En Levende Bok

2. Tessaloniker 1:1-12

Hilsen

1Hilsen fra Paulus, Silvanus1:1 Samme person ble kalt Silas i Apostlenes gjerninger, historien om de første troende. og Timoteus.

Til menigheten i Tessaloniki som lever i fellesskap med Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus1:1 ”Kristus” betyr ”den salvede” på gresk. Blant Israels folk ble konger, prester og profeter salvet med olje før de begynte oppgaven sin. Gud hadde ved profetene lovet å sende en salvet konge som skulle herske over alle folk. Det hebraisk ordet ”Messias” betyr også ”den salvede”..

2Vi ber at Gud, vår Far og Herren Jesus Kristus vil vise dere godhet og fylle dere med fred.

Oppmuntring i forfølgelse

3Kjære søsken1:3 På gresk: Brødre. Samme oversettelse blir brukt gjennom hele brevet., vi må alltid takke Gud for dere. Det finnes gode grunner for det. Troen deres fortsetter å spire, og deres kjærlighet til hverandre blir hele tiden sterkere og sterkere. 4Derfor forteller vi med stolthet om dere i Guds menigheter. Vi tenker på deres langvarige utholdenhet og tro i alle de forfølgelsene og lidelsene som har rammet dere. 5-6Gud kommer til å bruke disse lidelsene for å vise sin rettferdige dom. De som plager dere, skal få sin straff, mens dere som lider på grunn av troen, vil få tilhøre Guds eget folk for evig. 7Ja, dere som lider nå, skal få hvile ut da. Gud skal sette fri både dere og oss fra lidelsene den dagen Herren Jesus kommer igjen fra Guds himmel og viser seg med alle sine mektige engler. 8Han kommer i flammende ild for å dømme dem som ikke vil vite noe av Gud og som nekter å ta imot det glade budskapet om frelse ved vår Herre Jesus. 9Disse personene vil bli straffet ved å gå evig fortapt og bli skilt fra Herrens makt og herlighet. 10Alle som tror på Herren og tilhører ham, skal ære og hylle ham når han kommer igjen. Dere tilhører Herren, etter som dere har trodd på budskapet vårt.

11Derfor ber vi alltid til vår Gud at han skal hjelpe dere til å leve på en måte som er verdig dem som er innbudt til å tilhøre ham. Ja, vi ber at han skal gi dere kraft til å gjennomføre alt det gode dere vil gjøre på grunn av troen. 12Gjennom dette blir Herren Jesus æret, og dere blir så i sin tur æret av ham. Alt skjer takket være den kjærlighet og tilgivelse vi har fått fra vår Gud og Herre Jesus Kristus.

Nouă Traducere În Limba Română

2 Tesaloniceni 1:1-12

1Pavel, Silvanus1 O variantă a numelui Silas. și Timotei, către biserica tesalonicenilor, care este în Dumnezeu, Tatăl nostru, și în Domnul Isus Cristos: 2har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Cristos!

Mulțumiri și rugăciuni

3Suntem datori să‑I mulțumim întotdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraților, cum se și cuvine, întrucât credința voastră crește foarte mult, și dragostea fiecăruia dintre voi toți față de ceilalți sporește tot mai mult. 4De aceea, noi înșine ne lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu, datorită răbdării4 Termenul hypomone se referă la capacitatea de a suporta, de a îndura și de a răbda diferite suferințe și persecuții. și credinței voastre în toate persecuțiile și necazurile pe care le îndurați.

5Aceasta este o dovadă a judecății drepte a lui Dumnezeu, astfel încât voi să fiți considerați vrednici de Împărăția lui Dumnezeu5 Împărăția lui Dumnezeu reprezintă domnia lui Dumnezeu, fiind în același timp o realitate prezentă și o speranță în viitor., pentru care și suferiți. 6Căci este drept din partea lui Dumnezeu să‑i răsplătească cu necaz pe cei ce vă necăjesc, 7iar vouă, celor ce sunteți în necaz, să vă dea odihnă împreună cu noi, la descoperirea Domnului Isus din cer, cu îngerii puterii Lui, 8într‑o flacără de foc, când El va aduce pedeapsă asupra celor ce nu‑L cunosc pe Dumnezeu și asupra celor ce nu ascultă de Evanghelia8 Termenul Evanghelie înseamnă: Vestea Bună [peste tot în carte]. Domnului nostru Isus. 9Ei vor primi9 Lit.: vor plăti. drept pedeapsă o nimicire veșnică, departe de fața Domnului și de slava tăriei Lui, 10în ziua aceea, când El va veni să fie proslăvit printre10 Sau: în. sfinții Săi și privit cu uimire printre toți cei ce au crezut; căci mărturia noastră față de voi a fost crezută.

11Tocmai de aceea ne rugăm întotdeauna pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă facă vrednici de chemarea Sa și să împlinească, cu putere, orice dorință de bunătate și orice lucrare a credinței, 12astfel încât Numele Domnului nostru Isus să fie proslăvit în voi, iar voi în El, după harul Dumnezeului nostru și al Domnului Isus Cristos.12 Sau: harul Dumnezeului și Domnului nostru, Isus Cristos.