King James Version

Psalms 1:1-6

1Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful.1.1 ungodly: or, wicked

2But his delight is in the law of the LORD; and in his law doth he meditate day and night.

3And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season; his leaf also shall not wither; and whatsoever he doeth shall prosper.1.3 wither: Heb. fade

4The ungodly are not so: but are like the chaff which the wind driveth away.

5Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous.

6For the LORD knoweth the way of the righteous: but the way of the ungodly shall perish.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 1:1-6

Cartea I

(Psalmii 1–41)

Psalmul 1

1Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi,

nu se oprește pe calea celor păcătoși

și nu se așază pe scaunul celor batjocoritori!

2Ci își găsește plăcerea în Legea Domnului

și zi și noapte cugetă la Legea Lui.

3El este ca un pom sădit lângă niște izvoare de apă,

care‑și dă rodul la vremea lui

și ale cărui frunze nu se veștejesc.

El prosperă în tot ceea ce face!

4Cei răi însă nu sunt așa,

ci ei sunt ca pleava

spulberată de vânt.

5De aceea cei răi nu pot sta în picioare la judecată

și nici cei păcătoși în comunitatea celor drepți.

6Căci Domnul cunoaște calea celor drepți;

calea celor răi însă duce la pieire.