En Levende Bok

1. Korinter 5:1-13

Seksuelle utskeielser i menigheten

1Jeg må ta opp en annen sak med dere. Det blir påstått at det forekommer seksuelle utskeielser blant dere. Ja, til og med slik umoral som vi ikke en gang hører snakk om blant dem som ikke kjenner Gud. Dere har en mann i menigheten som har et forhold til sin fars kone. 2Enda går dere rundt og er stolte! Dere burde heller sørge og skamme dere, og se til at denne mannen blir ekskludert fra fellesskapet?

3Selv har jeg allerede bestemt hvilken straff han må få, og det til tross for at jeg ikke befinner meg hos dere. Selv om jeg er langt borte, følger jeg alltid med i det som skjer hos dere. 4Gå fram på denne måten: Alle som tror på Herren Jesus, må samle seg. Da vil jeg i tankene mine være hos dere. Så skal dere i kraft av den autoritet som Herren Jesus har gitt oss, 5ekskludere mannen fra fellesskapet. La Satan ta hånd om ham, slik at kroppen brytes ned. Da vil han kanskje vende seg bort fra synden, slik at Ånden i ham kan bli frelst den dagen vår Herre Jesus kommer igjen.

6Nei, dere har virkelig ikke noe å skryte av. Forstår dere ikke at dersom denne personen får lov til å leve i synd, vil synden spre seg i hele menigheten? En liten klump gjær får hele deigen til å gjære. 7Rens ut all gammel gjær, slik at dere på nytt blir en ren deig. Jesus Kristus, vårt påskelam, er slaktet for oss. Vi har blitt et brød som er bakt uten gjær. 8La oss derfor feire høytid, renset for all gammel gjær, fra all ondskap og styggedom. Lev helt og fullt for Gud og hold dere til det sanne budskapet om Jesus. Ja, pass på at dere på nytt blir ett brød som er bakt uten gjær.

9I mitt første brev skrev jeg til dere at dere må holde dere borte fra mennesker som lever i seksuell løssluppenhet. 10Jeg mente naturligvis ikke at dere skal unngå alle mennesker her i verden som lever i seksuell umoral, alle som er egoistiske, snyter andre på penger eller tilber avgudene. Nei, da må dere jo forlate jorden for godt. 11Det jeg mente i brevet mitt, var at dere ikke skal ha nær omgang med en troende som begynner å leve i seksuell løssluppenhet, blir egoistisk, tilber avguder, snakker nedsettende om sine medmennesker, drikker seg full eller snyter andre på penger. Slike mennesker skal dere ikke en gang spise sammen med.

12-13De som ikke tilhører menigheten, er det ikke vår sak å dømme. De vil Gud straffe på dommens dag. Derimot er det deres oppgave å dømme dem som tilhører menigheten. Dersom et medlem gjør det som er ondt, skal dere ekskludere den personen fra fellesskapet.

King James Version

1 Corinthians 5:1-13

1It is reported commonly that there is fornication among you, and such fornication as is not so much as named among the Gentiles, that one should have his father’s wife. 2And ye are puffed up, and have not rather mourned, that he that hath done this deed might be taken away from among you. 3For I verily, as absent in body, but present in spirit, have judged already, as though I were present, concerning him that hath so done this deed, 4In the name of our Lord Jesus Christ, when ye are gathered together, and my spirit, with the power of our Lord Jesus Christ, 5To deliver such an one unto Satan for the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. 6Your glorying is not good. Know ye not that a little leaven leaveneth the whole lump? 7Purge out therefore the old leaven, that ye may be a new lump, as ye are unleavened. For even Christ our passover is sacrificed for us: 8Therefore let us keep the feast, not with old leaven, neither with the leaven of malice and wickedness; but with the unleavened bread of sincerity and truth. 9I wrote unto you in an epistle not to company with fornicators: 10Yet not altogether with the fornicators of this world, or with the covetous, or extortioners, or with idolaters; for then must ye needs go out of the world. 11But now I have written unto you not to keep company, if any man that is called a brother be a fornicator, or covetous, or an idolater, or a railer, or a drunkard, or an extortioner; with such an one no not to eat. 12For what have I to do to judge them also that are without? do not ye judge them that are within? 13But them that are without God judgeth. Therefore put away from among yourselves that wicked person.