En Levende Bok

1. Korinter 2:1-16

Ulikheten mellom Guds og menneskers visdom

1Da jeg første gangen kom til dere, kjære søsken, forsøkte jeg ikke å overtale dere ved hjelp av godt uttenkte formuleringer og overbevisende argumentasjon når jeg fortalte Guds budskap2:1 Andre håndskrifter har: Guds hemmelighet.. 2Nei, jeg hadde bestemt meg for bare å tale enkelt om Jesus Kristus, at han døde på korset for å ta straffen for våre synder på seg. 3Jeg var svak, redd og nervøs da jeg sto foran dere. 4Det var slett ikke metodene mine, mine naturlig talegaver eller mine menneskelige evner til å overtale som overbeviste dere. Nei, det var Guds Ånds kraft som overbeviste dere om at budskapet var sant. 5Gud ville ikke at dere skulle tro på Jesus på grunn av naturlig talegaver, men på grunn av hans kraft.

6Likevel når vi er blant mennesker som har en moden tro, da er også vår undervisning fylt av kunnskap. Denne kunnskapen har ikke noe med verdens kunnskap å gjøre. Den kommer ikke fra denne verdens onde makthavere, som Gud en dag vil la gå under. 7-8Nei, vår lære er fylt av Guds egen kunnskap. Den handler om Guds hemmelige plan. En plan som har ligget skjult fra tidenes begynnelse. I tråd med denne planen hadde Gud bestemt at Herren Jesus skulle dø for å frelse oss, slik at vi får del i Guds herlighet. Denne verdens onde makthavere, forsto ikke Guds plan. Derfor lot de Jesus bli henrettet på et kors, han som har del i Guds makt og herlighet. 9Ja, denne herligheten, som i tråd med Guds kunnskap og plan skal bli vår, er det vi underviser om. Det står i Skriften:

”Det ikke noe øye har sett, ikke noe øre har hørt,

det ingen mennesker kunne forestille seg,

det har Gud forberedt til dem som elsker ham.”2:9 Se Jesaja 64:4.

10Gud har ved sin Ånd vist oss alt dette som han har forberedt.

Guds Ånd vet alt om Gud og kjenner til alle planene hans. 11Guds Ånd er den eneste som virkelig kjenner til Guds innerste tanker, akkurat som bare Ånden hos mennesket kjenner til menneskets innerste tanker. 12Vi blir ikke lenger drevet av den naturlige måten å tenke på, for vi har fått Guds egen Ånd, slik at vi kan kjenne til det Gud har gitt oss i sin godhet.

13Når vi forteller om alt som Gud i tråd med sin plan har lovet oss, benytter vi oss ikke av menneskelige talegaver for å overtale noen. Nei, vi lar Guds Ånd styre oss når vi taler, etter som vi underviser om Guds tanker og taler til personer som selv har fått Guds Ånd.2:13 ”etter som vi underviser om Guds tanker og taler til mennesker som selv har fått Guds Ånd” kan også tolkes som: ”slik at Ånden får hjelpe oss til å forklare sannheten om Gud.” 14De menneskene som ikke tilhører Jesus Kristus og ikke har fått Guds Ånd, nekter å høre etter på det som Guds Ånd forkynner. Det høres ut som rent nonsens for disse. De kan ikke forstå undervisningen, etter som det bare er ved hjelp av Guds Ånd de kan forstå. 15Den som har Guds Ånd, kan forstå Guds plan. Andre derimot, forstår ikke det de troende snakker om. 16Hvordan skulle de kunne forstå? Det står i Skriften:

”Hvem kjenner til hvordan Herren tenker?

Hvem vet nok til å gi ham råd?”2:16 Se Jesaja 40:13.

Men for oss har Guds Ånd gjort kjent hvordan Jesus Kristus tenker.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

哥林多前书 2:1-16

信仰的基础

1弟兄姊妹,我当初到你们那里传扬上帝的奥秘,并没有用高深的言论或哲理。 2因为我已决定在你们当中不谈别的,只讲耶稣基督和祂被钉十字架的事。 3那时我在你们当中很软弱,害怕,战战兢兢。 4我说话、讲道不是靠充满智慧的雄辩之词,而是靠圣灵的能力作明证, 5好使你们的信仰不是以人的智慧为基础,而是以上帝的能力为基础。

6当然我们也跟成熟的人谈论智慧,不过并非这个世代的智慧,也不是那些在世上当权、将来要衰亡之人的智慧。 7我们所讲的是上帝隐藏在奥秘中的智慧,是祂为了使我们得荣耀而在万世以前定好的智慧。 8只可惜世上当权的人没有一个明白这智慧。他们要是明白,就不会把荣耀的主钉在十字架上了。 9正如圣经上说:

“上帝为爱祂的人所预备的,

是眼睛未曾见过,

耳朵未曾听闻,

人心也未曾想到的。”

10然而,上帝借着圣灵将这一切启示给我们,因为圣灵洞悉万事,连上帝深奥的事都了如指掌。 11除了人里面的灵,谁能了解人的事呢?照样,除了上帝的圣灵,谁也不能了解上帝的事。 12我们接受的不是这世界的灵,而是上帝的圣灵,使我们可以领会上帝开恩启示给我们的事。 13我们讲述这些事,不是用人类智慧所教的话,而是用圣灵所教的话,用属灵的话解释属灵的事2:13 用属灵的话解释属灵的事”或译“向属灵的人解释属灵的事”。

14然而,属血气的人不接受从上帝来的圣灵的教导,认为愚不可及,无法明白,因为只有属灵的人才能参透。 15属灵的人能够参透万事,但没有人能参透他。

16“谁曾知道主的心意,

能够指教祂呢?”

但我们明白基督的心意。