King James Version

Zechariah 2

1I lifted up mine eyes again, and looked, and behold a man with a measuring line in his hand.

Then said I, Whither goest thou? And he said unto me, To measure Jerusalem, to see what is the breadth thereof, and what is the length thereof.

And, behold, the angel that talked with me went forth, and another angel went out to meet him,

And said unto him, Run, speak to this young man, saying, Jerusalem shall be inhabited as towns without walls for the multitude of men and cattle therein:

For I, saith the Lord, will be unto her a wall of fire round about, and will be the glory in the midst of her.

Ho, ho, come forth, and flee from the land of the north, saith the Lord: for I have spread you abroad as the four winds of the heaven, saith the Lord.

Deliver thyself, O Zion, that dwellest with the daughter of Babylon.

For thus saith the Lord of hosts; After the glory hath he sent me unto the nations which spoiled you: for he that toucheth you toucheth the apple of his eye.

For, behold, I will shake mine hand upon them, and they shall be a spoil to their servants: and ye shall know that the Lord of hosts hath sent me.

10 Sing and rejoice, O daughter of Zion: for, lo, I come, and I will dwell in the midst of thee, saith the Lord.

11 And many nations shall be joined to the Lord in that day, and shall be my people: and I will dwell in the midst of thee, and thou shalt know that the Lord of hosts hath sent me unto thee.

12 And the Lord shall inherit Judah his portion in the holy land, and shall choose Jerusalem again.

13 Be silent, O all flesh, before the Lord: for he is raised up out of his holy habitation.

Nouă Traducere În Limba Română

Zaharia 2

A treia viziune: omul cu funia de măsurat

1Apoi mi-am ridicat ochii, m-am uitat şi am văzut un om care avea în mână o funie de măsurat. L-am întrebat:

– Unde te duci?

El mi-a răspuns:

– Să măsor Ierusalimul, ca să văd ce lăţime şi ce lungime are.

Atunci îngerul care vorbea cu mine s-a îndepărtat, iar un alt înger a venit să-l întâlnească. Acesta i-a zis: «Aleargă la tânărul acesta şi spune-i că Ierusalimul va fi locuit ca o cetate fără ziduri, din pricina mulţimii oamenilor şi a animalelor din mijlocul lui. Eu Însumi voi fi un zid de foc împrejurul lui, zice Domnul, şi voi fi slava din mijlocul lui.»

«Repede! Repede! Fugiţi din ţara din nord, zice Domnul. Căci v-am împrăştiat ca pe cele patru vânturi ale cerurilor, zice Domnul

«Repede! Scapă, Sioane, tu, care locuieşti la fiica Babilonului! Căci aşa vorbeşte Domnul Oştirilor: ‘După slavă[a] M-a trimis El la neamurile care v-au jefuit, căci cel ce se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor Lui! Prin urmare, iată, Îmi[b] ridic mâna împotriva lor şi vor deveni pradă pentru înşişi sclavii lor! Şi veţi şti astfel că Domnul Oştirilor M-a trimis!’»

10 «Strigă de bucurie şi veseleşte-te, fiică a Sionului, căci iată că Eu vin şi voi locui în mijlocul tău, zice Domnul. 11 Multe neamuri se vor alătura Domnului în ziua aceea şi vor fi poporul Meu. Eu voi locui în mijlocul tău şi astfel vei şti că Domnul Oştirilor M-a trimis la tine. 12 Domnul va lua în stăpânire pe Iuda, ca partea Lui de moştenire din ţinutul sfânt, şi va alege iarăşi Ierusalimul! 13 Orice făptură să tacă înaintea Domnului, căci El S-a ridicat din locuinţa Lui cea sfântă!»

Footnotes

  1. Zaharia 2:8 Sensul în ebraică al acestei expresii este nesigur; sau: După ce M-a onorat; sau, mai puţin probabil: Cu insistenţă, termenul ebraic pentru slavă având şi sensul de a fi greu, tare
  2. Zaharia 2:9 Sau: Căci aşa vorbeşte Domnul Oştirilor, după ce M-a onorat şi M-a trimis la neamurile care v-au jefuit (căci cel ce se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor Lui): „Iată, Îmi