En Levende Bok

1. Korinter 3:1-23

Paulus ber om enhet i menigheten

1Da jeg først begynte å undervise dere, kjære søsken, kunne jeg ikke tale til dere som til troende som virkelig har lært Gud å kjenne og blir drevet av hans Ånd. Nei, jeg måtte tale til dere som til mennesker som fortsatt blir drevet av sin menneskelige natur. Dere hadde begynt å tro på Kristus, men var i modenhet som nyfødte barn. 2Derfor måtte jeg gi maten i form av melk og begynne med en grunnleggende undervisning. Fast føde klarte dere ikke å ta til dere. Ja, dere klarer ennå ikke å fordøye den mer grundige undervisningen. 3Dere blir fortsatt styrt av den gamle naturen. Dersom dere er misunnelige på hverandre, krangler og splitter dere opp i grupper, da viser dere at dere fortsatt blir drevet av den gamle naturen og lever på samme vis som dem som ikke kjenner Gud? 4Er det ikke den gamle naturen som får dere til å si: ”Jeg tilhører Paulus” eller ”Jeg tilhører Apollos”?

5Hverken Apollos eller jeg er noe særlig. Gud har bare brukt oss for å hjelpe dere til å begynne å tro. Hver og en av oss har utført det oppdraget vi fikk fra Herren Jesus.

6Jeg plantet Guds budskap i hjertene deres. Så kom Apollos og vannet med sin undervisning. Men det var Gud som fikk troen til å spire. 7Hverken den som planter eller den som vanner, er avgjørende i denne sammenhengen. Den eneste som er viktig, er Gud, for det er bare han som kan få troen til å spire. 8-9Både den som planter og den som vanner, er medarbeidere til Gud. De arbeider sammen på Guds åker, som er hans menighet. Hver for seg skal alle få lønn for arbeidet sitt.

Menigheten er Guds bygning

Menigheten kan også bli sammenlignet med et hus som Gud holder på å bygge. 10Gud ga meg den forrett å bli en erfaren byggmester. Ved å fortelle det glade budskapet om Jesus har jeg lagt selve fundamentet for dere. Senere bygger andre videre med sin undervisning. Hver og en som bygger en menighet, må tenke på hvordan han bygger. 11Han kan aldri legge et nytt fundament. Grunnvollen for menigheten er og blir Jesus Kristus selv. 12Derimot kan han undervise på ulike måter om den grunnvollen som allerede er lagt. Billedlig talt bygger vi på denne grunnvollen med gull, sølv og edelsteiner, eller med tre, gress og halm. 13Når Jesus kommer igjen for å dømme alle, vil det vise seg om byggmesteren brukte rett materiale. Om vi fortsatt bruker vår billedlige tale, vil Jesus la ilden teste om undervisningen hadde varig verdi eller ikke. 14Den byggmester som bygget med et materiale som består testen gjennom ild, skal få lønn for arbeidet sitt. 15Dersom han har bygget med materialer som ikke tåler ilden, blir han uten lønn. Selv skal han bli frelst, men hele livsverket hans går opp i røyk.

Ikke ødelegg menigheten på grunn av splittelse

16Forstår dere ikke at dere til sammen, billedlig talt, utgjør Guds tempel, etter som Guds Ånd bor i dere? 17Dersom noen ødelegger Guds tempel, skal Gud straffe ham. Guds hus er jo hellig, etter som det tilhører ham. Dere er hans tempel. 18Ikke bedra dere selv. Den som er vis og klok på denne verdens måter, må endre sin visdom dersom han skal kunne forstå Guds visdom. 19Denne verdens visdom er jo bare nonsens for Gud. Det står i Skriften3:19 ”Skriften” for jødene er Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente.: ”Han lar de kloke vikle seg inn i sine egne utspekulerte tanker”,3:19 Se Job 5:13. 20og: ”Herren vet hvordan menneskene tenker. Han vet at de mangler forstand.”3:20 Se Salmenes bok 94:11. 21-23Skryt derfor ikke over at dere er sympatisører til spesielle personer. Dere tilhører jo Kristus, og Kristus tilhører Gud. Derfor eier dere alt som tilhører Gud, Paulus, Apollos, Peter og hele verden. Det spiller ingen rolle om dere lever eller dør. Nåtiden og framtiden er deres. Ja, alt er deres, etter som dere tilhører Kristus.

New Russian Translation

1 Коринфянам 3:1-23

О разделении в церкви

1Так вот, братья, я не мог говорить с вами как с людьми духовными, но говорил вам как людям, находящимся под властью старой греховной природы3:1 Букв.: «с плотскими»., как младенцам во Христе. 2Я кормил вас молоком, а не твердой пищей, потому что вы еще не были способны принимать ее, да и теперь еще не способны, 3ведь вы по-прежнему находитесь под властью старой греховной природы. Пока среди вас существуют зависть и споры, вы остаетесь прежними людьми и ведете себя так, как люди этого мира. 4Ну чем вы отличаетесь от других, когда говорите: «Я – сторонник Павла» или «Я – Аполлоса»? 5Ведь кто такой Аполлос? И кто такой Павел? Мы лишь служители, благодаря которым вы поверили в Христа. Каждый из нас сделал то дело, которое ему поручил Господь. 6Я сажал, Аполлос поливал, а выращивал Бог. 7Поэтому ничего не значит ни тот, кто сажает, ни тот, кто поливает, а лишь Бог, Который выращивает. 8Тот, кто сажает, и тот, кто поливает, имеют одну цель, и каждый получит награду за свой труд. 9Ведь мы сотрудники у Бога, а вы – Его поле, Его строение.

10По благодати, данной мне Богом, я, как мудрый строитель, заложил основание, а продолжает строительство кто-то другой. Но каждый должен смотреть внимательно, как он строит. 11Никто не может заложить другой фундамент, кроме того, который уже заложен, и этот фундамент – Иисус Христос. 12На этом фундаменте человек может строить из золота, серебра, из драгоценных камней, из дерева, из сена или соломы, 13но наступит День, когда выявится, кто как строил. В тот День все будет испытано огнем, и огонь покажет качество работы каждого. 14Если постройка устоит, то строивший получит свою награду; 15если же сгорит, то он понесет убыток. Сам он, однако, будет спасен, но спасен как бы из огня.

16Разве вы не знаете, что вы вместе – храм Божий и что в вас живет Дух Божий? 17Если кто-либо разрушит Божий храм, того разрушит Бог, потому что храм Божий свят, а храм этот – вы.

18Не обманывайте самих себя. Если кто из вас думает, что по представлениям этого мира он мудр, то ему надо стать «глупым», чтобы быть мудрым на самом деле. 19Ведь мудрость этого мира – глупость в глазах Божьих. Написано: «Он ловит мудрых на их же хитрость»3:19 Иов 5:13., 20и еще: «Господь знает, что помыслы мудрого – всего лишь суета»3:20 Пс. 93:11.. 21Поэтому не хвалитесь людьми. Вам принадлежит все: 22будь то Павел, или Аполлос, или Кифа, или этот мир, жизнь или смерть, настоящее или будущее – все принадлежит вам, 23вы же сами принадлежите Христу, а Христос – Богу.