En Levende Bok

1. Johannes 5:1-21

Troen på Guds sønn

1Hver og en som tror at Jesus er Kristus, kongen som Gud lovet å sende, de er Guds barn. Den som elsker Far i himmelen elsker også hans barn. 2Vi vet at vi elsker Guds barn dersom vi elsker Gud og er lydige mot det han har gitt oss befaling om. 3Å elske Gud, er å være lydige mot befalingene hans, og befalingene er ikke vanskelige. 4Alle som er Guds barn vinner over verden. Det er ved troen vi kan seire over denne onde verden. 5Ja, bare den som tror at Jesus er Guds sønn, kan seire over verden.

6Jesus Kristus beviste å være Guds sønn, da han ble døpt i vann, og ofret sitt blod på korset.5:6 Han er den som kom ved vann blod. Det var ikke bare vannet som bevitnet hvem Jesus er, men både vannet og blodet. Også Guds Ånd vitner om hvem Jesus er, og det Guds Ånd sier er alltid sant. 7Vi har altså tre vitner: 8Guds Ånd, vannet og blodet. Alle tre er samstemt. 9Vi tror på de personene som vitner i våre domstoler. Skulle vi ikke da tro på Gud, når han vitner om sin egen Sønn? 10Alle som tror på Guds sønn holder fast ved det som Gud har bevitnet er sannhet. Den som ikke tror på det Gud vitner om sin egen Sønn, påstår at Gud lyver.

11Dette er det Gud har bevitnet: At han har gitt oss evig liv, og at dette livet finnes i hans Sønn. 12Den som lever i et nært fellesskap med Guds sønn eier livet, men den som ikke lever i fellesskap med Sønnen har ikke livet.

Avslutning

13Dette har jeg skrevet til dere som tror på Guds sønn, for at dere skal vite at dere har evig liv. 14Vi kan være sikre på at Gud hører oss, når vi ber ham om noe som er i pakt med hans vilje. 15Dersom vi vet at han hører oss, uansett hva det måtte gjelde, da vet vi også at vi får det vi har bedt ham om.

16Dersom dere ser en annen troende som synder på en slik måte at det ikke fører til noen evig død, da bør dere be for den det gjelder. Gud vil da la den troende fortsatt få evig liv. Men det finnes synd som leder til døden, og jeg sier ikke at dere skal be for dem som begår slike synder.5:16 ”Synd som leder til døden” viser sannsynligvis til synd som de nekter å kalle synd og derfor ikke angrer eller forlater. 17Hver uriktig handling er synd, men alle synder leder ikke til evig død.

18Vi vet at dem som har blitt Guds barn ikke fortsetter å synde, for Guds sønn beskytter dem, og den onde kan ikke røre dem. 19Vi vet at vi tilhører Gud, og at verden rundt oss er i den ondes makt og innflytelse. 20Vi vet også at Guds sønn har kommet for å hjelpe oss til å lære den sanne Guden å kjenne, han som er evig liv. Nå lever vi i fellesskap med den sanne Guden, etter som vi lever i fellesskap med hans Sønn, Jesus Kristus.

21Mine barn, hold dere borte fra alle falske guder.

New International Version

1 John 5:1-21

Faith in the Incarnate Son of God

1Everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God, and everyone who loves the father loves his child as well. 2This is how we know that we love the children of God: by loving God and carrying out his commands. 3In fact, this is love for God: to keep his commands. And his commands are not burdensome, 4for everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. 5Who is it that overcomes the world? Only the one who believes that Jesus is the Son of God.

6This is the one who came by water and blood—Jesus Christ. He did not come by water only, but by water and blood. And it is the Spirit who testifies, because the Spirit is the truth. 7For there are three that testify: 8the5:7,8 Late manuscripts of the Vulgate testify in heaven: the Father, the Word and the Holy Spirit, and these three are one. 8 And there are three that testify on earth: the (not found in any Greek manuscript before the fourteenth century) Spirit, the water and the blood; and the three are in agreement. 9We accept human testimony, but God’s testimony is greater because it is the testimony of God, which he has given about his Son. 10Whoever believes in the Son of God accepts this testimony. Whoever does not believe God has made him out to be a liar, because they have not believed the testimony God has given about his Son. 11And this is the testimony: God has given us eternal life, and this life is in his Son. 12Whoever has the Son has life; whoever does not have the Son of God does not have life.

Concluding Affirmations

13I write these things to you who believe in the name of the Son of God so that you may know that you have eternal life. 14This is the confidence we have in approaching God: that if we ask anything according to his will, he hears us. 15And if we know that he hears us—whatever we ask—we know that we have what we asked of him.

16If you see any brother or sister commit a sin that does not lead to death, you should pray and God will give them life. I refer to those whose sin does not lead to death. There is a sin that leads to death. I am not saying that you should pray about that. 17All wrongdoing is sin, and there is sin that does not lead to death.

18We know that anyone born of God does not continue to sin; the One who was born of God keeps them safe, and the evil one cannot harm them. 19We know that we are children of God, and that the whole world is under the control of the evil one. 20We know also that the Son of God has come and has given us understanding, so that we may know him who is true. And we are in him who is true by being in his Son Jesus Christ. He is the true God and eternal life.

21Dear children, keep yourselves from idols.