زەبوورەکان 123 – Kurdi Sorani Standard KSS

Kurdi Sorani Standard

زەبوورەکان 123:1-4

زەبووری 123

گۆرانی گەشتیاران.

1چاوم بۆ تۆ هەڵبڕی،

تۆ ئەی دانیشتوو لە ئاسمان.

2بێگومان وەک چۆن خزمەتکار چاوی لە دەستی گەورەکەیەتی،

وەک چۆن کەنیزە چاوی لە دەستی خاتوونەکەیەتی،

ئاواش ئێمە چاومان لە دەستی یەزدانی پەروەردگارمانە،

بۆ ئەوەی لەگەڵمان میهرەبان بێت.

3لەگەڵمان میهرەبان بە، ئەی یەزدان، لەگەڵمان میهرەبان بە!

چونکە لە ڕادەبەدەر لە سووکایەتی تێربووین.

4گیانمان زۆر تێر بووە لە گاڵتەی بێ خەمەکان،

لە سووکایەتی لووتبەرزەکان.