En Levende Bok

1. Korinter 10:1-33

Advarsel mot avgudsdyrkelse

1Når det gjelder avgudsdyrkelse må jeg minne dere, kjære søsken, om det som skjedde med Israels folk da de var i ørkenen. Gud staket ut veien ved å sende en sky som fulgte dem og han lot alle gå gjennom Rødehavet. 2Alle ble knyttet til Moses gjennom sin erfaring med skyen og havet. Billedlig talt ble de alle døpt til fellesskap med Moses gjennom skyen og havet. 3Alle spiste av den maten som kom ned fra himmelen, 4Alle drakk av det vannet som på en overnaturlig måte kom ut av fjellet. Dette skjedde flere ganger, akkurat som om fjellet gikk sammen med dem. Dette fjellet er et symbol for Kristus, som går sammen med dere. 5Gud var misfornøyd med de fleste av Israels folk, og derfor lot han dem dø i ørkenen.

6Ja, alt det som skjedde Israels folk, er eksempler som advarer oss mot å bli lokket av det onde, slik som de ble lokket i uføret. 7Ikke delta i avgudsdyrkelse slik som mange av dem gjorde. Det står i Skriften: ”Folket slo seg ned for å spise av offerkjøttet og drikke. Etterpå reiste de seg for å danse for avguden.” 8Vi må heller ikke hengi oss til seksuell løssluppenhet som mange gjorde, noe som førte til at Gud drepte 23 000 personer på en eneste dag. 9Vi må heller ikke sette Herren på prøve som mange av de gjorde, noe som førte til at de ble drept av slangebitt. 10Vi må heller ikke klage og gjøre opprør mot Gud som mange av dem gjorde, noe som førte til at de ble drept av den ødeleggende engelen.

11Alt det som skjedde med Israels folk, er som sagt advarende eksempler. De ble skrevet ned for å hjelpe oss som lever i denne tiden da verden går mot slutten. 12Innbill deg ikke at nettopp du aldri kommer til å falle for en fristelse, men pass på at du ikke synder. 13Til dere som allerede kjenner dere fristet, vil jeg si at dere ikke er utsatt for verre fristelser enn andre mennesker. Gud skal hjelpe dere slik at dere klarer å stå imot fristelsene. Det har han lovet. Hver gang dere kjenner dere fristet, vil Gud vise en utvei slik at dere ikke behøver å falle.

14Hold dere altså borte fra avgudsdyrkelse, kjære venner. 15Dere er jo forstandige mennesker. Avgjør selv om det jeg nå vil si, er sant. 16Når vi feirer minnet om at Kristus døde for oss, og takker Gud for begeret med vin, har vi ikke da fellesskap med Kristus, han som ofret sitt blod for oss? Når vi bryter brødet, har vi ikke da fellesskap med Kristus, han som lot kroppen sin bli brutt i stykker for oss? 17Det at vi alle spiser fra ett og samme brød som har blitt brukket i biter, er et symbol for fellesskapet mellom de troende som utgjør kroppen til Kristus. 18Tenk også på Israels folk. Når de spiser av det som blir ofret på alteret, får de ikke da fellesskap med Gud og hverandre?

19-20Hva vil jeg nå si med dette? At de som ofrer til avguder får fellesskap med avgudene? Nei, slett ikke! En avgud er bare et dødt avgudsbilde. Kjøtt som er ofret til avguder, er bare vanlig kjøtt. Når disse personene ofrer, ofrer de til onde ånder og får fellesskap med dem. Jeg vil at dere skal holde dere til Gud, og ikke ha fellesskap med onde ånder. 21Dere kan ikke i det ene øyeblikket delta i et måltid der dere feirer minnet om den døden som Herren Jesus led, for så i neste øyeblikk å delta i et måltid der dere hyller onde ånder. Dere må velge hvem dere vil ha fellesskap med! 22Eller våger dere å utfordre Herren Gud slik som Israels folk gjorde? Tror dere at vi mennesker er større en ham?

La ikke din frihet gå ut over andre

23Noen av dere sier altså: ”Den som er fri, kan gjøre som han vil.” Tenk heller på at alt ikke er bra for oss mennesker. Den som hevder at han er fri og kan gjøre som han vil, løper en stor risiko for å ødelegge troen hos andre. 24Slutt derfor å bare tenke på dere selv, og forsøk heller å gjøre det som er best for andre.

25Når det gjelder kjøtt, skal dere holde dere til følgende regel: Dere kan spise alt som blir solgt i kjøttbutikken. Dere behøver ikke å bekymre dere for om det er ofret til noen avgud. 26Det står i Skriften: ”Hele jorden og alt som finnes på den, tilhører Herren.” 27Blir dere bedt hjem til noen som ikke tror på Kristus, behøver dere ikke å bekymre dere for å svare ja. Dere kan spise alt som blir servert for dere uten å spørre om det har blir ofret til noen avgud. 28Dersom noen advarer dere og sier: ”Dette er offerkjøtt”, da skal dere ikke spise. Dersom dere spiser, kan den personen tro at dere mener det er tillatt å hylle en avgud. 29Det er ikke for deres egen samvittighets skyld dere skal la være, men for den andres. Kanskje du protesterer og sier: ”Hvorfor skal jeg gi opp min frihet bare fordi en person sier at den troende ikke kan spise offerkjøtt? 30Det rekker vel med at jeg takker Gud for maten og viser at den kommer fra ham. Da kan vel ingen klage?” 31Mitt svar er: Hva dere enn gjør, skal dere gjøre det til Guds ære. Det gjelder også når dere spiser eller drikker. 32Lokk derfor aldri en person til å gjøre det som er ondt, det være seg om det er jøde, greker eller en som tilhører Guds menighet. 33Selv forsøker jeg på alle måter å ta hensyn til alle. Jeg gjør ikke det som er best for meg selv, men tenker på andre slik at de også kan begynne å tro på Kristus og bli frelst. Følg derfor mitt eksempel, på samme måte som jeg følger Kristus sitt eksempel.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

1 Коринфянам 10:1-33

Примеры из истории Исраила

1Братья, я хочу, чтобы вы знали о том, что все наши праотцы находились под облаком и что все они прошли сквозь море10:1 См. Исх. 13:21-22; 14:22, 29; Заб. 77:13-14; 104:39.. 2Будучи последователями Мусы, все они словно прошли обряд погружения в облаке и в море. 3Они все ели одну и ту же духовную пищу10:3 То есть манну. См. Исх. 16:4, 35; Заб. 77:24. 4и пили одно и то же духовное питьё. Они пили из духовной скалы, которая сопровождала их10:4 См. Исх. 17:6; Чис. 20:11; Заб. 77:15. Среди иудеев бытовало древнее предание, что скала, по которой ударил Муса своим посохом, называемая также колодцем Марьям, всюду следовала за исраильтянами во время их странствования в пустыне и поила их водой., и скалой этой был аль-Масих. 5Но ко многим из них Аллах не был благосклонен и в конце концов их тела усеяли пустыню10:5 См. Чис. 14:16..

6Всё это служит нам примером: мы не должны желать зла, как желали они. 7Не поклоняйтесь идолам, как это делали некоторые из них. Ведь написано: «Народ сел есть и пить, а потом встал и начал веселиться»10:7 Исх. 32:6.. 8Среди нас не должно быть распутства, которому предавались некоторые из них, что и привело к гибели двадцати трёх тысяч человек в один день10:8 См. Чис. 25:1-9.. 9Нам нельзя испытывать аль-Масиха, как делали некоторые из них и потом погибли от укусов змей10:9 См. Чис. 21:4-6.. 10Не ропщите, как это делали некоторые из них, за что и были умерщвлены ангелом-губителем10:10 См. Чис. 16:41-49..

11Всё это случилось с ними как прообраз, а записано это для назидания нам. Ведь мы живём в последнее время. 12Так что если кому-то кажется, что он твёрдо стоит на ногах, то пусть остерегается, как бы ему не упасть! 13Все испытания, с которыми до сих пор вам приходилось сталкиваться, были ничем иным, как обычными человеческими испытаниями. Аллах никогда не допустит, чтобы вы были испытываемы сверх сил, и Он верен своим обещаниям. Когда вас постигает испытание, Он даёт вам и выход, так чтобы вы смогли его перенести.

Предостережение против идолов

14Поэтому, дорогие мои, избегайте идолопоклонства. 15Я говорю вам как разумным людям; поразмыслите над моими словами. 16Разве Чаша Благословения10:16 Во время праздничного ужина на праздник Освобождения иудеи пили четыре ритуальные чаши вина. Чашей Благословения называлась третья и самая главная чаша, которую и пьют по повелению Исы аль-Масиха Его последователи, вспоминая Его жертвенную смерть (см. 11:23-26). В ст. 21 эта чаша также названа «Чашей Повелителя»., которую мы благословляем, не приобщает нас к крови аль-Масиха? И разве хлеб, который мы преломляем, не приобщает нас к телу аль-Масиха? 17Хлеб один, и мы, как бы много нас ни было, составляем одно тело, потому что едим один и тот же хлеб.

18Посмотрите на исраильский народ: разве все, кто ест принесённое в жертву, не являются участниками жертвенника?10:18 См. Лев. 3:3-5; 7:11-15. Когда исраильтяне приносили жертвы Аллаху, то часть предлагаемого сжигалась на жертвеннике, часть ели священнослужители, а часть – те, кто приносил жертву, а также их родственники. Таким образом все становились «участниками жертвенника», т. е. участвовали в поклонении Аллаху, и приобщались друг к другу. 19Конечно, я не говорю, что идол или же принесённое ему в жертву имеет какое-либо значение. 20Нет, но дело в том, что язычники, принося свои жертвы, приносят их демонам, а не Аллаху10:20 См. Втор. 32:17., а я не хочу, чтобы вы становились сообщниками демонов. 21Ведь не можете же вы пить одновременно из Чаши Повелителя и из чаши демонов10:21 Чаша демонов – здесь имеются в виду чаши, которые использовались во время языческих церемоний. Археологами были найдены в Коринфе чаши, на которых сохранились имена конкретных языческих богов., нельзя в одно и то же время участвовать в трапезе Повелителя и в трапезе демонов. 22Или мы думаем, что можем безнаказанно возбуждать ревность Вечного Повелителя?10:22 См. Втор. 32:21. Разве мы сильнее Его?

Ещё раз о пище, принесённой в жертву идолам

23Вы говорите: «Всё мне позволено!» Но не всё полезно. «Всё позволено!» Но не всё служит к созиданию. 24Пусть никто не старается угодить себе, но заботится о том, что несёт благо другим.

25Ешьте всё, что продаётся на базаре, со спокойной совестью, 26потому что «земля и всё, что наполняет её, принадлежат Вечному Повелителю»10:26 Заб. 23:1; 49:12; 88:12.. 27Если неверующий человек пригласит вас на обед, и вы примете его приглашение, то ешьте всё, что вам предложат, не задавая вопросов, со спокойной совестью. 28Но если вам кто-либо при этом скажет: «Это жертвенное мясо», то не ешьте ради человека, который вам это сказал, и ради совести – 29я имею в виду совесть другого человека, а не вашу собственную. Так для чего же мне есть это мясо, давая лишний повод чужой совести осуждать мою свободу? 30Если я ем с благодарностью, то почему я должен быть осуждаем за ту пищу, за которую я благодарю Аллаха?

31Стало быть, что бы вы ни делали, едите вы или пьёте, делайте так, чтобы был прославляем Аллах. 32Не будьте ни для кого камнем преткновения, ни для иудеев, ни для язычников, ни для общины верующих, принадлежащей Аллаху. 33Старайтесь, как и я, угождать всем во всём. Я ищу блага не для самого себя, а для многих других, чтобы они были спасены.