Kurdi Sorani Standard

پەیدابوون 10:1-32

خشتەی نەتەوەکان لەدوای لافاوەکە

1ئەمانەش نەوەکانی نوحن، سام و حام و یافەت کە دوای لافاوەکە ئەوانیش کوڕیان بوو.

یافەتییەکان

2کوڕەکانی یافەت:

گۆمەر، ماگۆگ، مادەی، یاڤان، توبال، مەشەک و تیراس.

3کوڕەکانی گۆمەر:

ئەشکەنەز، ڕیفەت و تۆگەرما.

4کوڕەکانی یاڤان:

ئەلیشا، تەرشیش، کیتیم10‏:4 کیتیم واتە کیتییەکان، خەڵکی قوبرس.‏ و ڕۆدانیم. 5لەمانەوە نەتەوەکانی کەنار ئاوەکان10‏:5 ئەو نەتەوانەی کە لە کەنار دەریای ناوەڕاستدا دەژیان.‏ بەنێو خاکەکانیاندا بڵاو بوونەوە، هەریەکەیان بەپێی زمان و هۆز و نەتەوەی خۆی.

حامییەکان

6کوڕەکانی حام:

کوش، میسر، پووت و کەنعان.

7کوڕەکانی کوش:

سەبا، حەڤیلا، سەڤتا، ڕەعما و سەبتەکا.

کوڕەکانی ڕەعما:

شەبا و دیدان.

8نەمرود لە نەوەی کوش لەدایکبوو، کە بووە جەنگاوەرێکی مەزن لەسەر زەوی. 9ئەو لەبەردەم یەزدان بووە ڕاوچییەکی بەتوانا. لەبەر ئەمەیە دەگوترێت: «وەک نەمرودیت، ڕاوچییەکی بەتوانا لەبەردەم یەزدان.» 10سەرەتای شانشینەکەی بابل، ئەرەک، ئەکەد و کەلنێ بوو لە خاکی شینعار10‏:10 شینعار ناوێکی عیبرییە بۆ تەواوی خاکی بابل، کە دەکەوێتە ناوەندی ئێراقی ئێستا.‏. 11لەو خاکەوە چوو بۆ ئاشور، لەوێ نەینەوا، ڕەحۆبۆت عیر و کەلەحی بنیاد نا، 12هەروەها ڕەسەن کە شارە گەورەکەیە دەکەوێتە نێوان نەینەوا و کەلەح.

13میسر باوکی

لوودی، عەنامی، لەهابی، نەفتوحی، 14پاتروسی و کەفتۆری بوو، هەروەها باوکی کەسلوحییەکانیش بوو کە فەلەستییەکانیان لێ کەوتنەوە.

15کەنعان باوکی

سەیدا بوو، کە نۆبەرەکەی بوو، لەگەڵ حیتییەکان، 16هەروەها یەبوسی، ئەمۆری، گرگاشی، 17حیڤی، عەرقی10‏:17 عەرق: هەمان شاری عەرقە ئەمڕۆش لە لوبنان هەیە.‏، سینی10‏:17 سین: لەوانەیە لە نزیکی شاری عەرق لە لوبنان بووبێت. بڕوانە یەکەم پوختەی مێژوو 1‏:15‏‏.‏، 18ئەرڤادی، چیماری و حەماتییەکانیشی بوو.

لەدوای ئەوە هۆزەکانی کەنعانییەکان بڵاو بوونەوە. 19سنووری کەنعانییەکان لە سەیداوە بە گراردا دەڕۆیشت هەتا دەگەیشتە غەزە، پاشان بە سەدۆم، عەمۆرا، ئەدما و چەبۆئیمدا دەڕۆیشت هەتا لەشەع.

20ئەمانە نەوەی حامن، بەپێی هۆز و زمانیان، لە خاک و نەتەوەکانیان.

سامییەکان

21سامیش کوڕی بوو کە یافەت برای گەورەی بوو. سام باپیرە گەورەی هەموو کوڕانی عێبەر بوو.

22کوڕەکانی سام:

ئیلام، ئەشوور، ئەرپەکشاد، لوود و ئارام.

23کوڕەکانی ئارام:

عوچ، حوول، گەتەر و مەشەک.

24ئەرپەکشاد باوکی شالەح بوو،

شالەحیش باوکی عێبەر بوو.

25عێبەریش دوو کوڕی بوو،

یەکێکیان ناوی پەلەگ10‏:25 پەلەگ واتە دابەشکردن.‏ بوو، چونکە لە سەردەمی ئەودا زەوی دابەش کرا. براکەشی ناوی یۆقتان بوو.

26یۆقتان ئەم کوڕانەی هەبوو:

ئەلمۆداد، شەلەف، حەچەرماڤەت10‏:26 حەچەرماڤەت: ناوی ئاواییەکیشە لە یەمەن، لە ناوچەیەک کە ئێستا بە حەدرەمەوت ناسراوە.‏، یارەح، 27هەدۆرام، ئوزال، دیقلە، 28عۆبال، ئەبیمائێل، شەبا، 29ئۆفیر، حەڤیلا و یۆڤاڤ. هەموو ئەمانە کوڕانی یۆقتان بوون.

30نشینگەکانیان لە مێشاوە دەستی پێدەکرد هەتا دەگەیشتە سفاری ناوچە شاخاوییەکانی ڕۆژهەڵات.

31ئەمانەن نەوەی سام، بەپێی هۆزیان و زمانیان، لە خاکیان و بەپێی نەتەوەکانیان.

32ئەمانەن هۆزەکانی نەوەی نوح بەپێی نەوەکانیان لەنێو نەتەوەکانیان. لە ئەوانیشەوە لەدوای لافاوەکە نەتەوەکان بەسەر زەویدا بڵاو بوونەوە.

O Livro

Génesis 10:1-32

O mapa das nações

1Os descendentes de Noé são os seguintes: Sem, Cam e Jafete que lhe nasceram antes do dilúvio.

Os descendentes de Jafete

(1 Cr 1.5-7)

2Os filhos de Jafete foram:

Gomer, Magogue, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras.

3Os filhos de Gomer:

Asquenaz, Rifat e Togarma.

4Os filhos de Javã:

Elisá, Társis, Quitim e Dodanim. 5Os descendentes destes tornaram-se povos marítimos, conquistando terra além-mar, formando nações, cada uma com a sua língua.

Os descendentes de Cam

(1 Cr 1.8-16)

6Os filhos de Cam foram:

Cuche, Mizraim10.6 Posteriormente veio a designar o Egito., Pute e Canaã.

7Os filhos de Cuche:

Seba, Havila, Sabta, Rama e Sabteca.

Os filhos de Ramá:

Sabá e Dedã.

8Um dos descendentes de Cuche foi Nimrode que se tornou um dos homens mais poderosos da Terra. 9Era um grande caçador e Deus ajudou-o de tal forma que o povo costumava dizer: “Que o Senhor te faça um grande caçador, à maneira de Nimrode!” 10O seu reino incluía grandes cidades como Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar.10.10 Isto é, Babilónia. 11Daqui estendeu-se para a Assíria onde edificou Nínive, Reobote-Ir, Cala, 12Resen, entre Nínive e Cala, que era a maior cidade daquele império.

13As famílias que descenderam de Mizraim foram os ludeus, anameus, leabeus, naftueus, 14patruseus e caslueus, de onde descenderam os filisteus, e os caftoreus.

15Entre os descendentes de Canaã contam-se Sídon, o seu filho primogénito, e Hete. 16Canaã foi também o antepassado dos jebuseus, amorreus, girgaseus, 17heveus, arqueus, sineus, 18arvadeus, zemareus e hamateus. Depois disso, espalharam-se as famílias dos cananeus. 19O seu território estendia-se desde Sídon a Gerar, chegando ao limite de Gaza. Chegaram mesmo a Sodoma e Gomorra e a Admá e Zeboim perto de Lasa.

20Estes são os descendentes de Cam que se espalharam, formando povos e nações com as suas diferentes línguas.

Os descendentes de Sem

(1 Cr 1.17-23)

21Sem, o irmão mais velho de Jafete, teve também filhos. Todos os filhos de Eber são descendentes de Sem.

22Sem teve como filhos Elão, Assur,10.22 Isto é, Assíria. Arfaxade, Lude e Aram.

23Este último foi pai de Uz, Hul, Geter e Mas.10.23 Ou Meseque. Ver 1 Cr 1.17.

24Arfaxade gerou Sala e este gerou Eber.

25Eber teve dois filhos:

Pelegue, porque foi durante a sua vida que os povos de todo o mundo começaram a separar-se e a dispersar-se, e Joctã.

26Os filhos de Joctã foram Almodade, Selefe, Hazarmavet, Jera, 27Hadorão, Uzal, Dicla, 28Obal, Abimael, Sabá, 29Ofir, Havila e Jobabe.

30Todos estes descendentes de Joctã viveram entre Messa e Sefar que é uma montanha do oriente.

31Estes são os descendentes de Sem, segundo os povos e as nações que foram formando, com as suas línguas próprias e a localização geográfica respetiva.

32É esta a relação dos descendentes de Noé, a partir dos quais se formaram as nações da Terra depois do dilúvio.