King James Version

Revelation 3:1-22

1And unto the angel of the church in Sardis write; These things saith he that hath the seven Spirits of God, and the seven stars; I know thy works, that thou hast a name that thou livest, and art dead. 2Be watchful, and strengthen the things which remain, that are ready to die: for I have not found thy works perfect before God. 3Remember therefore how thou hast received and heard, and hold fast, and repent. If therefore thou shalt not watch, I will come on thee as a thief, and thou shalt not know what hour I will come upon thee. 4Thou hast a few names even in Sardis which have not defiled their garments; and they shall walk with me in white: for they are worthy. 5He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment; and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father, and before his angels. 6He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches.

7And to the angel of the church in Philadelphia write; These things saith he that is holy, he that is true, he that hath the key of David, he that openeth, and no man shutteth; and shutteth, and no man openeth; 8I know thy works: behold, I have set before thee an open door, and no man can shut it: for thou hast a little strength, and hast kept my word, and hast not denied my name. 9Behold, I will make them of the synagogue of Satan, which say they are Jews, and are not, but do lie; behold, I will make them to come and worship before thy feet, and to know that I have loved thee. 10Because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world, to try them that dwell upon the earth. 11Behold, I come quickly: hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. 12Him that overcometh will I make a pillar in the temple of my God, and he shall go no more out: and I will write upon him the name of my God, and the name of the city of my God, which is new Jerusalem, which cometh down out of heaven from my God: and I will write upon him my new name. 13He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches.

14And unto the angel of the church of the Laodiceans write; These things saith the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God; 15I know thy works, that thou art neither cold nor hot: I would thou wert cold or hot. 16So then because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spue thee out of my mouth. 17Because thou sayest, I am rich, and increased with goods, and have need of nothing; and knowest not that thou art wretched, and miserable, and poor, and blind, and naked: 18I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich; and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear; and anoint thine eyes with eyesalve, that thou mayest see. 19As many as I love, I rebuke and chasten: be zealous therefore, and repent. 20Behold, I stand at the door, and knock: if any man hear my voice, and open the door, I will come in to him, and will sup with him, and he with me. 21To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame, and am set down with my Father in his throne. 22He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches.

Ang Pulong Sang Dios

Pahayag 3:1-22

Ang Sulat para sa Sardis

1“Isulat mo ini para sa anghel nga nagabantay sa iglesya sa Sardis:

“Amo ini ang ginasiling sang nagauyat sang pito ka bituon kag ara man sa iya ang pito ka Espiritu sang Dios:3:1 pito ka Espiritu sang Dios: Tan-awa ang footnote sa 1:4-5. Nahibaluan ko ang inyo mga ginahimo. Madamo ang nagasiling nga malig-on ang inyo pagtuo sa akon, pero ang matuod daw mga patay kamo. 2Gani magmata kamo, kag palig-una ninyo ang inyo nabilin nga pagtuo samtang buhi pa ini. Tungod kay nasapwan ko nga ang inyo mga hinimuan indi pa husto sa panulok sang akon Dios. 3Gani dumduma ninyo ang gintudlo sa inyo nga inyo ginbaton. Tumana ninyo ina kag hinulsulan ninyo ang inyo mga sala. Kon magpabaya pa kamo, kadtuan ko kamo sa oras nga wala ninyo ginapaabot. Ang akon pag-abot mangin pareho sang pag-abot sang makawat, kay wala sing may makahibalo kon san-o. 4Pero may pila dira sa inyo sa Sardis nga wala gid nalatnan sang ginahimo nga malain sang iban. Magaupod sila sa akon nga nagabalayo sang puti, tungod kay takos sila. 5Ang mga mandadaog pabayuan sing puti, kag indi ko pagpanason ang ila mga ngalan sa libro nga listahan sang mga nakaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. Ipakilala ko sila sa akon Amay kag sa iya mga anghel nga sila akon mga katawhan.

6“Kamo nga nagapamati, dapat intiendihon gid ninyo ang ginasiling sang Espiritu Santo sa mga iglesya.

Ang Sulat para sa Filadelpia

7“Isulat mo ini para sa anghel nga nagabantay sa iglesya sa Filadelpia:

“Amo ini ang ginasiling sang matarong kag masaligan. Siya amo ang nagahari pareho sang paghari ni David sang una. Kag siya lang ang nagauyat sang yabi sa iya ginharian. Gani kon mag-abri siya sang puwertahan agod makasulod ang tawo sa iya ginharian, wala sing may makasirado. Kag kon siradhan niya, wala sing may makaabri.— 8Nahibaluan ko ang inyo mga ginahimo. Nahibaluan ko man nga bisan maluya kamo nagatuman gihapon kamo sang akon mga pagpanudlo, kag wala gid kamo nagtalikod sa akon. Gani may gin-abrihan ako nga puwertahan para sa inyo nga wala gid sing may makasirado. 9Pero kon parte sadtong mga tawo nga sakop ni Satanas, nga mga butigon nga nagasiling nga sila mga Judio pero ang matuod indi, paludhon ko sila sa inyo, kag mahibaluan nila nga ginahigugma ko kamo. 10Sa pila ka adlaw magaabot ang mga kabudlayan sa bug-os nga kalibutan agod tilawan ang tanan nga tawo. Pero tungod kay gintuman ninyo ang akon sugo nga magmainantuson kamo, tipigan ko kamo sa mga kabudlayan nga magaabot. 11Madali na lang ako mag-abot. Gani magpadayon kamo sa pagsunod sa mga butang nga inyo nahibaluan nga maayo kag matuod agod wala sing may makaagaw sang padya nga ginatigana para sa inyo. 12Ang mga mandadaog himuon ko nga pareho sa haligi sa puluy-an sang akon Dios, kag indi na gid sila maghalin didto. Markahan ko sila sang ngalan sang akon Dios, kag sang ngalan sang siyudad sang akon Dios, ang bag-o nga Jerusalem nga ipapanaog sang akon Dios halin sa langit. Markahan ko man sila sang akon bag-o nga ngalan.

13“Kamo nga nagapamati, dapat intiendihon gid ninyo ang ginasiling sang Espiritu Santo sa mga iglesya.

Ang Sulat para sa Laodicea

14“Isulat mo ini para sa anghel nga nagabantay sa iglesya sa Laodicea:

“Amo ini ang ginasiling sang ginatawag nga Amen, ang masaligan kag matuod nga manugpamatuod. Siya ang ginhalinan sang tanan nga gintuga sang Dios.— 15-16Nahibaluan ko ang inyo mga ginahimo. Nahibaluan ko nga indi kamo pareho sa mabugnaw ukon mainit nga tubig.3:15-16 mabugnaw ukon mainit nga tubig: siguro ang buot silingon, tubig nga manami imnon. Kuntani mabugnaw ukon mainit kamo. Pero tungod kay pareho kamo sa maalabaab nga tubig ibuga ko kamo. 17Nagasiling kamo nga manggaranon kamo, nga ginpakamaayo kamo kag wala na sing kulang sa inyo. Pero wala kamo kahibalo nga makaluluoy gid kamo, tungod kay pobre kamo sa pagtuo, bulag sa kamatuoran, kag hublas sa panulok sang Dios. 18Gani nagalaygay ako sa inyo nga magbakal kamo sa akon sang bulawan nga ginpaagi sa kalayo nga amo ang matuod nga pagtuo, agod mangin manggaranon kamo. Magbakal man kamo sa akon sang puti nga bayo agod matabunan ninyo ang inyo makahuluya nga pagkahublas. Kag magbakal man kamo sa akon sang bulong nga inughaplas sa inyo mata agod makakita kamo sang kamatuoran. 19Ang tanan nga akon ginapalangga ginasaway ko kag ginadisiplina. Gani maghinulsol kamo kag kay-uhon gid ninyo ang inyo batasan. 20Nagatindog ako sa puwertahan kag nagapanuktok. Kon may makabati sang akon panawag kag padayunon niya ako sa iya balay, madayon ako, kag magaupod kami kaon. 21Ang mga mandadaog papungkuon ko sa tupad sang akon trono.3:21 papungkuon ko sa tupad sang akon trono: buot silingon, magahari kaupod ko. Pareho bala sa akon, mandadaog ako kag subong nagapungko ako sa tupad sang akon Amay sa iya trono.

22“Kamo nga nagapamati, dapat intiendihon gid ninyo ang ginasiling sang Espiritu Santo sa mga iglesya.”