En Levende Bok

1. Korinter 2:1-16

Ulikheten mellom Guds og menneskers visdom

1Da jeg første gangen kom til dere, kjære søsken, forsøkte jeg ikke å overtale dere ved hjelp av godt uttenkte formuleringer og overbevisende argumentasjon når jeg fortalte Guds budskap2:1 Andre håndskrifter har: Guds hemmelighet.. 2Nei, jeg hadde bestemt meg for bare å tale enkelt om Jesus Kristus, at han døde på korset for å ta straffen for våre synder på seg. 3Jeg var svak, redd og nervøs da jeg sto foran dere. 4Det var slett ikke metodene mine, mine naturlig talegaver eller mine menneskelige evner til å overtale som overbeviste dere. Nei, det var Guds Ånds kraft som overbeviste dere om at budskapet var sant. 5Gud ville ikke at dere skulle tro på Jesus på grunn av naturlig talegaver, men på grunn av hans kraft.

6Likevel når vi er blant mennesker som har en moden tro, da er også vår undervisning fylt av kunnskap. Denne kunnskapen har ikke noe med verdens kunnskap å gjøre. Den kommer ikke fra denne verdens onde makthavere, som Gud en dag vil la gå under. 7-8Nei, vår lære er fylt av Guds egen kunnskap. Den handler om Guds hemmelige plan. En plan som har ligget skjult fra tidenes begynnelse. I tråd med denne planen hadde Gud bestemt at Herren Jesus skulle dø for å frelse oss, slik at vi får del i Guds herlighet. Denne verdens onde makthavere, forsto ikke Guds plan. Derfor lot de Jesus bli henrettet på et kors, han som har del i Guds makt og herlighet. 9Ja, denne herligheten, som i tråd med Guds kunnskap og plan skal bli vår, er det vi underviser om. Det står i Skriften:

”Det ikke noe øye har sett, ikke noe øre har hørt,

det ingen mennesker kunne forestille seg,

det har Gud forberedt til dem som elsker ham.”2:9 Se Jesaja 64:4.

10Gud har ved sin Ånd vist oss alt dette som han har forberedt.

Guds Ånd vet alt om Gud og kjenner til alle planene hans. 11Guds Ånd er den eneste som virkelig kjenner til Guds innerste tanker, akkurat som bare Ånden hos mennesket kjenner til menneskets innerste tanker. 12Vi blir ikke lenger drevet av den naturlige måten å tenke på, for vi har fått Guds egen Ånd, slik at vi kan kjenne til det Gud har gitt oss i sin godhet.

13Når vi forteller om alt som Gud i tråd med sin plan har lovet oss, benytter vi oss ikke av menneskelige talegaver for å overtale noen. Nei, vi lar Guds Ånd styre oss når vi taler, etter som vi underviser om Guds tanker og taler til personer som selv har fått Guds Ånd.2:13 ”etter som vi underviser om Guds tanker og taler til mennesker som selv har fått Guds Ånd” kan også tolkes som: ”slik at Ånden får hjelpe oss til å forklare sannheten om Gud.” 14De menneskene som ikke tilhører Jesus Kristus og ikke har fått Guds Ånd, nekter å høre etter på det som Guds Ånd forkynner. Det høres ut som rent nonsens for disse. De kan ikke forstå undervisningen, etter som det bare er ved hjelp av Guds Ånd de kan forstå. 15Den som har Guds Ånd, kan forstå Guds plan. Andre derimot, forstår ikke det de troende snakker om. 16Hvordan skulle de kunne forstå? Det står i Skriften:

”Hvem kjenner til hvordan Herren tenker?

Hvem vet nok til å gi ham råd?”2:16 Se Jesaja 40:13.

Men for oss har Guds Ånd gjort kjent hvordan Jesus Kristus tenker.

New International Reader’s Version

1 Corinthians 2:1-16

1And this was the way it was with me, brothers and sisters. When I came to you, I didn’t come with fancy words or human wisdom. I preached to you the truth about God’s love. 2My goal while I was with you was to talk about only one thing. And that was Jesus Christ and his death on the cross. 3When I came to you, I was weak and very afraid and trembling all over. 4I didn’t preach my message with clever and compelling words. Instead, my preaching showed the Holy Spirit’s power. 5This was so that your faith would be based on God’s power. Your faith would not be based on human wisdom.

God’s Wisdom Through the Holy Spirit

6The words we speak to those who have grown in the faith are wise. Our words are different from the wisdom of this world. Our words are different from those of the rulers of this world. These rulers are becoming less and less powerful. 7No, we announce God’s wisdom. His wisdom is a mystery that has been hidden. But before time began, God planned that his wisdom would bring us heavenly glory. 8None of the rulers of this world understood God’s wisdom. If they had, they would not have nailed the Lord of glory to the cross. 9It is written that

“no eye has seen,

no ear has heard,

and no human mind has known.” (Isaiah 64:4)

God has prepared these things for those who love him.

10God has shown these things to us through his Spirit.

The Spirit understands all things. He understands even the deep things of God. 11Who can know the thoughts of another person? Only a person’s own spirit can know them. In the same way, only the Spirit of God knows God’s thoughts. 12What we have received is not the spirit of the world. We have received the Spirit who is from God. The Spirit helps us understand what God has freely given us. 13That is what we speak about. We don’t use words taught to us by people. We use words taught to us by the Holy Spirit. We use the words taught by the Spirit to explain spiritual truths. 14The person without the Spirit doesn’t accept the things that come from the Spirit of God. These things are foolish to them. They can’t understand them. In fact, such things can’t be understood without the Spirit’s help. 15The person who has the Spirit can judge all things. But no human being can judge those who have the Spirit. It is written,

16“Who can ever know what is in the Lord’s mind?

Can anyone ever teach him?” (Isaiah 40:13)

But we have the mind of Christ.