En Levende Bok

1. Korinter 11:1-34

Råd for møter og gudstjenester

1-2Jeg må likevel berømme dere, kjære søsken, for at dere følger mitt eksempel og holder fast ved den undervisningen jeg ga videre til dere. 3Når det gjelder møtene og gudstjenestene deres11:3 De hadde både store og små møter og gudstjenester, ofte i forskjellige hjem., er det likevel en ting jeg vil dere skal vite. Kristus er leder og hode for hver mann, og mannen er leder og hode for sin kone, mens Gud er leder og hode for Kristus. 4Derfor skjemmer mannen ut Kristus, han som er hans hode, dersom han har noe på hodet sitt når han ber eller bringer fram et budskap fra Gud. 5En kvinne derimot, skjemmer ut mannen sin, han som er hennes hode, dersom hun ikke har noe på hodet sitt når hun ber eller bringer fram et budskap fra Gud. 6Dersom hun nekter å ha noe på hodet sitt, kan hun like gjerne barbere av seg hele håret. Etter som det er en skam for en kvinne å få håret sitt klippet av eller barbert bort, må hun ha noe på hodet. 7Mannen behøver ikke å ha noe på hodet når han ber eller bringer fram et budskap fra Gud, for han ble skapt i Guds bilde og avspeiler herligheten hans. Kvinnen derimot avspeiler mannens herlighet. 8Den første mannen ble jo ikke født av en kvinne, men kvinnen kom fra mannen. 9Mannen ble heller ikke skapt for kvinnens skyld, men kvinnen ble skapt for mannens skyld.11:9 Se Første Mosebok 1:27 og 2:18-23. 10Derfor må kvinnen ha noe på hodet sitt når dere er samlet. Det er et tegn for englene på den plassen hun har fått.11:10 På gresk: Derfor skal kvinnen ha en ”makt” på hodet for englenes skyld. Denne ”makten” kan sikte til den retten Gud gir kvinnen å be og holde fram budskap fra ham. En annen tolkning er at kvinnen skal bære slør når hun ber, slik at hun ikke da avspeiler mannens herlighet, men er fri til å be og holde fram budskap fra Gud til hans ære.

11Husk på at for dem som lever i fellesskap med Herren Jesus, er mennene like avhengige av kvinnene som kvinnene er avhengige av mennene. 12For selv om den første kvinnen kom fra mannen, så har hver eneste mann etter det blitt født av en kvinne. Både menn og kvinner er skapt av Gud.

13Hva sier dere selv om dette? Er det rett at en kvinne ber høyt til Gud for andre, uten å ha noe på hodet? 14-15Nei, jeg tror dere mener det er ganske naturlig for kvinnene å dekke sitt hode når dere er samlet. Dere sier jo at det er en ære for en kvinne å ha langt hår, og at hun har fått håret som et slags slør. Dersom en mann opptrer med langt hår, da mener dere at han skjemmer seg ut. 16Kanskje noen vil begynne å krangle om dette, da skal dere vite at både vi og alle Guds menigheter holder på denne regelen.

Mangel på fellesskap i menigheten

17Når det gjelder neste spørsmål, kan jeg derimot ikke rose og ære dere. Det virker som om møtene og gudstjenestene deres gjør mer skade enn nytte for fellesskapet. 18Først og fremst har jeg hørt at dere splitter dere opp i grupper når dere har møter i menigheten. Jeg frykter for at ryktet er sant. 19Iblant må det til og med finnes forskjellige grupper i menigheten, for at det skal bli klart hvem som virkelig holder fast ved troen. 20Jeg har også hørt at dere i møtene og gudstjenestene ikke kan holde et felles måltid for å feire minnet om Jesu død. 21Ingen deler med de andre, men hver og en setter straks i gang med å spise av sin egen mat. Derfor må de fattige sitte sultne, mens de rike metter seg og drikker til de blir ruset. 22Hva er dette for en oppførsel? Har dere ikke egne hjem der dere kan spise og drikke? Har dere så lite respekt for medlemmene i Guds menighet at dere lar de fattige sitte der og føle skam fordi de ikke har noe å spise? Nei, når det gjelder dette, kan jeg virkelig ikke rose og ære dere!

23La meg få minne dere om det som Herren Jesus selv underviste meg om, og som jeg seinere førte videre til dere: Den natten da Herren Jesus ble forrådt, tok han et brød. 24Han takket Gud for maten, brøt brødet i biter og sa: ”Dette er kroppen min som blir ofret for dere. Dette måltidet skal dere feire til minne om min lidelse og død.” 25Etter måltidet tok han også begeret med vin og sa: ”Dette beger er den nye pakten mellom Gud og menneskene, en pakt som blir inngått ved at blodet mitt blir ofret for dere. Hver gang dere drikker av det, skal dere gjøre det til minne om min lidelse og død.”

26Derfor, hver gang dere spiser dette brødet og drikker fra dette begeret, forteller dere verden at Herren led og døde for oss. Det skal vi fortsette med helt til han kommer igjen. 27Det er altså ikke hvilket som helst brød, eller hvilken som helst vin. Den som spiser Herrens brød og drikker fra begeret på en uverdig måte, han synder mot Herren, som ofret kroppen og blodet for oss. 28Før dere spiser av brødet og drikker av begeret, skal dere derfor teste dere selv. 29For om dere spiser og drikker uten å tenke på at dette handler om Herrens kropp11:29 ”Herrens kropp” viser til Jesu kropp som ble ofret for oss, eller på menigheten, som er kroppen hans på jorden., da blir dere straffet av Gud. 30Det er derfor det finnes så mange svake og syke iblant dere, noen til og med er døde. 31Dersom vi bare først tester oss selv, slipper vi å bli straffet på denne måten. 32Husk også på at når Herren straffer oss som er troende, er det for å vise oss til rette. Han vil få oss til å slutte å synde, slik at vi slipper å bli straffet for evig sammen med dem som nekter å tro på ham.

33Når dere spiser sammen for å feire minnet om Jesu død, skal dere altså vente på hverandre, kjære søsken. 34Dersom noen er sulten, skal han spise hjemme først, slik at dere kan spise sammen på en verdig måte og ikke bli straffet av Herren. Resten skal jeg undervise dere om når jeg kommer.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

1 Коринфянам 11:1-34

1Следуйте моему примеру, как и я следую примеру аль-Масиха.

О покрытии головы

2Хвалю вас, что вы помните всё, что я говорил вам, и поступаете согласно учению, которое я вам передал.

3Я хочу, чтобы вы знали, что глава каждого мужчины – аль-Масих, глава женщины – её муж, а глава аль-Масиха – Аллах. 4Любой мужчина бесчестит своего Главу11:4 На языке оригинала это слово может означать и «глава» (руководитель), и «голова» (часть тела). В данном контексте имеются в виду оба смысла., если молится или пророчествует с покрытой головой11:4 Букв.: «надев что-то свисающее с головы». Некоторые полагают, что речь здесь идёт о платке.. 5И жена бесчестит своего главу, если молится или пророчествует с непокрытой головой. Это всё равно что она обрила бы свою голову. 6Если жена отказывается покрываться, то пусть совсем острижёт волосы, а если для женщины считается позором быть остриженной или обритой, то пусть покрывается. 7Мужчина не должен покрывать свою голову, так как он является образом Всевышнего и Его славой. Женщина же является славой своего мужа.

8Не мужчина произошёл от женщины, а женщина – от мужчины. 9Не мужчина был создан для женщины, а женщина – для мужчины11:8-9 См. Нач. 2:18-23; 1 Тим. 2:13.. 10Поэтому женщина ради ангелов11:10 Вероятно, ангелов, как стражей миропорядка, оскорбляет нарушение порядка в семье, который был установлен Самим Аллахом. должна иметь на голове знак того, что она находится под властью мужа11:10 Букв.: «должна иметь на голове власть». Другой, менее вероятный перевод: «должна иметь на голове знак своей власти»..

11Однако ни женщина, ни мужчина не могут быть независимыми друг от друга в единении с Повелителем. 12Как женщина произошла от мужчины, так и мужчина рождается от женщины, но всё сотворено Аллахом. 13Рассудите сами, разве прилично женщине молиться Аллаху с непокрытой головой? 14И не говорит ли нам сама природа о том, что если мужчина носит длинные волосы, то это для него бесчестие, 15в то время как для женщины длинные волосы – это честь? Ведь длинные волосы даны ей как покрывало11:15 Существуют два толкования этого места: 1) длинные волосы женщины являются природным свидетельством того, что ей необходимо покрываться; 2) длинные волосы заменяют женщине головной убор, сами по себе являясь естественным покрывалом. Но в этом случае не избежать определённых трудностей с толкованием ст. 6.. 16Впрочем, если кто-то собирается об этом спорить, то я хочу сразу сказать, что ни мы, ни другие общины верующих, принадлежащие Аллаху, не имеем другого обычая11:16 Или: «не имеем такого обычая», т. е. обычая спорить..

О хлебопреломлении

(Мат. 26:20-29; Мк. 14:17-25; Лк. 22:17-23)

17Давая эти указания, я хочу сказать, что не хвалю вас, потому что ваши собрания часто приносят больше вреда, чем пользы. 18Потому что, во-первых, я слышал, что, когда вы как община верующих собираетесь вместе, среди вас всегда бывают разделения. Отчасти я верю этим слухам. 19Несомненно, между вами надлежит быть разногласиям, чтобы среди вас выявились верные. 20Но то, что вы делаете, когда собираетесь вместе, никак нельзя назвать совместной трапезой в память о жертве Повелителя. 21Каждый из вас торопится съесть то, что принёс, так что одни остаются голодными, а другие напиваются допьяна. 22В таком случае ешьте и пейте лучше дома, а не позорьте общину верующих, принадлежащую Аллаху, и не унижайте тех, кому, может, и действительно нечего есть. Что ж мне теперь, хвалить вас за это? Конечно нет!

23Ведь я от Самого Повелителя принял и вам передал, что Повелитель Иса в ночь, когда Он был предан, взял хлеб 24и, поблагодарив за него Аллаха, разломил и сказал: «Это Моё тело, отдаваемое за вас. Делайте это в воспоминание обо Мне». 25Так же поступил и с чашей после ужина, и сказал: «Эта чаша – новое священное соглашение, скреплённое Моей кровью. Делайте это каждый раз, когда пьёте в память обо Мне». 26Потому что каждый раз, когда вы едите этот хлеб и пьёте из этой чаши, вы возвещаете о смерти Повелителя. Делайте так, пока Он не придёт.

27Таким образом, кто ест хлеб или пьёт из Чаши Повелителя, не придавая этому должного значения, тот грешит против тела и крови Повелителя. 28Человек должен проверять себя, прежде чем есть хлеб и пить из чаши, 29потому что каждый, кто ест или пьёт, не осознавая значения тела Повелителя, тот ест и пьёт в осуждение себе. 30Потому-то среди вас так много физически слабых и больных, а многие даже умерли. 31Но если бы мы проверяли самих себя, то избежали бы осуждения. 32Но когда нас судит Повелитель, мы подвергаемся наказанию, чтобы нам не быть осуждёнными вместе с остальным миром.

33Итак, братья, когда вы собираетесь есть вместе, не спешите, ждите друг друга. 34Если кто голоден, пусть лучше поест дома, чтобы ваши общие собрания не были вам в осуждение.

Когда я приду к вам, то дам и другие распоряжения.