Kurdi Sorani Standard

پەیدابوون 10:1-32

خشتەی نەتەوەکان لەدوای لافاوەکە

1ئەمانەش نەوەکانی نوحن، سام و حام و یافەت کە دوای لافاوەکە ئەوانیش کوڕیان بوو.

یافەتییەکان

2کوڕەکانی یافەت:

گۆمەر، ماگۆگ، مادەی، یاڤان، توبال، مەشەک و تیراس.

3کوڕەکانی گۆمەر:

ئەشکەنەز، ڕیفەت و تۆگەرما.

4کوڕەکانی یاڤان:

ئەلیشا، تەرشیش، کیتیم10‏:4 کیتیم واتە کیتییەکان، خەڵکی قوبرس.‏ و ڕۆدانیم. 5لەمانەوە نەتەوەکانی کەنار ئاوەکان10‏:5 ئەو نەتەوانەی کە لە کەنار دەریای ناوەڕاستدا دەژیان.‏ بەنێو خاکەکانیاندا بڵاو بوونەوە، هەریەکەیان بەپێی زمان و هۆز و نەتەوەی خۆی.

حامییەکان

6کوڕەکانی حام:

کوش، میسر، پووت و کەنعان.

7کوڕەکانی کوش:

سەبا، حەڤیلا، سەڤتا، ڕەعما و سەبتەکا.

کوڕەکانی ڕەعما:

شەبا و دیدان.

8نەمرود لە نەوەی کوش لەدایکبوو، کە بووە جەنگاوەرێکی مەزن لەسەر زەوی. 9ئەو لەبەردەم یەزدان بووە ڕاوچییەکی بەتوانا. لەبەر ئەمەیە دەگوترێت: «وەک نەمرودیت، ڕاوچییەکی بەتوانا لەبەردەم یەزدان.» 10سەرەتای شانشینەکەی بابل، ئەرەک، ئەکەد و کەلنێ بوو لە خاکی شینعار10‏:10 شینعار ناوێکی عیبرییە بۆ تەواوی خاکی بابل، کە دەکەوێتە ناوەندی ئێراقی ئێستا.‏. 11لەو خاکەوە چوو بۆ ئاشور، لەوێ نەینەوا، ڕەحۆبۆت عیر و کەلەحی بنیاد نا، 12هەروەها ڕەسەن کە شارە گەورەکەیە دەکەوێتە نێوان نەینەوا و کەلەح.

13میسر باوکی

لوودی، عەنامی، لەهابی، نەفتوحی، 14پاتروسی و کەفتۆری بوو، هەروەها باوکی کەسلوحییەکانیش بوو کە فەلەستییەکانیان لێ کەوتنەوە.

15کەنعان باوکی

سەیدا بوو، کە نۆبەرەکەی بوو، لەگەڵ حیتییەکان، 16هەروەها یەبوسی، ئەمۆری، گرگاشی، 17حیڤی، عەرقی10‏:17 عەرق: هەمان شاری عەرقە ئەمڕۆش لە لوبنان هەیە.‏، سینی10‏:17 سین: لەوانەیە لە نزیکی شاری عەرق لە لوبنان بووبێت. بڕوانە یەکەم پوختەی مێژوو 1‏:15‏‏.‏، 18ئەرڤادی، چیماری و حەماتییەکانیشی بوو.

لەدوای ئەوە هۆزەکانی کەنعانییەکان بڵاو بوونەوە. 19سنووری کەنعانییەکان لە سەیداوە بە گراردا دەڕۆیشت هەتا دەگەیشتە غەزە، پاشان بە سەدۆم، عەمۆرا، ئەدما و چەبۆئیمدا دەڕۆیشت هەتا لەشەع.

20ئەمانە نەوەی حامن، بەپێی هۆز و زمانیان، لە خاک و نەتەوەکانیان.

سامییەکان

21سامیش کوڕی بوو کە یافەت برای گەورەی بوو. سام باپیرە گەورەی هەموو کوڕانی عێبەر بوو.

22کوڕەکانی سام:

ئیلام، ئەشوور، ئەرپەکشاد، لوود و ئارام.

23کوڕەکانی ئارام:

عوچ، حوول، گەتەر و مەشەک.

24ئەرپەکشاد باوکی شالەح بوو،

شالەحیش باوکی عێبەر بوو.

25عێبەریش دوو کوڕی بوو،

یەکێکیان ناوی پەلەگ10‏:25 پەلەگ واتە دابەشکردن.‏ بوو، چونکە لە سەردەمی ئەودا زەوی دابەش کرا. براکەشی ناوی یۆقتان بوو.

26یۆقتان ئەم کوڕانەی هەبوو:

ئەلمۆداد، شەلەف، حەچەرماڤەت10‏:26 حەچەرماڤەت: ناوی ئاواییەکیشە لە یەمەن، لە ناوچەیەک کە ئێستا بە حەدرەمەوت ناسراوە.‏، یارەح، 27هەدۆرام، ئوزال، دیقلە، 28عۆبال، ئەبیمائێل، شەبا، 29ئۆفیر، حەڤیلا و یۆڤاڤ. هەموو ئەمانە کوڕانی یۆقتان بوون.

30نشینگەکانیان لە مێشاوە دەستی پێدەکرد هەتا دەگەیشتە سفاری ناوچە شاخاوییەکانی ڕۆژهەڵات.

31ئەمانەن نەوەی سام، بەپێی هۆزیان و زمانیان، لە خاکیان و بەپێی نەتەوەکانیان.

32ئەمانەن هۆزەکانی نەوەی نوح بەپێی نەوەکانیان لەنێو نەتەوەکانیان. لە ئەوانیشەوە لەدوای لافاوەکە نەتەوەکان بەسەر زەویدا بڵاو بوونەوە.

Nova Versão Internacional

Gênesis 10:1-32

A Origem dos Povos

1Este é o registro da descendência de Sem, Cam e Jafé, filhos de Noé. Os filhos deles nasceram depois do Dilúvio.

Os Jafetitas

2Estes foram os filhos10.2 Filhos pode significar descendentes ou sucessores ou nações; também nos versículos 3, 4, 6, 7, 20-23 e 29. de Jafé:

Gômer, Magogue, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás.

3Estes foram os filhos de Gômer:

Asquenaz, Rifate e Togarma.

4Estes foram os filhos de Javã:

Elisá, Társis, Quitim e Rodanim10.4 Alguns manuscritos dizem Dodanim.. 5Deles procedem os povos marítimos, os quais se separaram em seu território, conforme a sua língua, cada um segundo os clãs de suas nações.

Os Camitas

6Estes foram os filhos de Cam:

Cuxe, Mizraim10.6 Isto é, Egito; também no versículo 13., Fute e Canaã.

7Estes foram os filhos de Cuxe:

Sebá, Havilá, Sabtá, Raamá e Sabtecá.

Estes foram os filhos de Raamá:

Sabá e Dedã.

8Cuxe gerou10.8 Gerar pode ter o sentido de ser ancestral ou predecessor; também nos versículos 13, 15, 24 e 26. também Ninrode, o primeiro homem poderoso na terra. 9Ele foi o mais valente dos caçadores10.9 Hebraico: valente caçador diante do Senhor., e por isso se diz: “Valente como Ninrode”. 10No início o seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné10.10 Ou e todos eles, na terra de Sinear10.10 Isto é, Babilônia.. 11Dessa terra ele partiu para a Assíria, onde fundou Nínive, Reobote-Ir10.11 Ou Nínive com as praças da cidade, Calá 12e Resém, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade.

13Mizraim gerou

os luditas, os anamitas, os leabitas, os naftuítas, 14os patrusitas, os casluítas, dos quais se originaram os filisteus, e os caftoritas.

15Canaã gerou

Sidom, seu filho mais velho, e Hete10.15 Ou os sidônios, os primeiros, e os hititas, 16como também os jebuseus, os amorreus, os girgaseus, 17os heveus, os arqueus, os sineus, 18os arvadeus, os zemareus e os hamateus.

(Posteriormente, os clãs cananeus se espalharam. 19As fronteiras de Canaã estendiam-se desde Sidom, iam até Gerar, e chegavam a Gaza e, de lá, prosseguiam até Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, chegando até Lasa.)

20São esses os descendentes de Cam, conforme seus clãs e línguas, em seus territórios e nações.

Os Semitas

21Sem, irmão mais velho de Jafé10.21 Ou Sem, cujo irmão mais velho era Jafé, também gerou filhos. Sem foi o antepassado de todos os filhos de Héber.

22Estes foram os filhos de Sem:

Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã.

23Estes foram os filhos de Arã:

Uz, Hul, Géter e Meseque10.23 Alguns manuscritos dizem Más..

24Arfaxade gerou

Salá10.24 A Septuaginta diz gerou Cainã, e Cainã gerou Salá., e este gerou Héber.

25A Héber nasceram dois filhos:

um deles se chamou Pelegue, porque em sua época a terra foi dividida; seu irmão chamou-se Joctã.

26Joctã gerou

Almodá, Salefe, Hazarmavé, Jerá, 27Adorão, Uzal, Dicla, 28Obal, Abimael, Sabá, 29Ofir, Havilá e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joctã.

30A região onde viviam estendia-se de Messa até Sefar, nas colinas ao leste.

31São esses os descendentes de Sem, conforme seus clãs e línguas, em seus territórios e nações.

32São esses os clãs dos filhos de Noé, distribuídos em suas nações, conforme a história da sua descendência. A partir deles, os povos se dispersaram pela terra, depois do Dilúvio.