En Levende Bok

1. Korinter 15:1-58

Kristus har stått opp fra de døde

1Kjære søsken, la meg få minne dere om det glade budskapet om Jesus. Dette budskapet som jeg fortalte, og som dere tok imot og bygger troen på. 2Budskapet vil en dag frelse dere for evig, dersom dere holder fast på det. Dersom dere ikke holder fast på det, da er troen uten mening.

3Kjernen i budskapet som jeg ga videre til dere, og som jeg selv hadde fått høre og ta imot, var følgende: Kristus døde for å ta straffen for syndene våre på seg. Det skjedde akkurat slik Gud hadde forutsagt i Skriften15:3 ”Skriften” for jødene er Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente.. 4Han ble begravd, men på den tredje15:4 I det greske språket, og på mange andre språk, regner de den dagen noe skjer, som dag nummer en. Jesus døde på en fredag og sto opp på søndagen. dagen sto han opp fra de døde. Igjen skjedde det akkurat som Gud hadde forutsagt i Skriften. 5Han viste seg for Peter og seinere for de øvrige disiplene15:5 I grunnteksten: de tolv.. 6Etter dette viste han seg for mer enn 500 troende ved en og samme anledning. De fleste av disse lever fortsatt, men noen er døde. 7Litt seinere viste han seg for Jakob15:7 Sannsynligvis Jesus sin egen bror, som var leder for menigheten i Jerusalem., og deretter for alle disiplene. 8Aller sist viste han seg også for meg, jeg som ikke er noe annet enn et uverdig lite menneskekryp. 9Ja, jeg er den minst betydningsfulle av alle utsendingene, og burde egentlig ikke få lov til å kalle meg utsending i det hele tatt, etter som jeg har forfulgt Guds menighet.15:9 Se Apostlenes gjerninger, historien om de første troende 9:1-5.

10På grunn av Guds kjærlighet og tilgivelse er jeg nå en utsending av Jesus Kristus. Den nåde Gud viste meg var ikke bortkastet. Nei, jeg har arbeidet hardere enn noe andre utsendinger, noe jeg naturligvis ikke selv skal ta æren for. Det er Gud som i sin godhet har arbeidet gjennom meg. 11Hvem av de andre utsendingene de lytter til, spiller ingen rolle, etter som både jeg og de andre forteller nøyaktig samme budskapet om Kristus, nemlig det som jeg nå har minnet dere om, og som dere bygger troen på.

Vi skal stå opp fra de døde

12Dersom alle utsendingene forteller at Kristus har stått opp fra de døde, hvordan kan da visse personer hos dere påstå at døde ikke står opp igjen? 13Dersom ingen kan stå opp fra de døde, da har jo heller ikke Kristus blitt levende igjen. 14Dersom Kristus ikke ble levende igjen, da er alt det som vi har fortalt dere, bare tomt prat, og dere grunnlegger troen på rene fantasier. 15Ja, vi som er utsendinger, har i så fall til og med løyet om Gud. Vi har jo bevitnet at Gud vakte Kristus opp fra de døde. Har vi påstått det til tross for at han ikke gjorde det? Altså har ikke Kristus blitt vakt opp fra de døde, dersom døde ikke kan stå opp. 16Kristus kan jo ikke ha blitt levende igjen dersom døde ikke kan stå opp. 17-18Dersom Kristus aldri sto opp fra de døde, da er troen uten mening. Det betyr at dere ikke har fått tilgivelse for syndene deres og at det ikke finnes noe evig liv å se fram til. Da må også de som trodde på Kristus når de døde, ha gått evig fortapt. 19Nei, mine kjære venner, dersom håpet om frelse som Kristus har gitt oss, bare gjelder livet her på jorden, da er det virkelig synd på oss.

20Nå er det faktisk slik at Kristus har stått opp fra de døde. Han er den første blant alle døde som en dag skal stå opp. 21Døden kom inn i menneskeslekten gjennom et menneske. Derfor ble også oppstandelsen til gjennom et menneske. 22Alle dør på grunn av sitt slektskap med Adam. På samme måte står de opp til et nytt liv de som lever i fellesskap med Kristus. 23De døde står opp etter en fast rekkefølge. Først sto Kristus opp, og når han kommer tilbake, skal alle de som tilhører ham, stå opp. 24Så kommer dommens dag da Kristus skal overgi all makt til Gud, Far i himmelen, etter at han har tilintetgjort alle makter og krefter. 25Kristus må nemlig regjere til han har lagt alle fiender under sine føtter.15:25 Se Salmenes bok 110:1. 26Den siste fienden som blir tilintetgjort, er døden. 27Det står i Skriften15:27 ”Skriften” for jødene er Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente. om Kristus: ”Gud har gitt ham makt over alle ting.”15:27 Se Salmenes bok 8:7. Ordrett står det: Gud har lagt alt under føttene hans. Uttrykket ”makt over alle ting” betyr naturligvis ikke at Kristus har makt over Gud, etter som det er Gud som har gitt makten til sin sønn. 28Når Sønnen har fått makt over alle ting, skal han overlate all makt til Gud, slik at Gud blir Herre over alt og alle.

29Noen av dere lar seg døpe for de døde. Dersom de døde ikke skal stå opp igjen, hvorfor behøver dere da å døpe dere for dem?15:29 Det er uklart hva det innebar å døpe seg for de døde. Og Paulus sa bare at de var inkonsekvente om de gjorde det til tross for at de ikke trodde på at de døde skulle stå opp igjen. 30Hvorfor skulle da jeg og mine medarbeidere, dag ut, og dag inn, risikere livet for å spre et budskap som ikke er sant? 31Ja, kjære søsken, dere som er min stolthet på grunn av fellesskapet med vår Herre Jesus Kristus, jeg har gang på gang vært nær ved å miste livet. 32Dere vet for eksempel hvordan jeg kjempet mot villdyrene15:32 Villdyrene var sannsynligvis et bilde på Paulus sine fiender. i Efesos. Hvilken mening skulle det være i å risikere livet på den måten, dersom jeg som andre hadde tenkt at det ikke er noe etter døden? Nei, mine kjære venner, dersom de døde ikke kan stå opp, da kan vi like gjerne følge oppfordringen:

”La oss spise og drikke,

for i morgen skal vi dø.”15:32 Se Jesaja 22:13.

33Ikke la dere bli lurt av dem som sier at døde ikke skal stå opp. Dere kjenner alle til ordtaket: ”Av dårlig selskap kommer dårlige vaner.”15:33 Sitatet er hentet fra et gresk teaterstykke. 34Begynn derfor å tenke klart igjen. Slutt med å leve i synd. Hos noen av dere virker det som om dere fullstendig har glemt det dere har lært om Gud. Dere burde skamme dere!

Vi skal få en ny kropp

35Nå vil kanskje noen protestere med å si: ”Hvordan kan et menneske stå opp fra de døde? Hva slags kropp vil det få?” 36-37Førsøk å tenke etter! Forstår du ikke at det er som når de sår et frø? Frøet må først dø om livet skal spire fram. Den planten som vokser opp, er slett ikke lik det frøet de la i jorden, enten det nå var et hvetekorn eller noe annet frø. 38Gud har bestemt hvordan hver vekst skal se ut. Forskjellige frø gir forskjellige vekster. På samme måten har han bestemt hvordan våre nye kropper skal se ut. 39Allerede her på jorden finnes det forskjellige slags kropper. Menneskene har en type kropp, og dyrene har en annen type kropp. De dyrene som lever på land, har en type kropp, og de som flyr under himmelen eller svømmer i vannet, har en annen. 40Det finnes også himmelske legemer, og de har en annen skjønnhet enn de jordiske. 41Solen har sin lysstyrke, og månen har sin. Ja, også stjernene lyser med ulik styrke seg imellom.

42Altså behøver du bare å se deg rundt i naturen for å forstå hvordan det skal bli når vi står opp fra de døde. Det som blir lagt ned i jorden, er en forgjengelig kropp, men den skal stå opp til evig liv. 43Det som blir lagt ned i jorden, er en kropp uten herlighet, men den skal stå opp for å få del i Guds herlighet. Det som blir lagt ned i jorden, er en kropp som er svak, men den skal stå opp fylt av guddommelig kraft. 44Den fysiske kroppen blir begravd, men det står altså opp en kropp som får liv gjennom Guds Ånd. På samme måten som det finnes fysiske kropper, så finnes det kropper som får liv gjennom Guds Ånd.

45Det står i Skriften15:45 ”Skriften” for jødene er Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente.: ”Det første mennesket, Adam, ble en skikkelse som fikk liv.”15:45 Se Første Mosebok 2:7. Den andre Adam15:45 Adam betyr menneske., det vil si Jesus Kristus, ble en Ånd som gir liv. 46Gud gir oss altså først en fysisk kropp, og deretter får vi en kropp som får liv gjennom Guds Ånd. 47Det første mennesket, Adam, kom fra jorden og ble skapt av jord. Det andre mennesket, Kristus, kom fra himmelen. 48Så lenge vi er på jorden, har vi derfor samme type kropp som Adam. Når vi kommer til himmelen, får vi samme type kropp som Kristus. 49Først ble vi lik Adam, han som kom fra jorden. Deretter blir vi lik Kristus, han som kom fra himmelen.

50Hva jeg mener med dette, kjære søsken, er altså: Den kroppen som vi har nå, er ikke den vi skal ha i den nye verden der Gud regjerer. En forgjengelig kropp kan ikke vare for evig. 51La meg nå fortelle en hemmelighet som Gud har vist oss: Noen av oss kommer ikke til å dø. Men vi skal alle få nye kropper. 52Det kommer til å skje raskt som et lyn, på et øyeblikk, når Guds trompet lyder på den siste dagen. Når trompeten lyder, skal alle troende som er døde, stå opp til evig liv, og vi som fortsatt lever, skal i samme øyeblikk få nye kropper. 53-54Våre jordiske kropper blir forandret til himmelske kropper, slik at vi som en gang var dødelige, kan leve i evighet. Når vi har fått disse udødelige kroppene, da har det som Gud forutsa i Skriften gått i oppfyllelse: ”Døden er overvunnet og finnes ikke mer.

55Død, hvor er din seier?

Død, hvor er din makt?”15:55 Se Jesaja 25:8 og Hosea 13:14.

56Dødens makt kommer av at vi synder, og synden får sin inspirasjon fra loven som Gud ga Moses15:56 Moseloven, eller den jødiske loven, finnes skrevet ned i Første til Femte Mosebok.. 57Vi takker Gud for at vår Herre Jesus Kristus har gitt oss seier over døden, etter som han tok straffen for syndene våre på seg ved å dø og etterpå stå opp igjen.

58Hold derfor fast ved troen på Herren Jesus, kjære søsken. Gi ikke opp, men arbeid helhjertet for ham. Dere vet jo at det dere gjør for Herren, ikke er bortkastet.

Knijga O Kristu

1 Korinćanima 15:1-58

Kristovo uskrsnuće

1Želim vas, draga braćo i sestre, podsjetiti na evanđelje koje sam vam propovijedao, koje ste prihvatili i u kojemu ste još postojani. 2Po tome se evanđelju spašavate ako ga se držite onako kako sam vam navijestio. Inače ste uzalud povjerovali.

3Prenio sam vam najprije ono što mi je rečeno—da je Krist umro za naše grijehe, baš kao što piše u Svetome pismu, 4da je pokopan i da je treći dan uskrsnuo od mrtvih, također prema Svetome pismu. 5Ukazao se Petru,15:5 U grčkome: Kefi. a zatim i svoj dvanaestorici apostola. 6Zatim se ukazao braći kojih je bilo više od pet stotina. Većina njih još je živa, a neki su i umrli. 7Ukazao se poslije Jakovu, pa opet svim apostolima. 8Napokon se ukazao i meni, mnogo kasnije, kao nedonoščetu. 9Jer ja sam najmanji od apostola. Nisam dostojan ni nazvati se apostolom jer sam progonio Božju crkvu.

10Ali što god da sada jesam, to sam zato što mi je Bog iskazao milost—i to nije bilo uzalud. Naprotiv, trudio sam se više nego svi ostali apostoli, ali to nije moja zasluga, već Božja milost. 11Zato nije važno propovijedam li ja ili oni. Važno je da ste zbog našega propovijedanja povjerovali.

Uskrsnuće od mrtvih

12Ali ako propovijedamo da je Krist uskrsnuo od mrtvih, zašto neki od vas govore da uskrsnuća nema? 13Jer ako nema uskrsnuća od mrtvih, onda ni Krist nije uskrsnuo. 14A ako Krist nije uskrsnuo, naše je propovijedanje, kao i vaša vjera, uzaludno. 15Ako mrtvi zaista ne uskrsavaju, onda smo mi apostoli lažni Božji svjedoci zato što smo posvjedočili da je on uskrisio Krista, kojega nije uskrisio. 16Jer ako mrtvi neće uskrsnuti, onda ni Krist nije uskrsnuo. 17A ako Krist nije uskrsnuo, onda je vaša vjera uzaludna jer ste još uvijek pod osudom svojih grijeha. 18Ako je tako, svi umrli koji su vjerovali u Krista izginut će! 19Pouzdajemo li se u Krista samo za ovaj život, najbjedniji smo od svih ljudi.

20Ali činjenica je da je Krist uskrsnuo od mrtvih. Prvi je od svih umrlih koji će ponovno ustati u život.

21Smrt je ušla u svijet zbog onoga što je učinio prvi čovjek, a zbog onoga što je učinio jedan drugi Čovjek, Krist, mrtvi će uskrsnuti. 22Jer kao što svi umiremo zato što smo Adamovi potomci, tako ćemo i u Kristu svi biti oživljeni. 23Ali uskrsnuće se zbiva redom: najprije je uskrsnuo Krist, a kad on opet dođe, uskrsnut će i svi koji njemu pripadaju.

24Zatim će doći svršetak—kad on, pobijedivši svako neprijateljsko poglavarstvo, vlast i silu—preda Kraljevstvo Bogu Ocu. 25Jer će Krist biti kralj tako dugo dok mu svi njegovi neprijatelji ne budu bačeni pod noge. 26Posljednji neprijatelj kojega će uništiti bit će smrt. 27Jer Sveto pismo kaže: “Bog je sve podložio njegovoj vlasti.”15:27 Psalam 8:7. “Sve”, razumije se, ne znači i samoga Boga jer je on Kristu i dao vlast. 28Kad sve pobijedi, Sin će i samoga sebe podložiti Bogu, koji je sve podložio njegovoj vlasti, da Bog bude sve u svemu.

29Ako mrtvi neće uskrsnuti, što misle postignuti oni koji se krste umjesto mrtvih? Čemu to čine ako mrtvi jednog dana neće uskrsnuti?

30I zašto bismo se mi neprestano izlagali pogiblima? 31Braćo draga, svednevice se suočavam sa smrću—tako mi vas, koji ste moj ponos u našemu Gospodinu Isusu Kristu. 32Kakva je onda smisla imalo boriti se s divljim zvijerima—s onim ljudima u Efezu? Ako nema uskrsnuća,

“jedimo i pijmo

jer sutra ćemo umrijeti!”15:32 Izaija 22:13.

33Ne dajte se zavesti; “Loše društvo kvari dobre običaje.” 34Opametite se i prestanite griješiti. Jer, na vašu sramotu, neki od vas i ne poznaju Boga.

Uskrsnuće tijela

35Ali netko će upitati: “Kako će mrtvi uskrsnuti? Kakva će tijela imati?” 36Nerazumna li pitanja! Kad zasijete sjeme u zemlju, ono neće oživjeti i porasti u biljku ako najprije ne umre. 37Ne siješ u zemlju biljku kakva će porasti, već golo sjeme pšenice—ili čega drugoga. 38Bog mu zatim daje novo tijelo kakvo hoće, i to različita oblika raznim vrstama sjemenja. 39Kao što ima različitih vrsta sjemenja i biljaka, tako se razlikuju i tijela—ljudska, životinjska, ptičja ili riblja.

40Ima nebeskih tijela i zemaljskih tijela. Sjaj se nebeskih tijela razlikuje od sjaja zemaljskih. 41Drukčiji je sjaj sunca, mjeseca ili zvijezda. Zvijezde se čak i međusobno razlikuju po sjaju.

42Tako je i s uskrsnućem mrtvih: sije se u raspadljivosti, uskrsava u neraspadljivosti, 43sije se u sramoti, a uskrsava u slavi; sije se u slabosti, uskrsava u snazi; 44naša su tijela zasijana kao zemaljska, a uskrsnut će kao duhovna.

Ako, naime, postoji naravno tijelo, postoji i ono duhovno. 45U Svetome pismu piše: “Prvi čovjek, Adam, postade živa duša.”15:45 Postanak 2:7. Ali drugi Adam, to jest Krist, jest životvorni Duh. 46Ali najprije je bilo naravno, a tek poslije dolazi duhovno tijelo. 47Prvi je čovjek—Adam—načinjen od zemlje, a drugi je čovjek—Krist—došao s neba. 48Svi ljudi imaju zemaljsko tijelo poput Adamova, ali naša će nebeska tijela biti poput Kristova. 49Kao što smo sada poput zemljanog čovjeka Adama, tako ćemo jednog dana biti poput Krista koji je došao s neba.

50Tvrdim vam, braćo i sestre: tijelo i krv ne mogu baštiniti Božje kraljevstvo. Naša raspadljiva tijela ne mogu baštiniti neraspadljivost.

51Ali reći ću vam tajnu koju je Bog otkrio: nećemo svi umrijeti, ali svi ćemo se preobraziti. 52To će se dogoditi u tren oka, na zvuk posljednje trublje. Kad se ona oglasi, umrli će kršćani15:52 U grčkome: mrtvi. biti podignuti preobraženih tijela. A mi živi preobrazit ćemo se i nećemo umrijeti. 53Jer naša raspadljiva, smrtna zemaljska tijela moraju se preobraziti u neraspadljiva i besmrtna nebeska tijela.

54Kad se to dogodi, kad se naša raspadljiva zemaljska tijela preobraze u besmrtna nebeska tijela, napokon će se ostvariti ono što piše u Svetom pismu:

“Pobjeda je progutala smrt.15:54 Izaija 25:8.

55Smrti, gdje ti je pobjeda?

Smrti, gdje ti je žalac?”15:55 Hošea 13:14.

56Žalac smrti je grijeh, a snaga je grijeha u Zakonu. 57Hvala Bogu koji nam daje pobjedu nad grijehom i smrću kroz našega Gospodina Isusa Krista!

58Zato, voljena braćo i sestre, budite postojani i nepokolebljivi, revni u Gospodnjem djelu jer znate da nijedan vaš trud u Gospodinu nije uzaludan.