En Levende Bok

2. Korinter 13:1-13

Avsluttende advarsler

1Dette blir som sagt tredje gangen jeg kommer til dere. Det står i Skriften13:1 ”Skriften” for jødene er Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente.: ”Det blir krevd to eller tre vitner for at saken skal stå fast.”13:1 Se Femte Mosebok 19:15.. 2Ved mitt andre besøk advarte jeg dem som hadde syndet, og nå advarer jeg på nytt mens jeg er fraværende. Ja, jeg advarer også dere andre: Når jeg kommer til dere, vil jeg ikke vise noen mildhet, men passe på at de skyldige får sin straff.

3Dere vil støtt og stadig ha bevis for at det er Kristus som taler gjennom meg. Det skal dere sannelig få. Dere kommer til å merke at Kristus ikke er veik, men han viser sin kraft hos dere. 4Det er sant at Kristus var veik da han døde på korset, men han ble levende igjen ved Guds kraft. Gjennom fellesskapet med ham har også jeg vært veik og død, men jeg skal leve i fellesskap med ham gjennom Guds kraft. Det er denne kraften dere skal få oppleve når jeg kommer.

5Test dere selv for å se om troen virkelig er ekte. Ransak dere selv. Dersom dere ikke kan merke at Jesus Kristus lever i dere med sin kraft, da er troen ikke ekte. 6Jeg håper at dere i alle fall vil innse at kraften fra Kristus finnes i meg når jeg kommer til dere.

7Jeg ber om at dere tar avstand fra alt som er ondt. Ikke for at det skal vise seg at jeg holder mål, men for at dere frivillig ønsker å gjøre det som er godt. Det spiller ingen rolle om jeg på grunn av dette kan bli oppfattet som kraftløs. 8Jeg vil selvfølgelig ikke sette meg imot at dere følger det sanne budskapet om Jesus. Gjør dere det, kan jeg bare oppmuntre dere. 9Ingen ting gjør meg mer glad enn at dere har en sterk tro. Jeg får heller bli oppfattet som svak. Det er jo det som er bønnen min, at dere skal få en tro som modnes mer og mer.

10Det er derfor jeg skriver til dere allerede nå. Da kan jeg slippe å være streng mot dere når jeg kommer. Dersom jeg unngår å refse dere, kan jeg i stedet bruke den autoriteten Herren Jesus har gitt meg, til å styrke troen enda mer.

Et siste ønske

11Til sist, kjære søsken: Vær glade! Rett dere etter advarslene mine, slik at troen blir mer og mer moden. Vær enige og lev i fred med hverandre. Gud, han som gir kjærlighet og fred, vil da være med dere.

12Gi hverandre et velkomstkyss som tegn på at dere tilhører Herren.13:12 På gresk: Hils hverandre med et hellig kyss. Det var et ritual som inngikk i menigheten sine gudstjenester. De hilste hverandre med et kyss, mennene for seg og kvinnene for seg. Alle de troende her hilser til dere.

13Med ønske om at alt godt fra Herren Jesus Kristus vil følge dere, at Gud vil gi dere sin kjærlighet og at hans Hellige Ånd vil styrke fellesskapet med hverandre.

New International Reader’s Version

2 Corinthians 13:1-14

Final Warnings

1This will be my third visit to you. Scripture says, “Every matter must be proved by the words of two or three witnesses.” (Deuteronomy 19:15) 2I already warned you during my second visit. I now say it again while I’m away. When I return, I won’t spare those who sinned earlier. I won’t spare any of the others either. 3You are asking me to prove that Christ is speaking through me. He is not weak in dealing with you. He is powerful among you. 4It is true that Christ was nailed to the cross because he was weak. But Christ lives by God’s power. In the same way, we share his weakness. But by God’s power we will live with Christ as we serve you.

5Take a good look at yourselves to see if you are really believers. Test yourselves. Don’t you realize that Christ Jesus is in you? Unless, of course, you fail the test! 6I hope you will discover that I haven’t failed the test. 7I pray to God that you won’t do anything wrong. I don’t pray so that people will see that I have passed the test. Instead, I pray this so that you will do what is right, even if it seems I have failed. 8I can’t do anything to stop the truth. I can only work for the truth. 9I’m glad when I am weak but you are strong. I pray that there will be no more problems among you. 10That’s why I write these things before I come to you. Then when I do come, I won’t have to be hard on you when I use my authority. The Lord gave me the authority to build you up. He didn’t give it to me to tear you down.

Final Greetings

11Finally, brothers and sisters, be joyful! Work to make things right with one another. Help one another and agree with one another. Live in peace. And the God who gives love and peace will be with you.

12Greet one another with a holy kiss.

13All God’s people here send their greetings.

14May the grace shown by the Lord Jesus Christ be with you all. May the love that God has given us be with you. And may the sharing of life brought about by the Holy Spirit be with you all.