En Levende Bok

3. Johannes 1:1-15

Hilsen

1Hilsen fra lederen Johannes, til min kjære venn Gaius, som jeg elsker med ekte kjærlighet.

2Kjære venn, jeg håper at alt står godt til med deg, og at kroppen er like frisk som sjelen din. At sjelen din er frisk, vet jeg. 3Jeg ble svært glad da jeg hørte fra noen menighetsmedlemmer som hadde hilst på deg, at du trofast holder fast ved det sanne budskapet om Jesus, og lever etter det. 4Ikke noe gjør meg mer glad enn å høre at barna mine følger det sanne budskapet.

Ros og råd

5Kjære venn, du viser deg trofast når du tar hånd om de troende brødre som er på gjennomreise, også de som du ikke kjenner fra før. 6De har fortalt om din kjærlighet til alle i menigheten her. Du har også vist at du er verd å bli kalt Guds tjener, etter som du har gitt alle det de trengte for den videre reisen. 7Det er for å spre budskapet om Jesus de har gitt seg av sted.1:7 I den gresk grunnteksten: for navnets skyld. De tar ikke imot noen støtte fra folk de kommer til.1:7 I den gresk grunnteksten: hedningene. Jødene kalte alle som ikke er jøder, for hedninger. 8Derfor bør vi støtte dem og på den måten hjelpe til å spre det sanne budskapet om Jesus.

9Jeg sendte et brev til menigheten deres om dette, men Diotrefes, som gjerne vil overta ledelsen der, nekter å ha noe med oss å gjøre. 10Når jeg kommer, vil jeg derfor ta opp med dere at han sprer falske rykter om oss. Han nøyer seg ikke bare med det, han nekter også å ta imot de omreisende troende. Dersom andre ønsker å ta imot dem, hindrer han dem i dette og ekskluderer dem fra menigheten.

11Kjære venn, la deg ikke påvirke av det onde, men fortsett bare å gjøre det som er godt. Den som gjør det gode, tilhører Gud, men den som gjør det onde, har aldri forstått hvem Gud er.

12Alle roser og ærer Demetrius, og det er helt rett, etter som han handler i tråd med det sanne budskapet om Jesus. Også vi roser og ærer ham, og du vet at vi snakker sant.

Avslutning

13Jeg har mye å si deg, men jeg vil ikke gjøre det i brevs form. 14Jeg håpet snart å treffe deg, slik at vi kan snakke personlig.

15Jeg ønsker deg fred fra Gud! De andre i menigheten hilser til deg. Gi en personlig hilsen fra meg til hver og en av våre venner.

Nueva Versión Internacional (Castilian)

3 Juan 1:1-15

1El anciano,

al querido hermano Gayo, a quien amo en la verdad.

2Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. 3Me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad,3 fidelidad. Lit. verdad. y de cómo estás poniendo en práctica la verdad. 4Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad.

5Querido hermano, te comportas fielmente en todo lo que haces por los hermanos, aunque no los conozcas.5 aunque no los conozcas. Alt. aunque para ti sean extraños. 6Delante de la iglesia ellos han dado testimonio de tu amor. Harás bien en ayudarlos a seguir su viaje, como es digno de Dios. 7Ellos salieron por causa del Nombre, sin nunca recibir nada de los paganos; 8nosotros, por lo tanto, debemos brindarles hospitalidad, y así colaborar con ellos en la verdad.

9He escrito algunas líneas a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el primero entre ellos, no nos acepta. 10Por eso, si voy, no dejaré de reprocharle su comportamiento, ya que, con palabras malintencionadas, habla contra nosotros solo por hablar. Como si fuera poco, ni siquiera recibe a los hermanos, y a quienes quieren hacerlo, no los deja y los expulsa de la iglesia.

11Querido hermano, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios; el que hace lo malo no ha visto a Dios. 12En cuanto a Demetrio, todos dan buen testimonio de él, incluso la verdad misma. También nosotros lo recomendamos, y bien sabes que nuestro testimonio es verdadero.

13Tengo muchas cosas que decirte, pero prefiero no hacerlo por escrito; 14espero verte muy pronto, y entonces hablaremos personalmente.

15La paz sea contigo. Tus amigos aquí te mandan saludos. Saluda a los amigos allí, a cada uno en particular.