En Levende Bok

1. Korinter 8:1-13

Offer til avguder

1La oss nå gå over til spørsmålet om kjøtt som har blir ofret til avgudene. Dere skriver at dere kjenner det rette svaret. Husk på at den som innbiller seg at han vet alt, lett kan bli hovmodig. Dersom dere virkelig elsker hverandre, vil dere hjelpe hverandre til å få en sterkere tro. 2Den som sier at han vet alt, kjenner ikke til så veldig mye. 3Den som elsker Gud, er kjent av ham.

4Når det gjelder spørsmålet om dere skal spise kjøtt som har blitt ofret til avgudene, vet vi at en avgud ikke er noen gud, og at det bare finnes en virkelig Gud. 5Mange tilber såkalte guder, både i himmelen og på jorden, og det finnes et stort antall av disse gudene og herrene. 6Likevel vet vi at det bare finnes en Gud, Far i himmelen, som har skapt alt og vil at vi skal leve for ham. Vi vet at det bare finnes en Herre, Jesus Kristus, som fikk i oppdrag av Gud å skape alt, og som gjør det mulig for oss å leve for Gud.

7En del troende har ikke forstått at disse gudene ikke er ekte guder. De tilba avgudene før de begynte å tro på Jesus, og når de nå ser kjøtt som har blitt ofret til avgudene, ser de på dette som et fortsatt offer. Når de spiser av kjøttet, går de mot sine egne samvittigheter, for de har fortsatt ikke lært seg hvordan de skal tenke. 8Det er sant at maten ikke har noe med vårt forhold til Gud å gjøre. Derfor er det fullstendig uvesentlig om vi spiser av kjøttet eller ikke. 9Men dere må passe på at den friheten dere påstår dere har, ikke får en vaklende troende til å miste troen på Jesus. 10Om nye troende, som ennå ikke vet hvordan de skal tenke, ser deg som har ”det rette svaret” spise kjøtt i et avgudstempel, kommer de ikke da til å trekke den slutningen at de også kan spise? For disse kan dette innebære at de faller tilbake til sin gamle avgudsdyrkelse. 11Ved at du kjenner til ”det rette svaret” får du altså en svak troende til å gå evig fortapt, en som er din egen bror eller søster som Kristus døde for! 12Husk på at den som gjør urett mot sine troende søsken og lurer dem til å gå mot sin egen samvittighet, han synder mot Kristus. 13Mitt svar er altså: Dersom maten du spiser får en troende bror eller søster til å synde, da skal du heller konsekvent avstå fra å spise kjøtt. Risiker ikke at et annet menneske forlater troen på Jesus og går til grunne for evig på grunn av deg.

New Russian Translation

1 Коринфянам 8:1-13

О пище, принесенной в жертву идолам

1Теперь к вопросу о пище, принесенной в жертву идолам.

Мы знаем, что «все из нас обладают знанием», но знание делает людей гордыми, а любовь назидает. 2Тот, кто думает, что он что-то знает, на самом деле еще не знает так, как ему следовало бы знать. 3Но кто любит Бога, тот познан Им.

4Итак, о пище, принесенной в жертву идолам. Всем нам известно, что идолы, которым мир поклоняется, ничего не значат, и что нет другого Бога, кроме Единого. 5И хотя есть так называемые «боги», будь то на небе или на земле (а в мире действительно много разных «богов» и «господ»), 6но для нас есть только один Бог – Отец, Которым все было сотворено и для Которого мы и живем, и только один Господь – Иисус Христос, через Которого все было сотворено и через Которого мы получили жизнь. 7Но не всем еще это известно. Некоторые настолько привыкли к идолам, что, когда они едят такую пищу, они до сих пор думают о ней, как о жертве, принесенной идолам, и при этом их слабая совесть внушает им, что они нечисты. 8Но пища не помогает приблизиться к Богу. Мы не становимся хуже, если мы не едим чего-то, и не становимся лучше, если мы едим.

9Смотрите, однако, чтобы ваша свобода в выборе пищи не стала камнем преткновения для слабых. 10Потому что если кто-то увидит, что ты при всем твоем знании ешь в языческом храме, то и он со своей слабой совестью вслед за тобой станет есть пищу, принесенную в жертву идолам. 11А значит, твое знание погубит слабого брата, за которого умер Христос. 12Согрешая таким образом против братьев и раня их слабую совесть, вы согрешаете против Христа. 13Поэтому, если из-за моей пищи может согрешить мой брат, то я лучше не буду есть мяса вообще, чтобы этим не ввести брата в грех.