Korean Living Bible

에스라 1:1-11

바빌론에서의 포로 생활이 끝남

1페르시아의 키루스황제 원년에 여호와께서는 예레미야를 통해 말씀하신 것을 이루시려고 키루스황제의 마음을 감동시키셔서 다음과 같은 조서를 내려 온 땅에 공포하도록 하였다.

2“페르시아의 키루스황제가 말한다. 하늘의 신 여호와께서 세상 모든 나라를 나에게 주셨고 또 유다의 예루살렘에 성전을 건축하라고 나에게 지시하셨다.

3그러므로 너희 중 그의 백성들은 누구든지 다 유다 예루살렘으로 돌아가 이스라엘의 하나님 여호와의 성전을 건축하여라. 그는 예루살렘에 계시는 하나님이시다. 너희 하나님께서 너희와 함께하시기를 원한다.

4또 유다 사람이 어느 곳에 살든지 그가 돌아갈 때 그 이웃 사람들은 그를 도와주고 그에게 은과 금과 그 밖에 필요한 물건과 짐승과 그리고 예루살렘에 있는 하나님의 성전에 바칠 예물을 주도록 하여라.”

5그래서 유다와 베냐민 지파의 족장들과 제사장들과 레위인들, 그리고 하나님의 감동을 받은 모든 사람들이 올라가서 예루살렘 성전을 지을 준비를 하였다.

6그러자 그들의 이웃 사람들은 은그릇, 금, 여러 가지 필수품, 가축, 값진 선물, 그 밖에 성전에 드릴 예물을 그들에게 주었다.

7-8또 키루스황제는 재무관 미드레닷에게 지시하여 느부갓네살왕이 예루살렘에서 가져와 그들의 신전에 둔 성전의 각종 기구들을 끄집어내어 그 명세서를 작성한 다음 귀환자들의 지도자인 세스바살에게 주도록 했는데

9그것은 금접시 30개, 은접시 1,000개, 1:9 원문의뜻이분명치않다.향로 29개,

10금대접 30개, 은대접 410개, 그 밖에 다른 그릇 1,000개였다.

11이상의 금은 그릇은 모두 1:11 원문에는 ‘5,400’ 개2,499개였다. 포로들이 바빌론에서 예루살렘으로 돌아올 때 세스바살은 이 모든 성전 기구도 함께 가지고 왔다.

Ang Pulong Sang Dios

Ezra 1:1-11

Ginpabalik ni Haring Cyrus ang mga Judio sa Ila Duta

(2 Cro. 36:22-23)

1Sang nahauna nga tuig sang paghari ni Cyrus sa Persia, gintandog sang Ginoo ang tagipusuon ni Cyrus nga magsulat sang isa ka pahibalo nga ibantala sa bug-os niya nga ginharian. Natabo ini agod matuman ang ginsiling sang Ginoo paagi kay Jeremias.1:1 agod matuman ang ginsiling sang Ginoo paagi kay Jeremias nga mahilway ang mga Israelinhon sa pagkabihag sa Babilonia pagkaligad sang 70 ka tuig. (Tan-awa ang Jeremias 25:11; 29:10.)

2“Amo ini ang pahibalo ni Haring Cyrus sang Persia:

“Ginhatag sa akon sang Ginoo, ang Dios sang langit,1:2 Dios sang langit: ukon, Dios nga ara sa langit; ukon, Dios nga naghimo sang langit; ukon, Dios nga labaw sa tanan. ang tanan nga ginharian diri sa kalibutan, kag gintugyanan niya ako sa pagpatindog sang templo para sa iya didto sa Jerusalem nga sakop sang Juda. 3Kamo tanan nga katawhan sang Dios, magbalik na kamo sa Jerusalem kag patinduga ninyo liwat didto ang templo sang Ginoo, ang Dios sang Israel, nga nagapuyo sa sina nga siyudad. Kag kabay pa nga updan niya kamo. 4Ang mga katawhan sa mga lugar nga ginaestaran ninyo nga mga Israelinhon nga nagkalabilin, dapat magbulig sa inyo, sa inyo nga paglakat. Maghatag sila sang mga pilak kag bulawan, mga kinahanglanon nga mga butang, mga sapat, kag kinabubut-on nga bulig para sa templo sang Dios sa Jerusalem.”

5May mga Israelinhon nga gintandog sang Dios nga magbalik sa Jerusalem. Gani nagpreparar sila sa pagkadto didto agod patindugon ang templo sang Ginoo. Kaupod sa ila amo ang mga pangulo sang mga pamilya sang tribo ni Juda kag sang tribo ni Benjamin, ang mga pari, kag ang mga Levita. 6Ang iban nga mga katawhan nagbulig sa ila paagi sa paghatag sang mga kagamitan nga hinimo halin sa pilak, mga bulawan, mga kinahanglanon nga mga butang, mga sapat, iban pa nga malahalon nga mga butang, kag kinabubut-on nga bulig para sa templo.

7Gin-uli man sa ila ni Haring Cyrus ang mga kagamitan sa templo sang Ginoo nga ginkuha ni Haring Nebucadnezar sa Jerusalem kag gindala sa templo sang iya mga dios-dios. 8Gintugyan ini ni Haring Cyrus kay Mitredat nga tresurero sang iya ginharian. Gin-isip ini ni Mitredat kag ginhatag ang lista kay Sheshbazar, ang gobernador sang Juda. 9-10Amo ini ang gin-isip nga mga kagamitan:1:9-10 Ang mga masunod indi mapat-od sa Hebreo kon ano gid nga mga kagamitan.

bulawan nga mga bandehado 30pilak nga mga bandehado 1,000mga kutsilyo1:9-10 kutsilyo: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini. 29bulawan nga mga yahong 30pilak nga mga yahong 410iban pa nga mga kagamitan 1,000

11Tanan-tanan, may mga 5,400 ka kagamitan nga bulawan kag pilak. Gindala ini tanan ni Sheshbazar sang nagbalik siya sa Jerusalem halin sa Babilonia kaupod sang iban nga mga ginbihag.