فیلیپی 4 – KSS & MTDS

Kurdi Sorani Standard

فیلیپی 4:1-23

بە عیسای خاوەن شکۆ دڵشاد بن

1بۆیە خوشکان و برایانم، ئەی ئەوانەی خۆشمدەوێن و پەرۆشتانم، ئێوە خۆشی و تاجی منن. خۆشەویستانم، بەو شێوەیە کە نووسیومە، بە یەکبوونتان لەگەڵ مەسیحی خاوەن شکۆ بچەسپێن.

2لە ئەوۆدیا دەپاڕێمەوە و لە سینتخی دەپاڕێمەوە کە بە یەکبوونیان لەگەڵ مەسیح هاوبیر بن. 3بەڵێ تۆش ئەی هاوڕێی دڵسۆزم، داوات لێ دەکەم یارمەتییان بدەیت، چونکە هەردووکیان لە ڕاگەیاندنی پەیامی ئینجیلدا شانبەشانی من تێکۆشاون، لەگەڵ کلیمنتۆس و هاوکارانی دیکەم کە ناویان لە پەڕتووکی ژیانە.

4هەمیشە بە عیسای خاوەن شکۆ دڵشاد بن. دیسان دەیڵێمەوە، دڵشاد بن! 5با هەموو خەڵک بە ڕووخۆشیتان بزانێت. هاتنەوەی عیسای خاوەن شکۆ نزیکە. 6نیگەران مەبن، بەڵکو با لە هەموو شتێکدا داواکاریتان بە نوێژ و پاڕانەوە و سوپاسگوزارییەوە لەلای خودا زانراو بێت. 7ئاشتی خوداش، ئەوەی بەرزترە لە هەموو تێگەیشتنێک، دڵ و بیرتان بە یەکبوونتان لەگەڵ عیسای مەسیحدا دەپارێزێت.4‏:7 بڕوانە یۆحەنا 15‏:4‏.‏

8لە کۆتاییدا خوشکان و برایان، بیر لە هەموو ئەو شتانە بکەنەوە کە ڕاست و ڕێزدارن، دادپەروەر و پاکن، خۆشەویست و ناوبانگ باشن، ڕەوشت بەرز و شایانی ستایشن. 9چی لە مندا فێربوون و وەرتانگرت و بیستتان و بینیتان، ئەوە جێبەجێ بکەن. خودای ئاشتیش لەگەڵتان دەبێت.

سوپاس بۆ بەخشینتان

10زۆر دڵشاد بووم بە مەسیحی خاوەن شکۆ، کە ئێستا دیسان بایەخم پێدەدەن. بە دڵنیاییەوە پێشتریش بایەختان پێم دەدا، بەڵام دەرفەتی ئەوەتان نەبوو کە دەریبخەن. 11من ئەمە ناڵێم لەبەر ئەوەی پێویستم بە یارمەتییە، چونکە فێربووم لە هەر دۆخێکدا بم خۆبژێو بم. 12دەزانم نەبوونی چییە و دەزانم هەبوونیش چییە، لە هەر شتێک و لە هەموو شتێکدا فێری نهێنی ئەوە بووم لە هەبوونی و نەبوونیدا ئاسوودە بم. 13دەتوانم هەموو ئەم شتانە لە ڕێگەی مەسیحەوە بکەم، ئەوەی بەهێزم دەکات.

14لەگەڵ ئەوەشدا چاکتان کرد کە بەشداری تەنگانەتان کردم. 15ئەی فیلیپییەکان، ئێوەش دەزانن، لە سەرەتای بڵاوکردنەوەی پەیامی ئینجیل لەنێو ئێوە، کاتێک لە مەکدۆنیا ڕۆیشتم، هیچ کڵێسایەک لە بابەتی وەرگرتن و پێداندا هاوکارییان نەکردووم، ئێوە نەبێت. 16تەنانەت ئەو کاتەی لە شاری سالۆنیکی بووم، چەند جارێک هاوکاریتان کردم کاتێک پێویستم بە یارمەتی بوو. 17نەک لەبەر ئەوەی حەزم لە بەخشین بێت بەڵکو حەزم لەو بەرهەمەیە کە لەلای خودا بۆتان تۆمار دەکرێت. 18ئێستا هەموو شتێکم هەیە، زیاتر لە پێویست. ئەو شتانەی ئەپەفرۆدیتۆس لەلای ئێوە هێنای وەرمگرت و تێربووم، بۆنێکی خۆشە، قوربانییەکی قبوڵکراوە، دڵی خودا خۆش دەکات. 19خودای من هەموو پێداویستییەکانتان دابین دەکات بەپێی دەوڵەمەندی ئەو شکۆیەی لە عیسای مەسیحدا هەیەتی.

20ئێستاش شکۆمەندی بۆ خودای باوکمان هەتاهەتایە. ئامین.

سڵاوی کۆتایی

21بە ناوی عیسای مەسیح سڵاو لە هەموو گەلی خودا بکەن.

ئەو خوشک و برایانەی لەگەڵمدان سڵاوتان لێدەکەن.

22هەموو گەلی خودا کە لێرەن سڵاوتان لێدەکەن، بە تایبەتی ئەوانەی لە خانەوادەی قەیسەرن.

23با نیعمەتی عیسای مەسیحی خاوەن شکۆ لەگەڵ ڕۆحتان بێت.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Filipenses 4:1-23

1Shina cajpica ñuca cʼuyashca, ñuca llaquishca, ñuca cushicuna crijcunalla. Cancunamantami coronata japisha. Chaimanta ñuca cʼuyashcacuna, Apunchij Jesustaca alli catiraichij.

Jesucristohuan imapipish cushicuichij

2Evodiatapish, Sintiquetapish Apunchij Jesusmantaca, ñañandij shinataj shuj yuyailla tucupachun ninimi. 3Shinallataj ñucahuan Diospajta alli ruracuj can huauquitapishmi, chai panicuna alli tucuchun rimapai nini. Chai panicunaca, huauqui Clementendij, chaishuj huauquicunandijmi, pi imata nicujpipish, alli huillaitaca cʼari, cʼarita shayarishpa ñucahuan huillarcacuna. Paicunapaj shuticunapish, causanaman rinapaj libropi quillcashcamari.

4Apunchij Jesusmanta imapipish cushicuichij. Cutinpishmi nini: ¡Cushicuichij! 5Cancuna llaquij shungu cashcataca tucuicunaman rijsichichij, Apunchij Jesusca ñallamari shamunga.

6Ama imatapish charina yuyailla caichijchu. Ashtahuanpish Taita Diosta mañacushpaca, Paiman tucuita huillaichij. Imamantapish Diosta mañashpa pagui nichij. 7Chashna rurajpica, Taita Diosca mana yuyai tucuipaj sumaj causaitami cunga. Chai sumaj causaimi cancunapaj shungutapish, cancunapaj yuyaitapish Cristo Jesuspi huaquichinga.

8Huauqui, panicuna, cunanca ña caillata mandasha: Tucui imatapish cashcatataj yachana cajllapi, tucui imapipish ama juchachishca canapi, tucui imatapish cashcata ruraj canapi, tucuipi chuya canapi, tucuipi cʼuyaita ricuchinapi, tucui imatapish munanajllata ruranapi, tucuita allita ruranapi, alli nishca canapaj imatapish ruranapi yuyaita churaichij. 9Ñuca yachachijpi yachashcata, ricushcata, uyashcatapish, ñuca quiquinllapitaj imallata ricucushcatapish chaita ruraichij. Chashna rurajpica, sumaj causaita cuj Taita Diosca cancunahuanmi canga.

Pabloca Filipos crijcuna cullquita cachashcamantami pagui nishca

10Cancuna ñucaman cuna cashcata yuyarishpa cutintaj cachai callarishcata ricushpami, Apunchij Jesusmantaca, jatunta cushicurcani. Chaitaca ñucaman cachanata yuyacushpapish, ima shina mana cachai tucushpallami, manaraj cacharcanguichij. 11Ñucaca, ima illajlla cashcamanta mana chashnaca ninichu. Ñucaca, ima charishcallahuan cushi canata yachanimi. 12Huajchalla causanatapish, yalli, yalli charinatapish yachanimi. Tucui layapi causanatami yachani; pajtata micunatapish, yaricaihuan purinatapish yachanimi. Achcata charinata, ima illajpi llaquita apanatapish yachanimi. 13Imatapish rurai tucunata ñucaman cuj Cristohuan cashcamantaca, imata mana atichinichu.

14Shina cajpipish, ñuca llaquipi cajta cancuna llaquishpa cushpaca, allitamari rurarcanguichij. 15Filipos crijcunalla, cancunallataj yachanguichijmi. Alli huillaita huillai callaricushpa, Macedoniamanta rijpica, tandanacushca pi shujtaj crijcuna mana curcachu. Ashtahuanpish Diospajta chasquishcamanta cuna cashcata pi mana cujpipish, cancunallami curcanguichij. 16Tesalonicapi cashpa ima illajlla cajpipish, cutin cutinmi cacharcanguichij. 17Ñucaman imatapish cachacuchunlla nishpaca, mana chashna nicunichu. Ashtahuanpish Diospaj ñaupajpi, cancuna chasquinata ashtahuan mirachichunllami chashnaca nicuni. 18Cancuna cachashcataca, tucuitami chasquircani. Cunanca, charina cashcatapish yalli yallitami charini. Epafroditohuan cancuna cachashcata chasquishpacarin, ashtahuanmi charini. Cancuna cachashcacunaca, Diosman cushpa rupachijpi mishquiman ashnacuj shinamari. Chaitami Taita Diosca cushicushpa chasquin. 19Ñuca Taita Diosca tucuita charij, sumaj Diosmi. Paimi, cancunamanca ima illashcatapish, Cristo Jesusmantaca achcata cunga.

20Chaimanta ñucanchij Yaya Diosca, huiñai huiñaita ‘Sumajmari cangui’ nishca cachun. Chashna cachun.

Tucuchinapajmi bendiciashca

21Cristo Jesusmanta Diospajlla cajcunataca, tucuicunallatataj “ ‘¿Allillachu canguichij?’ ninmi” nipaichij. Ñucahuan caj huauquicunapish cancunataca, ‘¿Allillachu canguichij?’ nincunami. 22Tucui Diospajlla cajcunami, ‘¿Allillachu canguichij?’ nincuna. Jatun mandajpaj huasipi caj crijcunacarin, ashtahuanmi cancunataca ‘¿Allillachu canguichij?’ nincuna.

23Apunchij Jesucristoca, tucui cancunaman Paipaj jatun cʼuyaita cushca cachun. Chashna cachun.