En Levende Bok

1. Johannes 5:1-21

Troen på Guds sønn

1Hver og en som tror at Jesus er Kristus, kongen som Gud lovet å sende, de er Guds barn. Den som elsker Far i himmelen elsker også hans barn. 2Vi vet at vi elsker Guds barn dersom vi elsker Gud og er lydige mot det han har gitt oss befaling om. 3Å elske Gud, er å være lydige mot befalingene hans, og befalingene er ikke vanskelige. 4Alle som er Guds barn vinner over verden. Det er ved troen vi kan seire over denne onde verden. 5Ja, bare den som tror at Jesus er Guds sønn, kan seire over verden.

6Jesus Kristus beviste å være Guds sønn, da han ble døpt i vann, og ofret sitt blod på korset.5:6 Han er den som kom ved vann blod. Det var ikke bare vannet som bevitnet hvem Jesus er, men både vannet og blodet. Også Guds Ånd vitner om hvem Jesus er, og det Guds Ånd sier er alltid sant. 7Vi har altså tre vitner: 8Guds Ånd, vannet og blodet. Alle tre er samstemt. 9Vi tror på de personene som vitner i våre domstoler. Skulle vi ikke da tro på Gud, når han vitner om sin egen Sønn? 10Alle som tror på Guds sønn holder fast ved det som Gud har bevitnet er sannhet. Den som ikke tror på det Gud vitner om sin egen Sønn, påstår at Gud lyver.

11Dette er det Gud har bevitnet: At han har gitt oss evig liv, og at dette livet finnes i hans Sønn. 12Den som lever i et nært fellesskap med Guds sønn eier livet, men den som ikke lever i fellesskap med Sønnen har ikke livet.

Avslutning

13Dette har jeg skrevet til dere som tror på Guds sønn, for at dere skal vite at dere har evig liv. 14Vi kan være sikre på at Gud hører oss, når vi ber ham om noe som er i pakt med hans vilje. 15Dersom vi vet at han hører oss, uansett hva det måtte gjelde, da vet vi også at vi får det vi har bedt ham om.

16Dersom dere ser en annen troende som synder på en slik måte at det ikke fører til noen evig død, da bør dere be for den det gjelder. Gud vil da la den troende fortsatt få evig liv. Men det finnes synd som leder til døden, og jeg sier ikke at dere skal be for dem som begår slike synder.5:16 ”Synd som leder til døden” viser sannsynligvis til synd som de nekter å kalle synd og derfor ikke angrer eller forlater. 17Hver uriktig handling er synd, men alle synder leder ikke til evig død.

18Vi vet at dem som har blitt Guds barn ikke fortsetter å synde, for Guds sønn beskytter dem, og den onde kan ikke røre dem. 19Vi vet at vi tilhører Gud, og at verden rundt oss er i den ondes makt og innflytelse. 20Vi vet også at Guds sønn har kommet for å hjelpe oss til å lære den sanne Guden å kjenne, han som er evig liv. Nå lever vi i fellesskap med den sanne Guden, etter som vi lever i fellesskap med hans Sønn, Jesus Kristus.

21Mine barn, hold dere borte fra alle falske guder.

Słowo Życia

1 Jana 5:1-21

Wiara i życie

1Każdy, kto uwierzył, że Jezus jest Mesjaszem, stał się dzieckiem Boga. A każdy, kto jest dzieckiem Boga i kocha Go, kocha również inne Jego dzieci. 2Człowiek, który kocha Boga i jest Mu posłuszny, będzie więc kochał także wszystkie Jego dzieci. 3Miłość do Boga przejawia się bowiem w wypełnianiu Jego poleceń, co w gruncie rzeczy wcale nie jest trudne.

4Każde dziecko Boga—poprzez swoją wiarę—może odnosić zwycięstwo w walce z tym zepsutym światem. 5Kto bowiem może pokonać zło tego świata, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?

6Chrystus przyszedł na świat nie tylko po to, aby zostać zanurzonym w wodzie, ale także po to, aby przelać swoją krew. Poświadcza to Duch Święty, który zawsze mówi prawdę. 7-8Istnieje więc trzech zgodnych świadków Jezusa: Duch, woda i krew. 9Skoro wierzymy świadkom w sądzie, tym bardziej możemy wierzyć świadkom powołanym przez Boga. A przecież sam Bóg potwierdził, że Jezus jest Jego Synem. 10Kto wierzy Synowi Bożemu, przyjmuje to, co powiedział o Nim Bóg. Kto zaś nie wierzy słowom Boga, uznaje Go za kłamcę. 11A treść tych słów jest następująca: Bóg—poprzez swojego Syna—dał ludziom życie wieczne. 12Ten więc, kto uwierzył Synowi Bożemu, ma życie wieczne, ten zaś, kto Go odrzucił, nie ma życia.

Uwagi końcowe

13Napisałem to do was, którzy wierzycie Synowi Bożemu, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. 14Bóg wysłuchuje naszych modlitw, jeśli prosimy Go o rzeczy zgodne z Jego wolą. Możemy być tego pewni. 15A skoro wiemy, że odpowiada na nasze prośby, możemy mieć pewność, że już teraz wysłuchał naszych modlitw.

16Jeśli zobaczycie, że ktoś z wierzących popełnia grzech, proście Boga, aby mu przebaczył, a wtedy Bóg nie pozbawi go życia. Dotyczy to jednak tylko takich grzechów, które nie prowadzą do śmierci. 17Oczywiście każdy zły czyn jest grzechem, ale nie każdy prowadzi do śmierci.

18Wiemy, że ci, którzy stali się dziećmi Boga nie są już w stanie żyć w grzechu. Są bowiem chronieni przez Syna Bożego i szatan nie ma do nich dostępu. 19Wiemy też, że należymy do Boga, natomiast cały ten zepsuty świat jest poddany władzy szatana. 20Wiemy również, że Syn Boży przyszedł po to, abyśmy mogli poznać prawdziwego Boga. Teraz należymy do Niego, bo jesteśmy własnością Jego Syna, Jezusa Chrystusa. On jest jedynym, prawdziwym Bogiem, który obdarza ludzi życiem wiecznym. 21Dlatego, drogie dzieci, trzymajcie się z dala od fałszywych bogów!