En Levende Bok

2. Korinter 13:1-13

Avsluttende advarsler

1Dette blir som sagt tredje gangen jeg kommer til dere. Det står i Skriften13:1 ”Skriften” for jødene er Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente.: ”Det blir krevd to eller tre vitner for at saken skal stå fast.”13:1 Se Femte Mosebok 19:15.. 2Ved mitt andre besøk advarte jeg dem som hadde syndet, og nå advarer jeg på nytt mens jeg er fraværende. Ja, jeg advarer også dere andre: Når jeg kommer til dere, vil jeg ikke vise noen mildhet, men passe på at de skyldige får sin straff.

3Dere vil støtt og stadig ha bevis for at det er Kristus som taler gjennom meg. Det skal dere sannelig få. Dere kommer til å merke at Kristus ikke er veik, men han viser sin kraft hos dere. 4Det er sant at Kristus var veik da han døde på korset, men han ble levende igjen ved Guds kraft. Gjennom fellesskapet med ham har også jeg vært veik og død, men jeg skal leve i fellesskap med ham gjennom Guds kraft. Det er denne kraften dere skal få oppleve når jeg kommer.

5Test dere selv for å se om troen virkelig er ekte. Ransak dere selv. Dersom dere ikke kan merke at Jesus Kristus lever i dere med sin kraft, da er troen ikke ekte. 6Jeg håper at dere i alle fall vil innse at kraften fra Kristus finnes i meg når jeg kommer til dere.

7Jeg ber om at dere tar avstand fra alt som er ondt. Ikke for at det skal vise seg at jeg holder mål, men for at dere frivillig ønsker å gjøre det som er godt. Det spiller ingen rolle om jeg på grunn av dette kan bli oppfattet som kraftløs. 8Jeg vil selvfølgelig ikke sette meg imot at dere følger det sanne budskapet om Jesus. Gjør dere det, kan jeg bare oppmuntre dere. 9Ingen ting gjør meg mer glad enn at dere har en sterk tro. Jeg får heller bli oppfattet som svak. Det er jo det som er bønnen min, at dere skal få en tro som modnes mer og mer.

10Det er derfor jeg skriver til dere allerede nå. Da kan jeg slippe å være streng mot dere når jeg kommer. Dersom jeg unngår å refse dere, kan jeg i stedet bruke den autoriteten Herren Jesus har gitt meg, til å styrke troen enda mer.

Et siste ønske

11Til sist, kjære søsken: Vær glade! Rett dere etter advarslene mine, slik at troen blir mer og mer moden. Vær enige og lev i fred med hverandre. Gud, han som gir kjærlighet og fred, vil da være med dere.

12Gi hverandre et velkomstkyss som tegn på at dere tilhører Herren.13:12 På gresk: Hils hverandre med et hellig kyss. Det var et ritual som inngikk i menigheten sine gudstjenester. De hilste hverandre med et kyss, mennene for seg og kvinnene for seg. Alle de troende her hilser til dere.

13Med ønske om at alt godt fra Herren Jesus Kristus vil følge dere, at Gud vil gi dere sin kjærlighet og at hans Hellige Ånd vil styrke fellesskapet med hverandre.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

2 Corintios 13:1-14

Tucuri yuyaicunata cushpami cunashca

1Cunan cai cutihuanca, ña quimsa cutinmi cancunataca ricuj shamugrini. «Ima tiyajpipish ishqui cashpa, quimsa cashpa ricujcuna huillajpimi, allichinata ricushun.» 2Sarun cati cuti rishpa cancunata nishca shinallatajmi, cunanpish ña cancunahuan chaipi cashca shinallataj nini. Sarunmanta juchapi causacujcunamanpish, tucui caishujcunamanpish quillcashpami, cutin cashna nini: Cancunata cunan ricuj shamushpaca, manataj llaquishpami llaquichisha. 3Cristo ñucata huillachicushcatami, ricuchichun nicunguichij. Cristoca cancunahuanca, imata mana rurai tucuj shinaca mana canchu. Ashtahuanpish cancunapurapica, tucuita rurai tucuj cashcatami ricuchicun. 4Paitaca, imata mana rurai tucujta shina chacatashca cajpipish, Taita Dios tucuita rurai tucuj cajpimari causacun. Cristo imata mana rurai tucuj shina tucushca shinallatajmi, ñucanchijpish imata mana rurai tucuj shina canchij. Chashna cashpapish, Taita Dios tucuita rurai tucuj cashcamantami, Cristohuan cancunapaj causacunchij.

5Crijcunataj cashcata, manaraj crijcuna cashcatapish, cancunallataj alli yuyarichij. Ima shina cashcataca, cancunallataj alli yuyarichigari. Jesucristo cancunapi causacushcata, mana causacushcataca, ¿manachu yachanguichij? Ñataj paita catinata atichishcanguichijman. 6Ashtahuanpish ñucanchijca mana atichishcanchijchu, chaitaca cancunallataj alli ricuichigari. 7Shinallataj ima millaita cancuna ama rurachunmi, Taita Diostaca mañaracunchij. Ñucanchijtaca ña atichishcata shina ricucujpipish, mana ñucanchijllataj alli ricuringapajchu mañacunchij, ashtahuanpish cancuna allita rurachunmari Diostaca mañacunchij. 8Chaimanta ñucanchijca, cancuna allillataj causacujpica, imata mana ni tucunchijchu. Ashtahuanpish cancuna alli tucuchunllami, imata nina cajpica nishun. 9Chaimantami, ñucanchij irquicunalla cajpi, cancuna cʼari cʼaricuna cashcamanta cushicunchij. Cancuna ashtahuan alli crijcuna tucuchun, Diostaca mañaracunchijllami. 10Ñuca cancunapajman rishpaca, ama sinchita rimashpa llaquichingapajmi, manaraj rishpallataj cashna quillcashpa cachani. Apunchij Jesusca, cai mandanataca, mana llaquichishpa chingachichunchu, ñucaman curca. Ashtahuanpish cancunata alli pushachunmi curca.

Tucuchingapaj bendiciashcami

11Cunanca huauqui, panicuna, cushicuichij, ashtahuan alli causanata yachaichij, caishuj chaishuj cushichinacuichij. Shuj shinalla yuyaichij, sumajta causaichij. Chashna cajpica, sumaj causaitapish, cʼuyaitapish cuj Taita Diosca, cancunahuanmi canga.

12Chuya shunguhuan muchashpa, ‘¿Allillachu cangui?’ ninacuichij. 13Diospajlla caj tucuicunami cancunataca, ‘¿Allillachu canguichij?’ nincuna.

14Apunchij Jesucristoca, cancunamanca, Paipaj jatun cʼuyaita cushca cachun. Cancunapica Taita Diospaj cʼuyaipish, Diospaj jucha Illaj Espiritumanta shujlla canapish tiyashca cachun. Chashna cachun.