En Levende Bok

1. Korinter 7:1-40

Spørsmål om ekteskapet

1Jeg vil nå forsøke å svare på de spørsmålene dere stilte angående sex og ekteskap. Ja, det er best for en troende ikke å gifte seg. 2Men etter som så mange kjenner lysten til å leve seksuelt aktivt, bør hver og en som ønsker å gifte seg, gjøre det. 3Gifte par bør ha et regelmessig sexliv. Det er både mannen og kvinnen sin rett som gifte. 4En gift kvinne tilhører mannen, og ikke seg selv. På samme måte tilhører en gift mann sin kone, og ikke seg selv. 5Gjør ikke noen kunstige avbrudd i de seksuelle relasjonene bortsett fra korte perioder, og da bare dersom begge er enige. Dette kan være naturlig dersom en eller begge vil konsentrere seg om å leve i bønn. Etterpå må dere igjen leve normalt, ellers kan Satan friste dere fordi lengselen etter sex blir for sterk. 6Jeg befaler dere slett ikke å gjøre slike avbrudd i samlivet, men sier bare at dere godt kan gjøre det dersom dere virkelig vil. 7Helst skulle jeg ønske at alle levde som ugifte, slik jeg gjør. Men vi er ikke alle like. Gud har gitt oss forskjellige gaver. Noen har fått evnen til å leve som ugift, andre ikke.

8Til dere som er enslige eller enker vil jeg si at det er bedre at dere fortsetter som ugifte, akkurat som jeg. 9Dersom dere ikke kan leve uten en seksuell relasjon, skal dere gifte dere. Det er bedre å gifte seg enn å brenne av begjær.

10Til dere som nå er gifte, har jeg derimot en befaling, etter som denne kommer fra Herren Jesus selv: Kvinnen må ikke skille seg fra sin mann. 11Mannen må heller ikke skille seg fra sin kvinne. Dersom dere likevel skulle skille dere, må dere fortsette som ugifte eller forsone dere med hverandre.

12Her skulle jeg gjerne komme med mitt eget tillegg, som ikke er en direkte befaling fra Herren: Dersom en troende mann har en kone som ikke deler hans tro, men likevel vil leve i fellesskap med ham, skal han ikke skille seg fra henne. 13Det samme gjelder en troende kvinne som har en mann som ikke deler hennes tro, men likevel vil leve sammen med henne. Da skal hun ikke skille seg fra ham. 14Den mannen som ikke tror, opplever Guds atmosfære gjennom det at han er gift med sin troende kone. Den kvinnen som ikke tror, opplever Guds atmosfære gjennom det at hun er gift med sin troende mann. Ellers ville jo ikke barna deres høre til Guds folk, men nå tilhører de Gud. 15Dersom de som ikke tror heller vil skille seg, så la dem gjøre det. Da er den troende mannen eller kvinnen ikke lenger bundet. Gud vil at alle skal leve i fred med den de er gift med. 16Det finnes ingen garanti for at den troende parten i ekteskapet kan få den andre til å tro gjennom det å fortsette å leve sammen.

Bli i den situasjonen som var før dere begynte å tro

17En generell regel er at hver og en bør fortsette å leve i den situasjonen han var i, da Gud innbød ham til å bli en troende. Det er slik jeg underviser i alle menighetene. 18Den som var jøde da han ble innbudt for å tilhøre Gud, han kan fortsette å være jøde. Den som ikke var jøde, kan fortsette å ikke være det. Mennene som ikke er jøder, behøver ikke å gå gjennom den jødiske seremonien med omskjærelse. 19Det spiller ingen rolle for Gud om en mann er omskåret eller ikke. Det viktige er at vi lever slik Gud vil.

20Dere skal altså fortsette i den situasjonen dere befant dere i da Gud innbød dere for å tilhøre ham. 21Var du slave da du fikk Guds innbydelse for å tilhøre ham, skal du ikke bekymre deg over det. Naturligvis skal du gripe sjansen til å bli fri dersom du får et slikt tilbud. 22Den slaven som gjennom sin tro tilhører Herren Jesus, kan glede seg over at Herren har kjøpt ham fri fra slaveriet under synden. Den som er fri og tilhører Herren Jesus, må huske på at han er blitt slaven til Jesus Kristus. 23Ja, Gud har kjøpt dere alle fri fra slaveriet under synden, og har allerede betalt skylden for dere. Se derfor til at dere ikke blir slaver under de regler som menneskene setter opp. 24Fortsett, kjære søsken, å tjene Gud i den situasjonen dere befant dere i da dere takket ja til Guds innbydelse om å tilhøre ham.

Råd til den som er ugift

25Når det gjelder dem som aldri har vært gift, har jeg ingen ekstra befaling fra Herren Jesus. Herren har i sin godhet gitt meg oppdraget til å undervise, og derfor kan dere stole på de råd jeg gir dere. 26Jeg sier altså at det er best å være ugift med tanke på de forfølgelsene de troende blir utsatt for. 27Den som allerede er gift, skal naturligvis ikke skille seg. Men om du ikke er gift, skal du ikke forsøke å finne noen å gifte deg med. 28De menn og kvinner som likevel bestemmer seg for å gifte seg, bryter ikke Guds vilje. Men de kommer til å bli rammet av mange vanskeligheter, noe jeg ønsker at de kunne slippe å gå gjennom.

29-31La meg si en ting, kjære søsken. Den nåværende verden kommer snart til å gå under. Det er ikke lange tiden igjen. Derfor må den mannen som er gift, ikke bare leve for sitt ekteskap. Uansett om noen er trist til mote eller jublende glad, skal de ikke bare være opptatt av følelsene sine. Den som handler, skal ikke bare være opptatt med det økonomiske. Den som holder på med materielle ting, skal ikke bli så opptatt med dette at tingene betyr alt for ham.

32Jeg vil spare dere for mange ekstra bekymringer. En ugift mann har tid å tjene Herren Jesus og gjøre det som gleder Herren. 33Men en gift mann må tenke på hjem, familie og gjøre det som gleder kona hans. 34Han blir splittet i sine interesser. På samme måten har en ugift kvinne eller jente tid å tjene Herren, etter som både hennes kropp og sjel tilhører Gud. Men en gift kvinne må tenke på hjem og familie og gjøre det som gleder mannen hennes.

35Jeg har ikke gitt dere disse reglene for å begrense friheten for dere, men for å hjelpe dere. Det eneste jeg vil, er at dere skal kunne tjene Herren Jesus og leve fullt og helt for ham uten å bli opptatt med en masse andre ting.

36Dersom et par er trolovet og har bestemt seg for ikke å gifte seg, men mannen mener at han handler galt mot sin forlovede, eller om han ikke kan avstå fra sex, og derfor mener at de bør gifte seg, da skal de gifte seg. De bryter ikke Guds vilje. 37Dersom et trolovet par derimot klarer å holde fast ved sine beslutninger om å ikke gifte seg, og ikke er tvunget til det av noen andre, da handler de rett om de fortsatt blir ugifte. 38De som gifter seg, handler altså rett, og de som ikke gifter seg, handler enda bedre.

39En gift kvinne er bundet til mannen sin så lenge han lever. Dersom hennes mann dør, kan hun gifte om seg med hvem hun vil, bare det er med en troende. 40Etter min mening er det bedre for henne å leve som ugift. Og jeg tror at det er Guds Ånd som uttrykker seg gjennom meg når jeg sier dette.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

1 Коринфянам 7:1-40

О браке

1Вы писали мне7:1 Или: «Относительно того, что вы мне писали, я хочу сказать…», что хорошо, если мужчина совсем не прикасается к женщине. 2Но чтобы избежать разврата каждый мужчина должен делить ложе со своей женой и каждая женщина – со своим мужем7:2 Вероятно, в Коринфе были верующие, которые настаивали на том, что даже в браке лучше воздерживаться от физической близости, что, по их мнению, было показателем духовности человека.. 3Муж должен выполнять свои супружеские обязанности по отношению к жене, а жена – по отношению к мужу. 4Тело жены принадлежит не ей самой, но её мужу. Также и тело мужа принадлежит не ему самому, но его жене. 5Не избегайте близости друг с другом, разве что на короткий период, договорившись это время посвятить молитве. Но после этого будьте опять друг с другом, чтобы Шайтан не искушал вас невоздержанием. 6Впрочем, это не повеление, а моя уступка. 7Я бы хотел, чтобы все были неженаты, как я, но каждый имеет свой дар от Аллаха: у одного один, у другого другой.

8Вот что я скажу безбрачным7:8 Существуют различные понимания того, кто подразумевается под «безбрачными»: 1) вдовцы; 2) неженатые или незамужние; 3) разведённые женщины. и вдовам: им лучше не вступать в брак и жить как я. 9Но если они не в силах воздерживаться, то пусть женятся, это лучше, чем разжигаться страстью.

10А состоящим в браке не я, но Сам Повелитель даёт такое повеление: жена не должна бросать своего мужа. 11Если же она бросит мужа, то пусть либо вообще не вступает в новый брак, либо примирится со своим мужем и вернётся к нему. Муж, в свою очередь, не должен разводиться с женой7:10-11 См. Мк. 10:6-12..

12Остальным же я говорю, и это слова не Повелителя, а мои: если у кого-либо из братьев неверующая жена, и если она хочет жить с ним, то он не должен разводиться. 13То же самое касается и женщины, у которой неверующий муж: если он хочет жить с ней, она не должна с ним разводиться. 14Ведь неверующий муж освящается верующей женой и неверующая жена освящается верующим мужем. Иначе ваши дети были бы нечисты, а так они святы.

15Если же неверующий муж или жена хочет развода, то пусть разводится. Пусть в таком случае брат или сестра по вере не чувствуют себя связанными. Аллах призвал нас жить в мире. 16Как тебе знать, жена, не спасёшь ли ты своего мужа? И как тебе, муж, знать, не спасёшь ли ты свою жену?7:16 Или: «Как тебе знать, жена, что спасёшь своего мужа? И как тебе, муж, знать, что спасёшь свою жену?»

17Пусть каждый держится в жизни того, что Повелитель ему определил, и пребудет в том, к чему призвал его Аллах. Это правило я повторяю во всех общинах верующих. 18Если кто-то был обрезан к тому моменту, когда был призван, то ему нет нужды скрывать это. А кто был призван необрезанным, тому нет нужды подвергаться обрезанию7:18 Обрезанные – иудеи; необрезанные – представители других народов. Паул же здесь говорит, что никто не обязан отказываться от своей национальной принадлежности и культуры, становясь последователем аль-Масиха. Известно также, что в те времена некоторые иудеи избавлялись от следов обрезания хирургическим путём.. 19Обрезание или его отсутствие не имеют никакого значения, главное заключается в том, чтобы человек соблюдал повеления Аллаха. 20Каждый пусть остаётся в том положении, в котором он был, когда Аллах его призвал. 21Если ты был рабом, когда Аллах тебя призвал, то пусть тебя это не смущает, хотя если у тебя есть возможность получить свободу, то воспользуйся ею7:21 Или: «если даже можешь стать свободным, лучше используй своё нынешнее положение».. 22Потому что раб, призванный Повелителем, – свободный Повелителя, и точно так же тот, кто призван свободным, – раб аль-Масиха. 23Вы были куплены за дорогую цену, так не становитесь же рабами людей. 24Братья, пусть каждый остаётся в том положении, в каком он был, когда Аллах призвал его.

25Относительно же невступивших в брак у меня нет указания от Повелителя, но, получив от Него милость быть верным, я могу сказать так: 26в настоящих обстоятельствах я считаю, что для вас лучше оставаться в том же положении. 27Если ты уже состоишь в браке, не пытайся развестись. Если же ты не женат, то не ищи жены. 28Но если ты и женишься, не согрешишь, и если девушка выйдет замуж, не согрешит. Однако у вступающих в брак появятся в жизни новые трудности, а я бы хотел уберечь вас от них. 29Другими словами, братья, я хочу сказать, что времени осталось уже немного, а потому женатые не должны всецело быть привязанными к своему браку7:29 Букв.: «а потому имеющие жён должны быть как неимеющие»., 30скорбящие – быть во власти своей скорби, радующиеся – быть полностью поглощены своей радостью, приобретающие – думать, что их приобретения навек, 31а те, кто пользуется благами этого мира, – прилепляться к ним, потому что мир, в его нынешнем виде, прекращает своё существование.

32Я хочу, чтобы вас не отягощали никакие заботы. Неженатый человек заботится о делах Повелителя, о том, как угодить Повелителю. 33Женатому же приходится заботиться о насущных нуждах, о том, как угодить жене. Его интересы раздвоены. 34Незамужняя женщина или девушка думает о делах Повелителя, она старается быть посвящённой Повелителю и телом, и духом, а замужняя женщина занята повседневными делами и тем, как угодить мужу. 35Я говорю это для вашего же блага, а не для того, чтобы вас в чём-либо ограничить. Я лишь хочу, чтобы вы могли непрестанно служить Повелителю подобающим образом, не отвлекаясь ни на что.

36Если кто-либо из вас думает, что он поступает по отношению к своей дочери нехорошо, потому что годы её идут7:36 Букв.: «если он (она) перешёл(-шла) предел»., и он чувствует, что должен выдать её замуж, то пусть такой человек поступает так, как считает правильным. Пусть выдаёт её замуж, греха на нём никакого не будет. 37Но если человек твёрд в своём решении, если он не принуждаем, и если он властен в своей воле, то, решив в своём сердце оставить свою дочь девственницей, он поступит хорошо. 38Итак, кто выдаёт свою дочь замуж, поступает хорошо, кто же не выдаёт – поступает ещё лучше7:36-38 Или: «Если кто-либо из вас думает, что поступает со своей невестой нехорошо, потому что годы её идут (или: если не может совладать со своей страстью), и он чувствует, что должен жениться на ней, то пусть такой человек поступает так, как считает правильным. Он может жениться, и греха на нём никакого не будет.37 Но если человек твёрд в своём решении не жениться, если он не принуждаем, и если он в состоянии владеть собой, то, решив в своём сердце оставить её, сохранив при этом её девственность, он поступит хорошо.38 Итак, кто женится на своей невесте, поступает хорошо, кто же не женится – поступает ещё лучше»..

39Женщина на всю жизнь соединена со своим мужем, но когда её муж умирает, она свободна выходить замуж за кого хочет, главное, чтобы человек этот принадлежал Повелителю. 40Но по моему мнению (а я думаю, что и я обладаю Духом Аллаха), ей лучше было бы оставаться незамужней, так она будет счастливее.