En Levende Bok

1. Korinter 16:1-24

Innsamlingen til de troende i Jerusalem

1Når det gjelder innsamlingen til de troende i Jerusalem, skal dere følge de instrukser jeg ga til menighetene i Galatia16:1 Galatia var en romersk provins i nåværende Tyrkia.. 2Hver søndag skal hver og en ta sin del av ukens lønn og legge pengene til side hjemme hos seg selv. Legg til side så mye dere har råd til. Vent ikke med å samle pengene sammen til jeg kommer. 3Velg ut noen personer som er skikket og kan reise til Jerusalem med gaven. Når jeg kommer, skal jeg skrive et brev som de kan ta med seg til lederne i menighetene i Jerusalem. 4Dersom det er bedre at jeg også reiser dit, så kan vi gjøre selskap.

Reiseplanene for Paulus og medarbeiderne hans

5Jeg planlegger å reise gjennom Makedonia16:5 Makedonia var en romersk provins i nåværende Hellas. Den lå nord om den provins der Korint lå.. Når jeg har gjort det, tenker jeg å komme til dere. 6Sannsynligvis stanser jeg hos dere en tid, kanskje hele vinteren. Etter det kan dere hjelpe meg med det jeg behøver for min videre reise, hvor enn det måtte bli. 7Denne gangen vil jeg ikke bare gjøre et kort besøk og så reise videre, men jeg håper å kunne stanse en god stund om Herren tillater det. 8Jeg stanser her i Efesos til pinse. 9Det er store muligheter for oss til å arbeide nettopp nå, selv om vi også har fått mange fiender.

10Dersom Timoteus kommer til dere, pass da på at han får ta det litt rolig hos dere. Han arbeider for Herren Jesus slik jeg gjør. 11Derfor må dere behandle ham med respekt. Hjelp ham med det han trenger når han skal reise videre, og send gode ønsker om fred med ham på reisen, slik at han kan komme tilbake til meg. Jeg ser fram til å treffe både ham og de andre som reiser sammen med ham. 12Når det gjelder vår bror Apollos, så ba jeg ham om å reise til dere sammen med de andre, men han mente at det ikke var den rette tiden akkurat nå. Han kommer til dere seinere når han får anledning.

Avsluttende advarsler og hilsen

13Våk over dere selv, og pass på at dere holder fast ved troen. Vær modige og sterke. 14Husk på alltid å behandle hverandre med kjærlighet.

15Jeg vil be dere om en ting, kjære søsken. Dere vet jo at Stefanas og familien hans var de første i provinsen Akaia16:15 Akaia var en romersk provins i nåværende Hellas. som begynte å tro på Kristus. De bruker nå hele livet sitt til å hjelpe de troende. 16Pass på at dere virkelig viser disse personene anerkjennelse. Det samme med alle som jobbar hardt sammen med dem. 17Jeg er glad for at Stefanas, Fortunatus og Akaikus har kommet til meg. 18Nå behøver jeg ikke savne dere like mye. De har oppmuntret meg på alle måter, og jeg vet at de har oppmuntret også dere. Slike menn skal vi virkelig sette pris på.

19Menighetene i provinsen Asia16:19 Provinsen Asia var en romersk provins i nåværende Tyrkia. hilser til dere. Akvilas og Priska og hele den menighet som samles i hjemmet deres, hilser hjertelig til alle dere som lever i fellesskap med Herren Jesus. 20Alle de troende her hilser til dere. Gi hverandre et velkomstkyss som tegn på at dere tilhører Herren.16:20 På gresk: Hilse hverandre med en hellig kyss. Det var en ritual som inngikk i menighetens gudstjenester. De hilste hverandre med en kyss, mennene for seg og kvinnene for seg.

21Her skriver jeg, Paulus, min hilsen, med egen hånd. 22Om noen ikke elsker Herren Jesus, da skal Gud dømme ham til evig straff. Kom, Herre Jesus!16:22 I grunnteksten: Marana ta, ”Vår Herre kom” på arameisk, morsmålet til Jesus.

23Med ønsker om at alt godt og kjærligheten fra Herren Jesus skal være med dere alle. 24Min kjærlighet er med dere som lever i fellesskap med Jesus Kristus.

Nouă Traducere În Limba Română

1 Corinteni 16:1-24

Strângerea de ajutoare pentru sfinți

1Cu privire la colecta pentru sfinți, faceți și voi tot așa cum le‑am dat îndrumări bisericilor din Galatia: 2în prima zi a săptămânii, fiecare dintre voi să pună deoparte câte ceva, adunând potrivit cu ceea ce a fost binecuvântat, astfel încât să nu aibă loc strângerea colectelor atunci când vin. 3Iar când voi sosi, pe cei pe care‑i aprobați prin scrisori îi voi trimite să ducă darul vostru la Ierusalim. 4Dacă mi se va părea potrivit să merg și eu, vor merge cu mine.

Planuri de călătorie

5Voi veni la voi după ce voi trece prin Macedonia, căci prin Macedonia voi trece. 6S‑ar putea să stau un timp cu voi sau chiar să iernez acolo, pentru ca apoi să mă trimiteți mai departe, oriunde va fi să merg. 7Căci de data aceasta nu vreau să vă văd doar în treacăt, ci sper să rămân un timp la voi, dacă va îngădui Domnul. 8Voi mai rămâne totuși în Efes până la Cincizecime, 9căci mi s‑a deschis o ușă mare și rodnică, și sunt mulți împotrivitori.

10Dacă vine Timotei, vedeți să fie fără frică între voi, pentru că și el face lucrarea Domnului, ca și mine. 11De aceea, nimeni să nu‑l disprețuiască. Trimiteți‑l mai departe în pace, ca să vină la mine, pentru că îl aștept împreună cu frații.

12Cu privire la fratele Apollos, l‑am rugat mult să vină la voi împreună cu frații, dar n‑a dorit deloc să vină acum. Va veni însă când va avea ocazia.

Îndemnuri și saluturi finale

13Vegheați, stați fermi în credință, îmbărbătați‑vă, fiți tari! 14Tot ceea ce faceți să se facă în dragoste.

15Vă dau un îndemn, fraților: știți familia lui Stefanas, că este cel dintâi rod al Ahaiei15 Provincie romană care avea capitala la Corint. și că s‑au dat pe ei înșiși pentru a‑i sluji pe sfinți. 16Supuneți‑vă unor astfel de oameni și fiecăruia care lucrează și se ostenește împreună cu ei! 17Mă bucur de venirea lui Stefanas, a lui Fortunatus și a lui Ahaikos, pentru că ei au împlinit ceea ce lipsea din partea voastră. 18Ei au înviorat duhul meu și al vostru. Prin urmare, recunoașteți18 Cu sensul de a confirma. astfel de oameni!

19Bisericile din Asia19 Este vorba despre provincia romană Asia, care avea capitala de facto la Efes. Această provincie se afla, alături de altele, în zona geografică denumită Asia Mică. vă salută. Akyla și Prisca19 În Faptele Apostolilor, Luca folosește diminutivul, Priscila, pe când Pavel folosește numele nediminutivat, Prisca., împreună cu biserica din casa lor, vă salută călduros în Domnul. 20Toți frații vă salută. Salutați‑vă unul pe altul cu o sărutare sfântă!

21Salutul este scris cu mâna mea: Pavel. 22Dacă cineva nu‑L iubește pe Domnul, să fie blestemat22 Gr.: anathema, un termen tehnic care, în perioada și cultura respectivă, avea cu preponderență o semnificație negativă. El poate avea sensul de însemnat pentru a fi blestemat. Termenul apare și în LXX (de 15 ori) având semnificație pozitivă doar o singură dată (Lev. 27:28, a dedica). În acest context semnificația este apropiată de sensul să fie însemnat ca să nu vă apropiați de el, precum erau însemnați condamnații care își pierdeau drepturile și deveneau obiectul disprețului public.! Marana tha!22 Marana tha! înseamnă, în aramaică, Vino, Doamne! 23Harul Domnului Isus să fie cu voi! 24Dragostea mea este cu voi toți, în Cristos Isus. Amin.