En Levende Bok

1. Korinter 15:1-58

Kristus har stått opp fra de døde

1Kjære søsken, la meg få minne dere om det glade budskapet om Jesus. Dette budskapet som jeg fortalte, og som dere tok imot og bygger troen på. 2Budskapet vil en dag frelse dere for evig, dersom dere holder fast på det. Dersom dere ikke holder fast på det, da er troen uten mening.

3Kjernen i budskapet som jeg ga videre til dere, og som jeg selv hadde fått høre og ta imot, var følgende: Kristus døde for å ta straffen for syndene våre på seg. Det skjedde akkurat slik Gud hadde forutsagt i Skriften15:3 ”Skriften” for jødene er Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente.. 4Han ble begravd, men på den tredje15:4 I det greske språket, og på mange andre språk, regner de den dagen noe skjer, som dag nummer en. Jesus døde på en fredag og sto opp på søndagen. dagen sto han opp fra de døde. Igjen skjedde det akkurat som Gud hadde forutsagt i Skriften. 5Han viste seg for Peter og seinere for de øvrige disiplene15:5 I grunnteksten: de tolv.. 6Etter dette viste han seg for mer enn 500 troende ved en og samme anledning. De fleste av disse lever fortsatt, men noen er døde. 7Litt seinere viste han seg for Jakob15:7 Sannsynligvis Jesus sin egen bror, som var leder for menigheten i Jerusalem., og deretter for alle disiplene. 8Aller sist viste han seg også for meg, jeg som ikke er noe annet enn et uverdig lite menneskekryp. 9Ja, jeg er den minst betydningsfulle av alle utsendingene, og burde egentlig ikke få lov til å kalle meg utsending i det hele tatt, etter som jeg har forfulgt Guds menighet.15:9 Se Apostlenes gjerninger, historien om de første troende 9:1-5.

10På grunn av Guds kjærlighet og tilgivelse er jeg nå en utsending av Jesus Kristus. Den nåde Gud viste meg var ikke bortkastet. Nei, jeg har arbeidet hardere enn noe andre utsendinger, noe jeg naturligvis ikke selv skal ta æren for. Det er Gud som i sin godhet har arbeidet gjennom meg. 11Hvem av de andre utsendingene de lytter til, spiller ingen rolle, etter som både jeg og de andre forteller nøyaktig samme budskapet om Kristus, nemlig det som jeg nå har minnet dere om, og som dere bygger troen på.

Vi skal stå opp fra de døde

12Dersom alle utsendingene forteller at Kristus har stått opp fra de døde, hvordan kan da visse personer hos dere påstå at døde ikke står opp igjen? 13Dersom ingen kan stå opp fra de døde, da har jo heller ikke Kristus blitt levende igjen. 14Dersom Kristus ikke ble levende igjen, da er alt det som vi har fortalt dere, bare tomt prat, og dere grunnlegger troen på rene fantasier. 15Ja, vi som er utsendinger, har i så fall til og med løyet om Gud. Vi har jo bevitnet at Gud vakte Kristus opp fra de døde. Har vi påstått det til tross for at han ikke gjorde det? Altså har ikke Kristus blitt vakt opp fra de døde, dersom døde ikke kan stå opp. 16Kristus kan jo ikke ha blitt levende igjen dersom døde ikke kan stå opp. 17-18Dersom Kristus aldri sto opp fra de døde, da er troen uten mening. Det betyr at dere ikke har fått tilgivelse for syndene deres og at det ikke finnes noe evig liv å se fram til. Da må også de som trodde på Kristus når de døde, ha gått evig fortapt. 19Nei, mine kjære venner, dersom håpet om frelse som Kristus har gitt oss, bare gjelder livet her på jorden, da er det virkelig synd på oss.

20Nå er det faktisk slik at Kristus har stått opp fra de døde. Han er den første blant alle døde som en dag skal stå opp. 21Døden kom inn i menneskeslekten gjennom et menneske. Derfor ble også oppstandelsen til gjennom et menneske. 22Alle dør på grunn av sitt slektskap med Adam. På samme måte står de opp til et nytt liv de som lever i fellesskap med Kristus. 23De døde står opp etter en fast rekkefølge. Først sto Kristus opp, og når han kommer tilbake, skal alle de som tilhører ham, stå opp. 24Så kommer dommens dag da Kristus skal overgi all makt til Gud, Far i himmelen, etter at han har tilintetgjort alle makter og krefter. 25Kristus må nemlig regjere til han har lagt alle fiender under sine føtter.15:25 Se Salmenes bok 110:1. 26Den siste fienden som blir tilintetgjort, er døden. 27Det står i Skriften15:27 ”Skriften” for jødene er Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente. om Kristus: ”Gud har gitt ham makt over alle ting.”15:27 Se Salmenes bok 8:7. Ordrett står det: Gud har lagt alt under føttene hans. Uttrykket ”makt over alle ting” betyr naturligvis ikke at Kristus har makt over Gud, etter som det er Gud som har gitt makten til sin sønn. 28Når Sønnen har fått makt over alle ting, skal han overlate all makt til Gud, slik at Gud blir Herre over alt og alle.

29Noen av dere lar seg døpe for de døde. Dersom de døde ikke skal stå opp igjen, hvorfor behøver dere da å døpe dere for dem?15:29 Det er uklart hva det innebar å døpe seg for de døde. Og Paulus sa bare at de var inkonsekvente om de gjorde det til tross for at de ikke trodde på at de døde skulle stå opp igjen. 30Hvorfor skulle da jeg og mine medarbeidere, dag ut, og dag inn, risikere livet for å spre et budskap som ikke er sant? 31Ja, kjære søsken, dere som er min stolthet på grunn av fellesskapet med vår Herre Jesus Kristus, jeg har gang på gang vært nær ved å miste livet. 32Dere vet for eksempel hvordan jeg kjempet mot villdyrene15:32 Villdyrene var sannsynligvis et bilde på Paulus sine fiender. i Efesos. Hvilken mening skulle det være i å risikere livet på den måten, dersom jeg som andre hadde tenkt at det ikke er noe etter døden? Nei, mine kjære venner, dersom de døde ikke kan stå opp, da kan vi like gjerne følge oppfordringen:

”La oss spise og drikke,

for i morgen skal vi dø.”15:32 Se Jesaja 22:13.

33Ikke la dere bli lurt av dem som sier at døde ikke skal stå opp. Dere kjenner alle til ordtaket: ”Av dårlig selskap kommer dårlige vaner.”15:33 Sitatet er hentet fra et gresk teaterstykke. 34Begynn derfor å tenke klart igjen. Slutt med å leve i synd. Hos noen av dere virker det som om dere fullstendig har glemt det dere har lært om Gud. Dere burde skamme dere!

Vi skal få en ny kropp

35Nå vil kanskje noen protestere med å si: ”Hvordan kan et menneske stå opp fra de døde? Hva slags kropp vil det få?” 36-37Førsøk å tenke etter! Forstår du ikke at det er som når de sår et frø? Frøet må først dø om livet skal spire fram. Den planten som vokser opp, er slett ikke lik det frøet de la i jorden, enten det nå var et hvetekorn eller noe annet frø. 38Gud har bestemt hvordan hver vekst skal se ut. Forskjellige frø gir forskjellige vekster. På samme måten har han bestemt hvordan våre nye kropper skal se ut. 39Allerede her på jorden finnes det forskjellige slags kropper. Menneskene har en type kropp, og dyrene har en annen type kropp. De dyrene som lever på land, har en type kropp, og de som flyr under himmelen eller svømmer i vannet, har en annen. 40Det finnes også himmelske legemer, og de har en annen skjønnhet enn de jordiske. 41Solen har sin lysstyrke, og månen har sin. Ja, også stjernene lyser med ulik styrke seg imellom.

42Altså behøver du bare å se deg rundt i naturen for å forstå hvordan det skal bli når vi står opp fra de døde. Det som blir lagt ned i jorden, er en forgjengelig kropp, men den skal stå opp til evig liv. 43Det som blir lagt ned i jorden, er en kropp uten herlighet, men den skal stå opp for å få del i Guds herlighet. Det som blir lagt ned i jorden, er en kropp som er svak, men den skal stå opp fylt av guddommelig kraft. 44Den fysiske kroppen blir begravd, men det står altså opp en kropp som får liv gjennom Guds Ånd. På samme måten som det finnes fysiske kropper, så finnes det kropper som får liv gjennom Guds Ånd.

45Det står i Skriften15:45 ”Skriften” for jødene er Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente.: ”Det første mennesket, Adam, ble en skikkelse som fikk liv.”15:45 Se Første Mosebok 2:7. Den andre Adam15:45 Adam betyr menneske., det vil si Jesus Kristus, ble en Ånd som gir liv. 46Gud gir oss altså først en fysisk kropp, og deretter får vi en kropp som får liv gjennom Guds Ånd. 47Det første mennesket, Adam, kom fra jorden og ble skapt av jord. Det andre mennesket, Kristus, kom fra himmelen. 48Så lenge vi er på jorden, har vi derfor samme type kropp som Adam. Når vi kommer til himmelen, får vi samme type kropp som Kristus. 49Først ble vi lik Adam, han som kom fra jorden. Deretter blir vi lik Kristus, han som kom fra himmelen.

50Hva jeg mener med dette, kjære søsken, er altså: Den kroppen som vi har nå, er ikke den vi skal ha i den nye verden der Gud regjerer. En forgjengelig kropp kan ikke vare for evig. 51La meg nå fortelle en hemmelighet som Gud har vist oss: Noen av oss kommer ikke til å dø. Men vi skal alle få nye kropper. 52Det kommer til å skje raskt som et lyn, på et øyeblikk, når Guds trompet lyder på den siste dagen. Når trompeten lyder, skal alle troende som er døde, stå opp til evig liv, og vi som fortsatt lever, skal i samme øyeblikk få nye kropper. 53-54Våre jordiske kropper blir forandret til himmelske kropper, slik at vi som en gang var dødelige, kan leve i evighet. Når vi har fått disse udødelige kroppene, da har det som Gud forutsa i Skriften gått i oppfyllelse: ”Døden er overvunnet og finnes ikke mer.

55Død, hvor er din seier?

Død, hvor er din makt?”15:55 Se Jesaja 25:8 og Hosea 13:14.

56Dødens makt kommer av at vi synder, og synden får sin inspirasjon fra loven som Gud ga Moses15:56 Moseloven, eller den jødiske loven, finnes skrevet ned i Første til Femte Mosebok.. 57Vi takker Gud for at vår Herre Jesus Kristus har gitt oss seier over døden, etter som han tok straffen for syndene våre på seg ved å dø og etterpå stå opp igjen.

58Hold derfor fast ved troen på Herren Jesus, kjære søsken. Gi ikke opp, men arbeid helhjertet for ham. Dere vet jo at det dere gjør for Herren, ikke er bortkastet.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

1 Коринфянам 15:1-58

Воскресение Исы аль-Масиха

1Братья, хочу ещё раз напомнить вам Радостную Весть, которую я вам возвещал, которую вы приняли и в которой вы утвердились. 2Она спасительна для вас, если только твёрдо придерживаетесь того, что я вам возвещал, а иначе ваша вера напрасна.

3Самое важное, что я получил, я передал вам: аль-Масих умер за наши грехи согласно Писанию. 4Он был погребён, и был воскрешён на третий день согласно Писанию15:4 См. Мат. 12:40; Юнус 2:1; ср. также Ос. 6:2.. 5Он явился Кифе и потом двенадцати ученикам. 6После этого Он явился ещё более чем пятистам братьям одновременно. Большинство из них ещё живы, а некоторые уже умерли. 7Затем Он явился Якубу15:7 Скорее всего, это был единоутробный брат Исы аль-Масиха (см. Мат. 13:55), важнейший лидер общины верующих в Иерусалиме., потом также всем посланникам аль-Масиха, 8и последнему из всех явился мне, жалкому недоноску.

9Ведь я самый наименьший15:9 Наименьший – возможно, здесь наблюдается игра слов, так как имя Паул переводится как «маленький», «низкий». из посланников аль-Масиха и даже не заслуживаю чести называться посланником, потому что я преследовал святой народ Аллаха. 10Но по благодати Аллаха я есть тот, кто я есть, и Его благодать во мне была не напрасной: я трудился больше, чем все остальные, впрочем не я, а благодать Аллаха, которая со мной. 11Не имеет значения, кто возвещает: я или они. Главное – вы поверили в то, что мы возвещаем.

Воскресение мёртвых

12Скажите мне, если об аль-Масихе возвещается, что Он был воскрешён из мёртвых, то как это некоторые из вас могут утверждать, что нет воскресения мёртвых? 13Если воскресения мёртвых нет, то и аль-Масих не мог быть воскрешён. 14А если аль-Масих не воскрес, то и всё, что мы возвещаем, не имеет смысла, равно как и ваша вера. 15Мы сами в таком случае оказываемся лжесвидетелями об Аллахе, так как мы засвидетельствовали о том, что Аллах воскресил аль-Масиха, Которого Он не воскрешал, если, конечно, мёртвых вообще нельзя воскресить. 16Ведь если мёртвых нельзя воскресить, то и аль-Масих не был воскрешён. 17А если аль-Масих не был воскрешён, то и вера ваша напрасна и ваши грехи по-прежнему на вас. 18Тогда и те, кто умер с верой в аль-Масиха, погибли. 19Если мы надеемся на аль-Масиха лишь в этой жизни, то мы находимся в более жалком положении, чем все прочие люди.

20Но аль-Масих действительно воскрес из мёртвых! Он – первый плод будущего урожая, тех, кто воскреснет из мёртвых!15:20 Букв.: «Он – первый плод из умерших». Аллах через пророка Мусу повелел исраильтянам приносить Ему в жертву первые снопы (см. Лев. 23:9-14) и лепёшку, испечённую из муки от первого урожая (см. Чис. 15:17-21). Всё первое было своего рода залогом последующего. Таким же образом воскресение Исы служит залогом будущего воскресения всех верующих в Него. См. также сноску на Отк. 1:5. 21И как смерть пришла в этот мир через одного человека, так через одного Человека пришло и воскресение мёртвых. 22Как умирают все, кто связан с Адамом, так будут оживлены все, кто связан с аль-Масихом. 23Но каждый в своём порядке: вначале15:23 Букв.: «первый плод». аль-Масих, а затем, когда Он вернётся, будем воскрешены и мы, принадлежащие Ему. 24И потом наступит конец, когда Он, уничтожив всякое начальство, всякую власть и силу, передаст Царство Аллаху, Небесному Отцу! 25Аль-Масиху предназначено царствовать до тех пор, пока Аллах не повергнет всех врагов к Его ногам15:25 См. Заб. 109:1.. 26Последний враг, который будет уничтожен, – это смерть. 27Ведь Аллах «всё подчинил под ноги Его»15:27 Заб. 8:7.. Когда говорится, что «всё подчинил», то, конечно же, это «всё» не включает в себя Того, Кто и подчинил Ему всё. 28Когда же всё будет Ему подчинено, тогда и Сам Сын будет подчинён Тому, Кто всё подчинил Ему, чтобы Всевышний безраздельно царствовал над всем.

29Что же тогда делают те, кто принимает обряд погружения в воду15:29 Или: «обряд омовения». за мёртвых?15:29 Здесь Паул не поддерживает тех, кто принимал этот обряд за мёртвых, а просто приводит их в пример как один из аргументов, подтверждающих воскресение. Если мёртвых нельзя воскрешать, зачем люди принимают этот обряд за них? 30Зачем и нам ежечасно рисковать своей жизнью? 31Я каждый день стою перед лицом смерти. Это верно, братья, как и то, что я хвалюсь вами перед Исой аль-Масихом, нашим Повелителем! 32Если я только из человеческих побуждений боролся с дикими зверями15:32 Многие толкователи видят здесь метафору: Паул сравнивает с дикими зверями людей, противников пути Аллаха. в Эфесе, то что я этим приобрёл? Если мёртвые не могут быть воскрешены, тогда что же:

«Давайте будем пировать и напиваться,

потому что завтра умрём»?15:32 Ис. 22:13. См. также Ис. 56:12.

33Смотрите, чтобы вам не оказаться обманутыми: «Плохая компания развращает добрые нравы»15:33 Паул здесь приводит цитату из комедии «Таис» древнегреческого поэта Менандра (342–292 гг. до н. э.).. 34Отрезвитесь, как вам и должно, и перестаньте грешить, ведь некоторые из вас даже не знают Аллаха, – я говорю это к вашему стыду.

Земное и небесное тело

35Может, кто-то спросит: «Как это мёртвые могут воскреснуть? Какое у них тогда будет тело?» 36Спрашивать об этом неразумно. Ведь каждому семени для того, чтобы прорасти, надо сначала умереть! 37Когда ты сеешь, ты же сеешь не само растение, а лишь семя, пшеничное или какое-либо другое. 38А Аллах по Своему усмотрению даёт ему тело – каждому семени своё. 39Не все тела одинаковы: у людей не такое тело, как у зверей, у зверей не такое, как у птиц, а у птиц не такое, как у рыб. 40Есть тела небесные и тела земные. У небесных тел своя красота, и у земных тел своя. 41У солнца тоже своё сияние, у луны своё, у звёзд своё. Звёзды, в свою очередь, тоже отличаются по яркости друг от друга.

42Так же будет и при воскресении мёртвых. Предаётся земле тело тленное, а воскресает нетленное. 43Предаётся неприглядное, а воскресает великолепное! Предаётся в слабости, а воскресает в силе, 44предаётся физическое тело, а воскресает – духовное.

Если есть тело физическое, то есть и тело духовное. 45Писание говорит, что первый человек, Адам, стал живым существом, но последний Адам (Иса) – духом животворящим. 46Сначала приходит не духовное, а физическое, и лишь потом – духовное. 47Первый человек был сотворён из праха земного15:47 См. Нач. 2:7., а второй Человек – это Человек с небес. 48Земные люди подобны первому земному человеку, а небесные будут такими же, как Человек, пришедший с небес. 49И как сейчас мы носим образ земного человека, точно так же мы будем похожи на Человека небесного.

50Я говорю вам, братья, что плоть и кровь не могут стать наследниками Царства Аллаха; ничто тленное не может стать наследником нетленного. 51Послушайте, я открою вам тайну: мы не все умрём, но все будем изменены, 52внезапно, во мгновение ока, когда прозвучит последняя труба. По сигналу трубы мёртвые воскреснут нетленными, а мы будем изменены. 53Всё тленное должно превратиться в нетленное, и всё смертное – в бессмертное. 54Когда тленное облечётся в нетленное и смертное – в бессмертное, тогда исполнятся слова: «Смерть поглощена победой!»15:54 Ис. 25:8.

55«О смерть, где твоя победа?

О смерть, где твоё жало?»15:55 Ос. 13:14.

56Жало смерти – грех, а сила греха – Закон. 57Но благодарение Аллаху! Он даёт нам победу через Повелителя Ису аль-Масиха!

58Поэтому, мои любимые братья, стойте твёрдо. Ничто не должно вас поколебать. Всегда отдавайте себя полностью на служение Повелителю и знайте, что ваш труд для Повелителя не напрасен.