En Levende Bok

1. Korinter 6:1-20

Trekk ikke en annen troende for domstolen

1Jeg har for øvrig hørt at det finnes noen blant dere som trekker andre for domstolen når de blir uvenner. Hvordan kan dere komme på en slik idé å la personer som ikke følger Guds vilje, få avgjøre tvistene deres i stedet for å la troende dømme mellom dere? 2Vet dere ikke at de som tilhører Gud, en dag skal dømme verden? Skulle dere ikke da selv kunne oppklare de mindre konfliktene blant dere? 3Vet dere ikke at vi en dag skal dømme englene? Da må vi vel kunne ordne opp i de hverdagslige tvistene. 4Nå drar dere altså i stedet hverandre for domstolen for småsaker, og lar utenforstående personer som dere egentlig ikke har tillit til, dømme mellom dere. 5Dere burde være skamfull! Finnes det ingen i menigheten som er klok nok til å dømme mellom sine troende søsken? 6Hadde dere det, slapp dere å leve i konflikt med hverandre midt blant de som ikke tror på Gud?

7-8Ja, at dere drar hverandre for domstolen er et stort nederlag for dere som tror. Hvorfor er dere i konflikt med troende søsken om materielle ting? Hvorfor vil dere ta fra andre det som er deres? Burde dere ikke selv i stedet å akseptere å bli dårlig behandlet, og la de ta fra dere det som er deres?

9-10Har dere helt glemt at den som ikke følger Guds vilje, heller ikke vil få tilhøre hans folk? Bedra ikke dere selv. Ingen som lever i seksuell løssluppenhet, tilber avguder, er utro i ekteskapet eller som lar seg bruke til homoseksualitet, får tilhøre Gud. Heller ikke tyver, egoistiske mennesker, de som drikker seg fulle, de som snakker dårlig om sine medmennesker eller de som snyter andre på penger, får tilhøre Gud. 11Enkelte av dere levde tidligere på denne måten, men nå er dere døpt og har blitt vasket rene fra syndene. Dere tilhører Gud og har blitt skyldfri innfor ham på grunn av det som Herren Jesus Kristus og vår Guds Ånd har gjort for dere.

Tenk på at Guds Ånd bor i kroppen deres

12En del av dere sier: ”Jeg er fri og kan gjøre som jeg vil.” Tenk på at ikke alt er bra for oss mennesker. Den som hevder at han er fri og kan gjøre som han vil, han tar en stor risiko for å bli slave under sine egne begjær. 13Jeg kan være enige med disse menneskene når de sier: ”maten er til for magen og magen for maten”. Men husk på at Gud en dag skal gjøre slutt på både mat og mage. Derimot tar de fullstendig feil når de sier at det er tillatt å leve i seksuell løssluppenhet. Kroppen er ikke skapt for slikt. Den er til for å ære og tjene Herren Jesus, etter som han er Herre også over kroppene våre. 14Kroppene våre skal ved Guds kraft bli vekket opp fra de døde en dag, akkurat som Herren Jesus ble vekket opp. 15Dessuten er de troende kroppen til Kristus. Det betyr at den enkelte av oss utgjør de ulike lemmene i kroppen hans. Skal jeg da ta et lem av Kristus og forene det med en prostituert? Aldri i livet! 16Dere vet vel at den som ligger med en prostituert, blir smeltet sammen med henne i en kroppslig enhet? Det står i Skriften: ”Når en mann blir forent med en kvinne, da blir de to til ett.” 17Den som blir forent med Herren Jesus, smelter sammen til en åndelig enhet med ham.

18Hold dere derfor borte fra all seksuell løssluppenhet. Andre synder skjer utenfor kroppen, men den som lar seg bruke til seksuell løssluppenhet, synder mot sin egen kropp. 19Vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for Guds Hellige Ånd som bor i dere, og som dere har fått av Gud? Kroppen tilhører altså ikke dere selv, men Gud. 20Han har jo kjøpt dere fri fra slaveriet under synden, og har allerede betalt løsepengene for dere. Se derfor til å ære Gud med kroppen.

Nouă Traducere În Limba Română

1 Corinteni 6:1-20

Despre litigii între frați

1Îndrăznește cineva dintre voi, care are o problemă1 Termenul grecesc mai poate fi tradus cu: lucru, chestiune. cu altul, să se judece cu el înaintea celor nedrepți, și nu înaintea celor sfinți? 2Sau nu știți că cei sfinți vor judeca lumea? Iar dacă lumea va fi judecată prin voi, sunteți voi nevrednici2 Sau: neadecvați; lipsiți de competență. să judecați cazuri foarte neînsemnate? 3Nu știți că noi îi vom judeca pe îngeri? Cu cât mai mult lucrurile acestei vieți!? 4Dacă aveți deci cazuri privitoare la lucrurile acestei vieți, voi îi puneți judecători pe aceia care sunt desconsiderați de către biserică?!4 Fie Pavel întreabă retoric aici și atunci versetul trebuie redat ca o întrebare, fie Pavel le dă corintenilor o poruncă: puneți‑i judecători pe aceia care sunt mai neînsemnați în biserică!, spunând, de fapt, că dacă cei credincioși îi vor judeca până și pe îngeri, atunci cei mai neînsemnați dintre credincioși pot să judece lucrurile acestei vieți. Versetul următor se potrivește cu această variantă. 5Spun aceasta spre rușinea voastră. Nu există între voi nici măcar un singur om înțelept care să fie în stare să judece în mijlocul fraților săi? 6Mai mult, se judecă un frate cu fratele său, și încă înaintea necredincioșilor?! 7Într-adevăr, faptul că aveți judecăți între voi este deja cu totul o înfrângere pentru voi. De ce nu suferiți, mai degrabă, nedreptatea? De ce nu vă lăsați, mai degrabă, păgubiți? 8Însă tocmai voi sunteți cei care nedreptățiți și păgubiți, și încă pe frați! 9Sau nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați! Nici curvarii, nici idolatrii, nici adulterii, nici catamiții9 Termenul grecesc se referă aici la partenerii pasivi în actul homosexual., nici homosexualii, 10nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici bârfitorii, nici tâlharii nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu. 11Și așa erați unii dintre voi. Dar ați fost curățiți, ați fost sfințiți, ați fost îndreptățiți în Numele Domnului Isus Cristos și prin Duhul Dumnezeului nostru.

Despre curvie

12„Toate îmi sunt îngăduite“ – dar nu toate îmi sunt de folos. „Toate îmi sunt îngăduite“ – dar nu voi fi stăpânit de nimic! 13„Mâncărurile sunt pentru stomac, iar stomacul este pentru mâncăruri“, și Dumnezeu le va distruge și pe unul, și pe celelalte. Dar trupul nu este pentru curvie, ci este pentru Domnul, iar Domnul pentru trup. 14Și Dumnezeu L‑a înviat pe Domnul și ne va învia și pe noi prin puterea Lui. 15Nu știți că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Cristos? Așadar, voi lua eu mădularele lui Cristos și le voi face mădulare ale unei prostituate?! În niciun caz! 16Sau nu știți că cel ce se unește cu o prostituată este un singur trup cu ea? Căci este spus: „Cei doi vor fi un singur trup.“16 Vezi Gen. 2:24. 17Dar cel ce se unește cu Domnul este un singur duh cu El. 18Fugiți de curvie18 Termenul grecesc se referă la toate perversiunile sexuale în mod generic și presupune o decădere morală gravă.! Toate celelalte păcate pe care le face omul sunt în afara trupului, dar cine curvește, păcătuiește împotriva propriului său trup. 19Sau nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt Care este în voi, pe Care‑L aveți de la Dumnezeu, și că voi nu sunteți ai voștri? 20Căci ați fost cumpărați cu un preț. Slăviți‑L deci pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.