En Levende Bok

1 Johannes 5

Troen på Guds sønn

1Hver og en som tror at Jesus er Kristus, kongen som Gud lovet å sende, de er Guds barn. Den som elsker Far i himmelen elsker også hans barn. Vi vet at vi elsker Guds barn dersom vi elsker Gud og er lydige mot det han har gitt oss befaling om. Å elske Gud, er å være lydige mot befalingene hans, og befalingene er ikke vanskelige. Alle som er Guds barn vinner over verden. Det er ved troen vi kan seire over denne onde verden. Ja, bare den som tror at Jesus er Guds sønn, kan seire over verden.

Jesus Kristus beviste å være Guds sønn, da han ble døpt i vann, og ofret sitt blod på korset.[a] Det var ikke bare vannet som bevitnet hvem Jesus er, men både vannet og blodet. Også Guds Ånd vitner om hvem Jesus er, og det Guds Ånd sier er alltid sant. Vi har altså tre vitner: Guds Ånd, vannet og blodet. Alle tre er samstemt. Vi tror på de personene som vitner i våre domstoler. Skulle vi ikke da tro på Gud, når han vitner om sin egen Sønn? 10 Alle som tror på Guds sønn holder fast ved det som Gud har bevitnet er sannhet. Den som ikke tror på det Gud vitner om sin egen Sønn, påstår at Gud lyver.

11 Dette er det Gud har bevitnet: At han har gitt oss evig liv, og at dette livet finnes i hans Sønn. 12 Den som lever i et nært fellesskap med Guds sønn eier livet, men den som ikke lever i fellesskap med Sønnen har ikke livet.

Avslutning

13 Dette har jeg skrevet til dere som tror på Guds sønn, for at dere skal vite at dere har evig liv. 14 Vi kan være sikre på at Gud hører oss, når vi ber ham om noe som er i pakt med hans vilje. 15 Dersom vi vet at han hører oss, uansett hva det måtte gjelde, da vet vi også at vi får det vi har bedt ham om.

16 Dersom dere ser en annen troende som synder på en slik måte at det ikke fører til noen evig død, da bør dere be for den det gjelder. Gud vil da la den troende fortsatt få evig liv. Men det finnes synd som leder til døden, og jeg sier ikke at dere skal be for dem som begår slike synder.[b] 17 Hver uriktig handling er synd, men alle synder leder ikke til evig død.

18 Vi vet at dem som har blitt Guds barn ikke fortsetter å synde, for Guds sønn beskytter dem, og den onde kan ikke røre dem. 19 Vi vet at vi tilhører Gud, og at verden rundt oss er i den ondes makt og innflytelse. 20 Vi vet også at Guds sønn har kommet for å hjelpe oss til å lære den sanne Guden å kjenne, han som er evig liv. Nå lever vi i fellesskap med den sanne Guden, etter som vi lever i fellesskap med hans Sønn, Jesus Kristus.

21 Mine barn, hold dere borte fra alle falske guder.

Footnotes

  1. 5:6 Han er den som kom ved vann blod.
  2. 5:16 ”Synd som leder til døden” viser sannsynligvis til synd som de nekter å kalle synd og derfor ikke angrer eller forlater.

Amplified Bible

1 John 5

Overcoming the World

1Everyone who believes [with a deep, abiding trust in the fact] that Jesus is the Christ (the Messiah, the Anointed) is born of God [that is, reborn from above—spiritually transformed, renewed, and set apart for His purpose], and everyone who loves the Father also loves [a]the child born of Him. By this we know [without any doubt] that we love the children of God: [expressing that love] when we love God and obey His commandments. For the [true] love of God is this: that we habitually keep His commandments and remain focused on His precepts. And His commandments and His precepts are not difficult [to obey]. For [b]everyone born of God is victorious and overcomes the world; and this is the victory that has conquered and overcome the world—our [continuing, persistent] faith [in Jesus the Son of God].

Who is the one who is victorious and overcomes the world? It is the one who believes and recognizes the fact that Jesus is the Son of God. This is He who came through water and blood [His baptism and death], Jesus Christ—not by the water only, but by the water and the blood. It is the [Holy] Spirit who testifies, because the Spirit is the truth. [He is the essence and origin of truth itself.] For there are three witnesses: the Spirit and the water and the blood; and these three are in agreement [their testimony is perfectly consistent]. If we accept [as we do] the testimony of men [that is, if we are willing to take the sworn statements of fallible humans as evidence], the testimony of God is greater [far more authoritative]; for this is the testimony of God, that He has testified regarding His Son. 10 The one who believes in the Son of God [who adheres to, trusts in, and relies confidently on Him as Savior] has the testimony within himself [because he can speak authoritatively about Christ from his own personal experience]. The one who does not believe God [in this way] has made Him [out to be] a liar, because he has not believed in the evidence that God has given regarding His Son. 11 And the testimony is this: God has given us eternal life [we already possess it], and this life is in His Son [resulting in our spiritual completeness, and eternal companionship with Him]. 12 He who has the Son [by accepting Him as Lord and Savior] has the life [that is eternal]; he who does not have the Son of God [by personal faith] does not have the life.

This Is Written That You May Know

13 These things I have written to you who believe in the name of the Son of God [which represents all that Jesus Christ is and does], so that you will know [with settled and absolute knowledge] that you [already] have eternal life. 14 This is the [remarkable degree of] confidence which we [as believers are entitled to] have before Him: that [c]if we ask anything according to His will, [that is, consistent with His plan and purpose] He hears us. 15 And if we know [for a fact, as indeed we do] that He hears and listens to us in whatever we ask, we [also] know [with settled and absolute knowledge] that we have [granted to us] the requests which we have asked from Him.

16 If anyone sees his brother committing a sin that does not lead to death, he will pray and ask [on the believer’s behalf] and God will for him give life to those whose sin is not leading to death. There is a sin that leads to death; I do not say that one should pray for this [kind of sin]. 17 All wrongdoing is sin, and there is sin that does not lead to death [one can repent of it and be forgiven].

18 We know [with confidence] that anyone born of God does not habitually sin; but He (Jesus) who was born of God [carefully] keeps and protects him, and the evil one does not touch him. 19 We know [for a fact] that we are of God, and the whole world [around us] lies in the power of the evil one [opposing God and His precepts]. 20 And we [have seen and] know [by personal experience] that the Son of God has [actually] come [to this world], and has given us understanding and insight so that we may [progressively and personally] know Him who is true; and we are in Him who is true—in His Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life.

21 Little children (believers, dear ones), guard yourselves from idols—[false teachings, moral compromises, and anything that would take God’s place in your heart].

Footnotes

  1. 1 John 5:1 This could refer either to other born-again believers or to Jesus.
  2. 1 John 5:4 Lit everything that is. John uses the Greek neuter to underscore the fact that everyone who has been born again, regardless of gender or age, is victorious over the world.
  3. 1 John 5:14 Confident, abiding faith combined with God’s power can produce amazing results, if the request is in harmony with God’s will. God is fully capable of doing that which man regards as impossible (Mark 14:36; James 4:3).