زەبوورەکان 150 – Kurdi Sorani Standard KSS

Kurdi Sorani Standard

زەبوورەکان 150:1-6

زەبووری 150

1هەلیلویا!

ستایشی خودا بکەن، لە پیرۆزگاکەی،

ستایشی بکەن، لە گەردوونی هێزی،

2ستایشی بکەن، بۆ پاڵەوانیێتی،

ستایشی بکەن، بەپێی زۆری مەزنایەتی،

3بە دەم دەنگی کەڕەناوە ستایشی بکەن،

بە دەم ساز و قیسارەوە ستایشی بکەن،

4بە دەف و هەڵپەڕکێ ستایشی بکەن،

بە ئامێری ژێدار و شمشاڵ ستایشی بکەن،

5بە سەنجی بیستراو ستایشی بکەن،

بە سەنجی دەنگ بەرز ستایشی بکەن!

6با هەموو ئەوەی هەناسە دەدات ستایشی یەزدان بکات!

هەلیلویا.