мерой, которую определил для нас аль-Масих. 8Поэтому и написано:

«Он поднялся на высоту,

ведя за Собой пленников,

и дал дары людям»4:8 Заб. 67:19..

9«Поднялся» означает не что иное, как то, что Он прежде спускался вниз, на землю4:9 Букв.: «в нижние части земли». Это место можно понять как то, что Иса пришёл на землю и стал Человеком, или как то, что Он спускался в мир мёртвых во время между своей смертью и воскресением.. 10Этот спустившийся и есть Тот Самый, Кто поднялся выше небес, чтобы наполнить Собой всю Вселенную. 11И Он дал одним быть Его посланниками, другим – пророками, третьим – особую способность возвещать Радостную Весть, четвёртым – быть душепопечителями и учителями, 12чтобы приготовить святой народ Аллаха к делу служения, для созидания тела аль-Масиха 13до тех пор, пока мы все не достигнем единства в вере и в познании (вечного) Сына Всевышнего, пока не достигнем духовной зрелости и пока не будем подобны аль-Масиху, в Котором полнота совершенства.

14И тогда мы уже не будем малыми детьми, колеблемыми волнами и носимыми ветрами разных учений, которые делают нас жертвами хитрых обманщиков, вводящих людей в заблуждение. 15Но говоря с любовью истину, мы будем возрастать, во всём уподобляясь аль-Масиху, Который является нашим главой 16и благодаря Которому всё тело соединено и скреплено всевозможными связями и все части его выполняют каждая свою функцию. При этом всё тело возрастает и созидается в любви.

Прежняя жизнь и новая жизнь

17Поэтому я заявляю и настаиваю ради Повелителя: перестаньте жить как язычники, чьи мысли пусты, 18потому что их сознание помрачено. Они отчуждены от жизни, которую даёт Аллах, из-за их духовной слепоты, произошедшей по чёрствости их сердец. 19Потеряв всякую чувствительность, они предаются разврату, с ненасытностью погрязая во всякой нечистоте.

20Но вы не так узнали аль-Масиха. 21Без сомнения, вы слышали о Нём, и, будучи Его последователями, вы были научены истине, поскольку истина заключена в Исе. 22Вас учили тому, чтобы вы оставили прежний образ жизни, свойственный вашей старой природе, разлагающейся из-за своих обманчивых низменных желаний. 23Обновите ваш образ мыслей, 24«оденьтесь» в новую природу, созданную по образу Аллаха, – в истинную праведность и святость.

25Пусть каждый из вас оставит ложь и говорит своим ближним правду4:25 См. Зак. 8:16., потому что все мы члены одного тела. 26«Гневаясь, не грешите»4:26 Заб. 4:5., пусть ваш гнев пройдёт прежде, чем зайдёт солнце; 27не давайте Иблису места в вашей жизни. 28Кто крал, пусть больше не крадёт, а зарабатывает на жизнь своим трудом и делится с теми, кто в нужде.

29Не произносите никаких дурных слов, говорите лишь полезное для назидания, чтобы это приносило пользу слушающим. 30Не огорчайте Святого Духа Аллаха, Которым вы были запечатлены для дня искупления. 31Избавьтесь от всякой горечи в душе, гнева, ярости, крика, злословия и всякого рода злобы. 32Будьте добры друг к другу, проявляйте сострадание, прощайте друг друга, как и Аллах через аль-Масиха простил вас.