King James Version

Revelation 15:1-8

1And I saw another sign in heaven, great and marvellous, seven angels having the seven last plagues; for in them is filled up the wrath of God. 2And I saw as it were a sea of glass mingled with fire: and them that had gotten the victory over the beast, and over his image, and over his mark, and over the number of his name, stand on the sea of glass, having the harps of God. 3And they sing the song of Moses the servant of God, and the song of the Lamb, saying, Great and marvellous are thy works, Lord God Almighty; just and true are thy ways, thou King of saints. 4Who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name? for thou only art holy: for all nations shall come and worship before thee; for thy judgments are made manifest. 5And after that I looked, and, behold, the temple of the tabernacle of the testimony in heaven was opened: 6And the seven angels came out of the temple, having the seven plagues, clothed in pure and white linen, and having their breasts girded with golden girdles. 7And one of the four beasts gave unto the seven angels seven golden vials full of the wrath of God, who liveth for ever and ever. 8And the temple was filled with smoke from the glory of God, and from his power; and no man was able to enter into the temple, till the seven plagues of the seven angels were fulfilled.

Swedish Contemporary Bible

Uppenbarelseboken 15:1-8

Den nya sången i himlen

1Jag såg ett annat stort och förunderligt tecken i himlen: sju änglar med de sju sista plågorna. I och med dem kommer nämligen Guds vrede att vara slut.

2Sedan såg jag något som liknade ett hav av glas blandat med eld, och på det stod alla de som hade segrat över odjuret15:2 Jfr 13:1-10. och dess bild och talet för dess namn. Alla höll de Guds harpor i sina händer, 3och de sjöng Guds tjänare Moses sång och Lammets sång:15:3 Moses sång, jfr 2 Mos 15:1-18. Lammets sång, jfr 14:3.

”Stora och förunderliga är dina gärningar,

Herre Gud, Allsmäktig.

Du är rättfärdig och sann

i allt vad du gör,

du folkens kung.15:3 Många handskrifter har istället: evighetens kung.

4Vem skulle inte frukta dig, Herre,

och prisa ditt namn?

Du ensam är helig.

Alla folk ska komma och tillbe dig,

för din rättfärdighet har blivit uppenbar.”

Sju änglar med sju plågor

5Sedan såg jag hur templet i himlen, förbundstecknets tält15:5 Innan Israels folk hade byggt ett tempel, använde de ett tält. I det innersta rummet, som kallades ”det allra heligaste”, förvarades en guldkista, arken, med förbundstecknet, dvs. stentavlorna med de tio budorden., öppnades. 6Och från templet kom de sju änglar som hade med sig de sju plågorna. De var klädda i skinande vitt linne och hade guldbälten över bröstet. 7En av de fyra levande varelserna räckte de sju änglarna varsin skål av guld, fylld av Guds vrede, vreden från honom som lever i all evighet. 8Templet fylldes då av rök från Guds härlighet och kraft, och ingen kunde gå in där förrän de sju plågorna från de sju änglarna var över.