En Levende Bok

1. Korinter 6:1-20

Trekk ikke en annen troende for domstolen

1Jeg har for øvrig hørt at det finnes noen blant dere som trekker andre for domstolen når de blir uvenner. Hvordan kan dere komme på en slik idé å la personer som ikke følger Guds vilje, få avgjøre tvistene deres i stedet for å la troende dømme mellom dere? 2Vet dere ikke at de som tilhører Gud, en dag skal dømme verden? Skulle dere ikke da selv kunne oppklare de mindre konfliktene blant dere? 3Vet dere ikke at vi en dag skal dømme englene? Da må vi vel kunne ordne opp i de hverdagslige tvistene. 4Nå drar dere altså i stedet hverandre for domstolen for småsaker, og lar utenforstående personer som dere egentlig ikke har tillit til, dømme mellom dere. 5Dere burde være skamfull! Finnes det ingen i menigheten som er klok nok til å dømme mellom sine troende søsken? 6Hadde dere det, slapp dere å leve i konflikt med hverandre midt blant de som ikke tror på Gud?

7-8Ja, at dere drar hverandre for domstolen er et stort nederlag for dere som tror. Hvorfor er dere i konflikt med troende søsken om materielle ting? Hvorfor vil dere ta fra andre det som er deres? Burde dere ikke selv i stedet å akseptere å bli dårlig behandlet, og la de ta fra dere det som er deres?

9-10Har dere helt glemt at den som ikke følger Guds vilje, heller ikke vil få tilhøre hans folk? Bedra ikke dere selv. Ingen som lever i seksuell løssluppenhet, tilber avguder, er utro i ekteskapet eller som lar seg bruke til homoseksualitet, får tilhøre Gud. Heller ikke tyver, egoistiske mennesker, de som drikker seg fulle, de som snakker dårlig om sine medmennesker eller de som snyter andre på penger, får tilhøre Gud. 11Enkelte av dere levde tidligere på denne måten, men nå er dere døpt og har blitt vasket rene fra syndene. Dere tilhører Gud og har blitt skyldfri innfor ham på grunn av det som Herren Jesus Kristus og vår Guds Ånd har gjort for dere.

Tenk på at Guds Ånd bor i kroppen deres

12En del av dere sier: ”Jeg er fri og kan gjøre som jeg vil.” Tenk på at ikke alt er bra for oss mennesker. Den som hevder at han er fri og kan gjøre som han vil, han tar en stor risiko for å bli slave under sine egne begjær. 13Jeg kan være enige med disse menneskene når de sier: ”maten er til for magen og magen for maten”. Men husk på at Gud en dag skal gjøre slutt på både mat og mage. Derimot tar de fullstendig feil når de sier at det er tillatt å leve i seksuell løssluppenhet. Kroppen er ikke skapt for slikt. Den er til for å ære og tjene Herren Jesus, etter som han er Herre også over kroppene våre. 14Kroppene våre skal ved Guds kraft bli vekket opp fra de døde en dag, akkurat som Herren Jesus ble vekket opp. 15Dessuten er de troende kroppen til Kristus. Det betyr at den enkelte av oss utgjør de ulike lemmene i kroppen hans. Skal jeg da ta et lem av Kristus og forene det med en prostituert? Aldri i livet! 16Dere vet vel at den som ligger med en prostituert, blir smeltet sammen med henne i en kroppslig enhet? Det står i Skriften: ”Når en mann blir forent med en kvinne, da blir de to til ett.” 17Den som blir forent med Herren Jesus, smelter sammen til en åndelig enhet med ham.

18Hold dere derfor borte fra all seksuell løssluppenhet. Andre synder skjer utenfor kroppen, men den som lar seg bruke til seksuell løssluppenhet, synder mot sin egen kropp. 19Vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for Guds Hellige Ånd som bor i dere, og som dere har fått av Gud? Kroppen tilhører altså ikke dere selv, men Gud. 20Han har jo kjøpt dere fri fra slaveriet under synden, og har allerede betalt løsepengene for dere. Se derfor til å ære Gud med kroppen.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

哥林多前书 6:1-20

处理信徒之间的争执

1你们中间发生了纠纷,不找圣徒审理,竟敢告到不义的人面前吗? 2难道你们不知道圣徒将来要审判这世界吗?既然这世界也要由你们审判,难道你们不能审理这些小事吗? 3岂不知我们将来要审判天使吗?何况今世的事呢? 4如果你们有什么纠纷,你们会指派不受教会敬重的人来审理吗? 5我说这些是要叫你们羞愧。难道你们当中没有一个有智慧的人可以审理弟兄姊妹之间的事吗? 6你们居然弟兄告弟兄,还告到非信徒面前!

7你们互相指控,已经是很大的失败,为什么不能甘愿受欺负、吃点亏呢? 8你们反而欺负人、亏待人,而且欺负、亏待的是自己的弟兄姊妹。 9你们岂不知道不义的人不能承受上帝的国吗?不要自欺,一切淫乱的、拜偶像的、通奸的、变态的、同性恋的、 10偷窃的、贪婪的、酗酒的、毁谤的、欺诈的,都不能承受上帝的国。 11你们当中有些以前就是这样的人,但靠着主耶稣基督的名和我们上帝的灵,你们已经被洗净,成为圣洁的义人了。

远离淫乱的行为

12凡事我都可以做,但并非事事都有益处;凡事我都可以做,但我不受任何事的辖制。 13食物是为了肚腹,肚腹也是为了食物,但将来上帝要把这两样都废弃。身体不是用来行淫的,而是为了主,主也是为了身体。 14上帝已经使主复活了,将来也会用祂的大能使我们复活。

15难道你们不知道你们的身体就是基督的肢体吗?我能将基督的肢体与妓女的肢体联合吗?绝对不能! 16你们不知道与妓女苟合,就是和她成为一体吗?因为主说:“二人要成为一体”。 17然而,与主联合就是与祂合为一灵。

18你们务要远离淫乱的行为。人无论犯什么样的罪,都是在身体以外,唯独淫乱的,是得罪自己的身体。 19岂不知你们的身体就是圣灵的殿吗?你们里面住着上帝所赐的圣灵。你们不再属于自己, 20因为你们是上帝用重价买来的,所以你们要用自己的身体使祂得荣耀。