1. Korinter 12 – LB & CCB

En Levende Bok

1. Korinter 12:1-31

Gud gir oss forskjellige slags evner

1Og nå, kjære søsken, vil jeg ta opp spørsmålet om hvordan Guds Ånd virker, og om de forskjellige evner Gud har gitt oss. Det er viktig at dere kjenner til dette. 2Dere vet jo, at før dere begynte å tro på Kristus, ble dere drevet av onde ånder og tilba døde avguder.12:2 Se 10:19,20. 3Derfor vil jeg at dere nå skal lære Guds Ånd å kjenne. Grunnregelen er at den som er fylt av Guds Ånd, aldri kan forbanne Jesus, mens den som bekjenner at Jesus er Herre12:3 Det gresk ordet for Herren er det samme ordet som blir brukt om Gud i den greske oversettelsen av Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente., alltid er fylt av Guds Ånd.

4Guds Ånd virker på forskjellige måter, men husk på at det bare finnes en Gud. Selv om vi har fått mange forskjellige evner, så kommer alle fra den samme Ånd. 5Selv om vi hjelper hverandre på forskjellige måter, er det den samme Herren Jesus vi tjener. 6Selv om vi utfører forskjellige slags oppgaver gjennom Åndens kraft, er det den samme Gud som virker i oss, uavhengig av oppgavenes art.

7Den evnen som Guds Ånd har gitt hver og en, er til for at vi skal hjelpe andre. 8En av oss får evner ved Guds Ånd til å tale visdomsord fra Gud, en annen får evner ved den samme Ånd til å bringe fram kunnskap fra Gud. 9En får sterk tro ved Guds Ånd, en annen får ved den samme Ånd evner til å helbrede syke. 10En får kraft til å gjøre mirakler. En får evner til å holde fram forskjellige budskap fra Gud, en annen får evner til å skille mellom ånder. En får evner til å snakke fremmede språk, og en annen får evner til å tyde det budskapet som Gud vil ha fram i fremmede språk. 11Alle disse evnene kommer altså fra en og samme Ånd, og han gir evnene til hver og en slik han selv vil.

Mange lemmer, men bare en kropp

12Den menneskelige kroppen består av mange forskjellige lemmer. Til tross for sine ulike funksjoner utgjør de bare en kropp. På samme måten er det med kroppen til Kristus, der de troende utgjør de ulike lemmene. 13Vi har alle blitt døpt med en og samme Ånd, for at vi skal tilhøre den samme kroppen. Det spiller ingen rolle om vi er jøder eller andre folk, slaver eller frie, for vi har alle blitt fylte med en og samme Ånd.

14Ja, verken den menneskelige kroppen eller kroppen til Kristus består av bare et lem, men av mange. 15Billedlig talt kan derfor ikke foten si: ”Jeg tilhører ikke kroppen, etter som jeg ikke er en hånd”. Foten er jo likevel et lem på kroppen. 16På samme måten kan ikke øret si: ”Jeg tilhører ikke kroppen, etter som jeg ikke er øye”. Øret er jo likevel et lem på kroppen. 17Dersom hele kroppen var øye, hvordan ville vi da kunne høre? Dersom hele kroppen var øre, hvordan ville vi da kunne kjenne noen lukt? 18Nå har Gud skapt kroppen vår med mange forskjellige lemmer, og hvert lem sitter nøyaktig der det skal. 19Dersom kroppen besto av bare et eneste lem, ville det jo ikke være noen kropp. 20Nå har Gud føyd sammen mange lemmer, og lar de sammen danne en kropp.

21Øyet kan ikke si til hånden: ”Jeg trenger deg ikke.” Hodet kan ikke si til føttene: ”Jeg trenger dere ikke.” 22Tvert imot, noen av de lemmene som ser ut til å være de svakeste og minst viktige, de er de mest nødvendige. 23Visse lemmer på den menneskelige kroppen mener vi er mindre fine, men nettopp de tar vi best vare på. Visse lemmer vil vi ikke vise fram, og de klær vi ekstra nøye. 24De lemmene som vi ikke skjuler, får være som de er. På samme måten vil Gud at vi som sammen utgjør kroppen til Kristus, skal vise ekstra respekt for de lemmene på kroppen som synes å være mindre viktige. 25Gud vil ikke at det skal bli splittelse mellom de forskjellige lemmene i kroppen, men at alle skal vise omsorg for hverandre. 26Dersom en del av kroppen må lide, vil dere alle kjenne smerte. Dersom en del av kroppen blir satt pris på, vil dere alle være glade.

27Dere som tilhører Gud utgjør altså sammen kroppen til Kristus, og hver for seg er dere viktige og nødvendige lemmer på denne kroppen. 28Her er noen av de lemmene som Gud plasserer i sin menighet: Han har gjort noen til disipler som skal grunnlegge menigheter på nye steder. Andre til profeter som skal holde fram budskap fra ham. Noen har fått oppgaven til å undervise andre.12:28 På gresk: har Gud gjort noen til apostler, andre til profeter eller lærere. Så har også noen fått evner til å gjøre mirakler, helbrede syke, til å hjelpe mennesker i nød, organisere arbeidet i menigheten eller å snakke i fremmede språk. 29Kan alle være disipler? Kan alle holde fram budskapet fra Gud? Kan alle undervise? Kan alle gjøre mirakler? 30Kan alle helbrede syke? Kan alle snakke i fremmede språk, eller kan alle tyde disse språkene? 31Nei, hvert lem i kroppen har sin oppgave. Be Gud å gi dere de evnene som er til størst nytte i menigheten.

Nå skal jeg vise dere en egenskap vi alle må ha dersom de evnene Gud har gitt oss skal bli til nytte for andre.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

哥林多前书 12:1-31

圣灵的恩赐

1弟兄姊妹,谈到圣灵的恩赐,我不希望你们无知。 2你们知道,自己在信主前曾受到迷惑和引诱去拜不会说话的偶像。 3因此我希望你们知道,一个被上帝的灵感动的人绝不会说“耶稣该受咒诅”;若不是受了圣灵的感动,没有人会说“耶稣是主”。

4恩赐各有不同,但圣灵是同一位。 5事奉各有不同,但主是同一位。 6工作各有不同,但上帝是同一位,祂在众人当中成就万事。 7圣灵给各人不同的恩赐为要使众人得益处。 8这人从圣灵领受智言,那人从圣灵领受知识; 9圣灵赐这人信心,赐那人医病的恩赐; 10圣灵使这人能行神迹,使那人能做先知讲道;使这人能辨别诸灵,使那人能说方言12:10 方言”或译“语言”。,又使另一人能翻译方言。 11这一切都是同一位圣灵所赐的,是祂按自己的旨意分别赐给各人的。

同属一个身体

12这如同一个身体有许多肢体,肢体虽多,仍同属一个身体。基督的身体也是这样。 13不论是犹太人或希腊人,是奴隶或自由人,我们都领受了同一位圣灵的洗礼,归入了同一个身体,同饮一位圣灵。

14人的身体并非只有一个肢体,乃是由许多肢体组成的。 15如果脚说:“我不是手,所以我不属于身体。”难道脚就因此不属于身体吗? 16如果耳朵说:“我不是眼睛,所以我不属于身体。”难道耳朵就因此不属于身体吗? 17如果整个身体是一只眼睛,哪里有听觉呢?如果整个身体是一只耳朵,哪里有嗅觉呢?

18但事实上,上帝按自己的旨意将各个肢体安置在身体上了。 19如果全身只有一个肢体,还会是身体吗? 20如今肢体虽多,但身体只有一个。 21眼睛不能对手说:“我不需要你。”头也不能对脚说:“我不需要你。”

22相反,看起来不太重要的肢体事实上是不可或缺的。 23我们认为身体上不体面的肢体,越要加以美化;不雅观的肢体,越要精心呵护。 24我们身上体面的肢体用不着美化。上帝把身体的各肢体安排在一起,使那些不体面的肢体更体面, 25这样身体各肢体才可以彼此相顾,不会分门别类。 26如果身体某个肢体感到痛苦,全身也一同受苦。如果某个肢体得到荣耀,全身也一同喜乐。

27你们正是基督身体的不同肢体。 28上帝在教会中设立的第一是使徒,第二是先知,第三是教师,其次是行神迹的,然后是有医病恩赐的,帮助别人的,管理事务的,说各种方言的。 29岂是都做使徒吗?都做先知吗?都做教师吗?都行神迹吗? 30都有医病的恩赐吗?都懂得说方言吗?都会翻译方言吗? 31你们应该热心追求更大的恩赐。

现在,我要将一条奇妙无比的道路指示你们!