Korean Living Bible

창세기 5:1-32

아담에서 노아까지

1이것은 아담 자손들의 족보이다. 하나님이 사람을 창조하실 때에 자기 모습 을 닮은

2남자와 여자를 창조하여 그들을 축복하시고 그들의 이름을 5:2 히 ‘아담’‘사람’ 이라고 부르셨다.

3아담은 130세에 자기를 닮은 아들을 낳아 그 이름을 셋이라고 지었다.

4그 후에도 그는 800년을 더 살며 자녀를 낳고 지내다가

5930세에 죽었다.

6셋은 105세에 에노스를 낳았고

7그 후에도 807년을 더 살며 자녀를 낳고 지내다가

8912세에 죽었다.

9에노스는 90세에 게난을 낳았고

10그 후에도 815년을 더 살며 자녀를 낳고 지내다가

11905세에 죽었다.

12게난은 70세에 마할랄렐을 낳았고

13그 후에도 840년을 더 살며 자녀를 낳고 지내다가

14910세에 죽었다.

15마할랄렐은 65세에 야렛을 낳았고

16그 후에도 830년을 더 살며 자녀를 낳고 지내다가

17895세에 죽었다.

18야렛은 162세에 에녹을 낳았고

19그 후에도 800년을 더 살며 자녀를 낳고 지내다가

20962세에 죽었다.

21에녹은 65세에 므두셀라를 낳았고

22-23그 후에도 300년 동안 하나님과 5:22-23 원문에는 ‘동행하며’깊은 교제를 나누며 자녀를 낳고 지내다가 365세까지 살았다.

24그가 하나님과 깊은 교제를 나누며 사는 중에 하나님이 그를 데려가시므로 그가 사라지고 말았다.

25므두셀라는 187세에 라멕을 낳았고

26그 후에도 782년을 더 살며 자녀를 낳고 지내다가

27969세에 죽었다.

28라멕이 182세에 아들을 낳아

29그 이름을 5:29 ‘위로함’ 이라는뜻.‘노아’ 라 짓고 “여호와께서 저주한 땅에서 수고하며 고되게 일하는 우리에게 이 아들이 위안을 줄 것이다” 하였다.

30라멕은 노아를 낳은 후에도 595년을 더 살며 자녀를 낳고 지내다가

31777세에 죽었다.

32그리고 노아는 500세가 지난 후에 셈과 함과 야벳을 낳았다.

Swedish Contemporary Bible

1 Moseboken 5:1-32

1Här följer en förteckning över Adams släkt.

Människan var lik Gud när hon skapades. 2Gud skapade dem till man och kvinna, och välsignade dem och kallade dem människor5:2 På hebreiska adám. när de skapades.

3Adam var 130 år när hans son Set föddes. Denne liknade honom och var hans avbild.5:3 Jfr v. 1 och 1:26 4Sedan levde Adam ytterligare 800 år, fick söner och döttrar 5och dog 930 år gammal.

6Set var 105 år när hans son Enosh föddes. 7Sedan levde han ytterligare 807 år och fick söner och döttrar 8och dog 912 år gammal.

9Enosh var 90 år när hans son Kenan föddes. 10Sedan levde han ytterligare 815 år och fick söner och döttrar 11och dog 905 år gammal.

12Kenan var 70 år när hans son Mahalalel föddes. 13Sedan levde han ytterligare 840 år och fick söner och döttrar 14och dog 910 år gammal.

15Mahalalel var 65 år när hans son Jered föddes. 16Sedan levde han ytterligare 830 år och fick söner och döttrar 17och dog 895 år gammal.

18Jered var 162 år när hans son Henok föddes. 19Sedan levde han ytterligare 800 år och fick söner 20och döttrar och dog 962 år gammal.

21Henok var 65 år när hans son Metushelach föddes. 22Sedan levde han ytterligare 300 år i gemenskap med Gud5:22 levde… i gemenskap med Gud. Ordagrant: vandrade med Gud.Detta uttryck används även på många andra ställen. och fick söner och döttrar. 23Han blev 365 år. 24Henok vandrade i gemenskap med Gud och fanns sedan inte mer, för Gud tog bort honom.

25Metushelach var 187 år när hans son Lemek föddes. 26Sedan levde han ytterligare 782 år och fick söner och döttrar 27och dog 969 år gammal.

Noa

28Lemek var 182 år när han fick en son. 29Lemek kallade honom för Noa5:29 Namnet anspelar på både vila och tröst i hebreiskan., för han sa: ”Han kommer att ge oss tröst under det hårda arbetet med den jord som Herren har förbannat.” 30Sedan levde Lemek 595 år och fick söner och döttrar 31och dog 777 år gammal. 32När Noa var 500 år fick han tre söner, Sem, Ham och Jafet.