1. Peter 2 – LB & NIV

En Levende Bok

1. Peter 2:1-25

1Dere har tatt imot Guds evige budskap. Kvitt dere derfor med all ondskap og falskhet. Slutt med å spille perfekte, og legg bort misunnelse og stygt snakk om hverandre. 2-3”Dere har jo fått smake Herrens godhet.”2:2-3 Se Salmenes bok 34:9. Vær derfor som nyfødte barn, som lengter etter å få suge i dere mer av den åndelige melken. Ja, sug i dere av Guds budskap, så skal dere vokse opp og forstå mer og mer av den frelse han har gitt dere.

Levende steiner i Guds tempel

4Dere har kommet til den levende Jesus Kristus. Han er den steinen som ikke var brukbar i menneskers øyne, men som er valgt ut og verdifull for Gud. 5Selv er dere nå levende byggesteiner, som Gud vil bruke for å reise sin menighet, sitt åndelige tempel. Dere har blitt prester for Gud, og ved Guds Ånd kan dere tjene ham. Denne tjenesten blir et offer som han tar imot med glede på grunn av det som Jesus Kristus har gjort. 6Gud sier i Skriften:

”Lytt! Jeg legger i Jerusalem2:6 I grunnteksten: i Sion. Jerusalem er bygd på fjellet Sion. en utvalgt og verdifull hjørnestein.

Den som tror på ham,

vil ikke bli skuffet.”2:6 Se Jesaja 28:16.

7Ja, Kristus er verdifull for dere som tror på han. For de derimot som ikke tror, har

”den steinen som ikke var brukbar for bygningsarbeiderne,

blitt selveste hjørnesteinen,

8ja,

en brysom stein som de dunker borti,

en stein som de snubler over.”2:8 Se Salmenes bok 118:22 og Jesaja 8:14.

De snubler fordi de ikke tar imot Guds budskap og er lydige mot det. Slik var det bestemt allerede fra begynnelsen av for disse menneskene.

9Dere som derimot tror på budskapet, har ”blitt innbudt av Gud til å være hans folk og til å være prester som tjener ham.”2:9 Se Andre Mosebok 19:5-6. Ja, ”dere tilhører Gud fullt og helt. Dere er hans eget folk som skal fortelle andre om hans fantastiske gjerninger.”2:9 Se Jesaja 43:20-21. Dere har blitt ført ut av det åndelige mørke og kommet til hans vidunderlige lys. 10Dere som ikke før var et folk, får nå være Guds eget folk. Nå har han vist medfølelse med dere som han tidligere ikke viste medfølelse.2:10 Se Hosea 1:6,9 og 2:23.

Vær gode ideal

11Kjære venner, dere lever som fremmede i denne verden. Derfor vil jeg oppfordre dere til ikke å gi etter for de egoistiske begjær som vil ta makten over dere og skade dere. 12Tenk på hvordan dere opptrer blant dem som ikke tror. La dem få se at dere gjør det som er godt. Da vil de som før anklaget dere, hylle Gud den dagen han besøker dem.2:12 Det finnes to mulige tolkninger: ”den dag han kommer for å frelse dem” eller ”den dagen han kommer for å dømme dem”.

13-14Etter som dere tilhører Herren Jesus, skal dere underordne dere den regjering og de myndigheter som finnes i landet. Regjeringen har jo etablert ordensmakten for å straffe dem som gjør ondt og lønne dem som gjør godt.

15Gud vil at dere ved å gjøre det som er godt, skal stoppe munnen på dem som kommer med dumme anklager mot dere. 16Jesus Kristus har kjøpt dere fri fra synden, men utnytt ikke denne friheten til å gjøre det som er ondt. Husk på at dere har fått friheten for å kunne tjene Gud. 17Dere skal behandle alle mennesker med respekt. Elsk deres troende søsken2:17 På gresk: brødre. Samme tolkning blir brukt gjennom hele brevet.. Vis ære mot Gud, og ha respekt for regjering og myndigheter.

Råd til slaver

18Dere som er slaver, må sette eierne foran dere selv. Vær lydige og respekter eierne, ikke bare når de er vennlige og behandler dere godt, men også når de er harde og urimelige. 19I Guds øyne gjør dere noe stort når dere er villige til å lide urettferdig, for å være lydige mot Gud. 20Dersom dere handler galt og på grunn av det må tåle å bli slått og straffet, hva er det å være stolte av? Om dere derimot handler rett og likevel må lide for det, da er det stort i Guds øyne.

Følg eksemplet til Jesus Kristus

21Den som har takket ja til Guds innbydelse om å tilhøre ham, må være villig å lide. Kristus selv måtte lide for alles skyld og har gitt dere et eksempel for å følge etter.

22Kristus syndet aldri,

og han sa alltid sannheten.

23Når han ble hånet, svarte han ikke med å håne tilbake, og når han måtte lide, truet han ikke fiendene. Nei, han overlot straffen til Gud, som en dag vil dømme alle rettferdig. 24Han bar syndene våre på sin egen kropp da han døde på korset. Gjennom dette er vi satt fri fra syndens makt og kan følge Guds vilje. Ja, ved hans sår har dere blitt legt. 25Dere var som sauer på villstrå, dere var borte fra Gud, men nå har dere vendt tilbake til ham som er deres gjeter og beskytter.2:25 Se Jesaja 53:4-9.

New International Version

1 Peter 2:1-25

1Therefore, rid yourselves of all malice and all deceit, hypocrisy, envy, and slander of every kind. 2Like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation, 3now that you have tasted that the Lord is good.

The Living Stone and a Chosen People

4As you come to him, the living Stone—rejected by humans but chosen by God and precious to him— 5you also, like living stones, are being built into a spiritual house2:5 Or into a temple of the Spirit to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. 6For in Scripture it says:

“See, I lay a stone in Zion,

a chosen and precious cornerstone,

and the one who trusts in him

will never be put to shame.”2:6 Isaiah 28:16

7Now to you who believe, this stone is precious. But to those who do not believe,

“The stone the builders rejected

has become the cornerstone,”2:7 Psalm 118:22

8and,

“A stone that causes people to stumble

and a rock that makes them fall.”2:8 Isaiah 8:14

They stumble because they disobey the message—which is also what they were destined for.

9But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God’s special possession, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. 10Once you were not a people, but now you are the people of God; once you had not received mercy, but now you have received mercy.

Living Godly Lives in a Pagan Society

11Dear friends, I urge you, as foreigners and exiles, to abstain from sinful desires, which wage war against your soul. 12Live such good lives among the pagans that, though they accuse you of doing wrong, they may see your good deeds and glorify God on the day he visits us.

13Submit yourselves for the Lord’s sake to every human authority: whether to the emperor, as the supreme authority, 14or to governors, who are sent by him to punish those who do wrong and to commend those who do right. 15For it is God’s will that by doing good you should silence the ignorant talk of foolish people. 16Live as free people, but do not use your freedom as a cover-up for evil; live as God’s slaves. 17Show proper respect to everyone, love the family of believers, fear God, honor the emperor.

18Slaves, in reverent fear of God submit yourselves to your masters, not only to those who are good and considerate, but also to those who are harsh. 19For it is commendable if someone bears up under the pain of unjust suffering because they are conscious of God. 20But how is it to your credit if you receive a beating for doing wrong and endure it? But if you suffer for doing good and you endure it, this is commendable before God. 21To this you were called, because Christ suffered for you, leaving you an example, that you should follow in his steps.

22“He committed no sin,

and no deceit was found in his mouth.”2:22 Isaiah 53:9

23When they hurled their insults at him, he did not retaliate; when he suffered, he made no threats. Instead, he entrusted himself to him who judges justly. 24“He himself bore our sins” in his body on the cross, so that we might die to sins and live for righteousness; “by his wounds you have been healed.” 25For “you were like sheep going astray,”2:24,25 Isaiah 53:4,5,6 (see Septuagint) but now you have returned to the Shepherd and Overseer of your souls.