En Levende Bok

1. Korinter 13:1-13

Størst av alt er kjærligheten

1Dersom jeg har fått evner til å snakke fremmede språk, både jordiske og himmelske, men ikke viser kjærlighet, da ligner jeg en gongong eller cymbal som bare lager støyende, tom lyd. 2Dersom jeg har fått evner til å bringe fram budskap fra Gud, kjenner til alle Guds hemmeligheter og har kunnskap fra Gud, om jeg har tro som er så sterk at jeg kan flytte fjell, men ikke viser kjærlighet, da er mine evner verdiløse. 3Dersom jeg gir alt jeg eier, til de fattige, til og med er villig til å dø for troen, men ikke viser kjærlighet, da har jeg likevel ikke gjort noe av verdi.

4Den som elsker andre, viser tålmodighet og omsorg. Han er ikke misunnelig eller skrytende eller hovmodig. 5Han er ikke støtende eller egoistisk. Han blir ikke ergerlig for bagateller, og er ikke langsint. 6Den som elsker andre, blir ikke glad når de gjør noe dumt, men blir glad når de holder seg til det sanne budskapet. 7Den som elsker, gir ikke opp. Han tror på andre, håper i det lengste og er tålmodig til å holde ut gjennom alt.

8Kjærliheten vil alltid eksistere. Det å holde fram budskap fra Gud, snakke i fremmede språk eller fortelle kunnskap fra Gud, er derimot evner som det ikke alltid vil være bruk for. 9Den kunnskapen vi får fra Gud, og de budskapene han gir oss å bringe fram, gir oss bare et glimt av Gud. 10Når Jesus kommer igjen, da trenger vi ikke lenger disse evnene som er begrenset til vår verden.

11La meg forklare dette med et bilde: Da jeg var barn, snakket, tenkte og resonnerte jeg som et barn. Etter at jeg ble voksen, tenker jeg ikke lenger som et barn. 12På samme måten er det med vår kunnskap om Gud. Vi er fortsatt som barn, vi ser bare i et uklart speilbilde. Når Jesus kommer igjen, skal vi møte Gud ansikt til ansikt. Da skal vi lære Gud å kjenne like pressist som han kjenner oss.

13Tre ting kommer alltid til å være viktige: Å tro på Jesus, å holde fast ved håpet om vår endelige frelse og å vise kjærlighet til våre medmennesker. Det aller viktigste er at vi viser kjærlighet.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

1 Corintios 13:1-13

Cʼuyaimi tucuita yalli alli

1Gentecunapaj rimaicunata, angelcunapaj rimaicunata rimashpapish, cʼuyaita mana charishpaca, chʼilin nij fierro shinallami, chʼilin nij platillo shinallami uyarini. 2Dios ima nishcata huillashpapish, pacalla tiyajcunata yachashpapish, tucui yachaicunata yachashpapish, urcucunata shujman churai tucungapaj, crinata charishpapish, cʼuyaita mana charishpaca, imapish mana canichu. 3Huajchacuna micuchun ñuca imalla charishcacunata tucui cushpapish, ñuca quiquin aichata rupachichun cushpapish, cʼuyaita mana charishpaca, ima mana canichu.

4Cʼuyaita charijca alli shunguyujmi, pitapish llaquijmi, mana pipaj imata munanchu, ‘Ñucamari alli cani’ nishpa mana jatun tucujchu. 5Cʼuyaita charijca mana millaichu, mana quiquinpajlla yuyajchu, mana jahualla pʼiñarijchu, llaquichijpipish mana chai yuyailla causanchu. 6Cʼuyaita charijca llaquichinacuita ricushpaca, mana cushicunchu. Ashtahuanpish cashcatataj rurashcamantami cushicun. 7Llaquichijpipish tucuita upallanllami, crinataca mana shaicunchu. Tucuita shuyanllami, tucuita ahuantanllami.

8Cʼuyaica manataj tucuringachu. Ashtahuanpish Dios ima nishcata huillanaca tucuringami, shujtaj rimaicunata rimanapish illangami, imata yachanapish tucuringami. 9Cunanca, ashalla yachaitami charinchij. Dios ima nishcatapish ashallata yachashcamanta, ashallatami huillanchij. 10Tucui imapish pajta cashca chayamujpica, cai ashallata yachashcacunaca tucuringami. 11Ñucaca huahua cashpaca, huahua shinami rimarcani, huahua shinami yuyarcani, huahua shinami caita chaita rurasha nircani. Ashtahuanpish ña jatunyashpaca, huahua shina canataca tucuitami saquircani. 12Cunanca, espejopi chingajllata ricucuj shinallami ricucunchij. Ashtahuanpish qʼuipa punllaca, ñahui ñahuimari ricushun. Cunanca ashallatami yachani. Cunan ñucata Dios ima shinami rijsin, qʼuipa punllami chai shinallataj Paitapish rijsisha.

13Cunanca crinapish, shuyanapish, cʼuyaipishmi tiyan. Cai quimsamanta yalli ashtahuan allica, cʼuyaimari.