En Levende Bok

1. Korinter 13:1-13

Størst av alt er kjærligheten

1Dersom jeg har fått evner til å snakke fremmede språk, både jordiske og himmelske, men ikke viser kjærlighet, da ligner jeg en gongong eller cymbal som bare lager støyende, tom lyd. 2Dersom jeg har fått evner til å bringe fram budskap fra Gud, kjenner til alle Guds hemmeligheter og har kunnskap fra Gud, om jeg har tro som er så sterk at jeg kan flytte fjell, men ikke viser kjærlighet, da er mine evner verdiløse. 3Dersom jeg gir alt jeg eier, til de fattige, til og med er villig til å dø for troen, men ikke viser kjærlighet, da har jeg likevel ikke gjort noe av verdi.

4Den som elsker andre, viser tålmodighet og omsorg. Han er ikke misunnelig eller skrytende eller hovmodig. 5Han er ikke støtende eller egoistisk. Han blir ikke ergerlig for bagateller, og er ikke langsint. 6Den som elsker andre, blir ikke glad når de gjør noe dumt, men blir glad når de holder seg til det sanne budskapet. 7Den som elsker, gir ikke opp. Han tror på andre, håper i det lengste og er tålmodig til å holde ut gjennom alt.

8Kjærliheten vil alltid eksistere. Det å holde fram budskap fra Gud, snakke i fremmede språk eller fortelle kunnskap fra Gud, er derimot evner som det ikke alltid vil være bruk for. 9Den kunnskapen vi får fra Gud, og de budskapene han gir oss å bringe fram, gir oss bare et glimt av Gud. 10Når Jesus kommer igjen, da trenger vi ikke lenger disse evnene som er begrenset til vår verden.

11La meg forklare dette med et bilde: Da jeg var barn, snakket, tenkte og resonnerte jeg som et barn. Etter at jeg ble voksen, tenker jeg ikke lenger som et barn. 12På samme måten er det med vår kunnskap om Gud. Vi er fortsatt som barn, vi ser bare i et uklart speilbilde. Når Jesus kommer igjen, skal vi møte Gud ansikt til ansikt. Da skal vi lære Gud å kjenne like pressist som han kjenner oss.

13Tre ting kommer alltid til å være viktige: Å tro på Jesus, å holde fast ved håpet om vår endelige frelse og å vise kjærlighet til våre medmennesker. Det aller viktigste er at vi viser kjærlighet.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

哥林多前書 13:1-13

愛的真諦

1即使我能說人類和天使的各種語言,如果沒有愛,我不過像咣咣作響的鑼和鈸。 2即使我能作先知講道,又明白各樣的奧祕,而且學問淵博,甚至有移開山嶺的信心,如果沒有愛,我仍然算不了什麼。 3即使我傾家蕩產賙濟窮人,甚至捨己捐軀任人焚燒,如果沒有愛,對我也毫無益處。

4愛是恆久忍耐,又有恩慈。愛是不嫉妒,不自吹自擂,不驕傲自大, 5不輕浮無禮;不自私自利,不輕易動怒,不懷怨記恨; 6不喜愛不義,只喜愛真理。 7凡事能包容,凡事有信心,凡事有盼望,凡事能忍耐。

8愛永不止息。然而,先知講道的恩賜終會過去,說方言的恩賜也會停止,學問也將成為過去。 9我們現在知道的有限,講道的恩賜也有限, 10等那全備的來到,這一切有限的事都要被廢棄。

11當我是小孩子的時候,我的思想、言語和推理都像小孩子,長大後,我就把一切幼稚的事丟棄了。 12如今我們好像對著鏡子觀看影像,模糊不清,但將來會看得真真切切13·12 看得真真切切」希臘文是「面對面」。。現在我所知道的有限,但將來會完全知道,如同主知道我一樣。

13如今常存的有信、望、愛這三樣,其中最偉大的是愛。