King James Version

Proverbs 31

1The words of king Lemuel, the prophecy that his mother taught him.

What, my son? and what, the son of my womb? and what, the son of my vows?

Give not thy strength unto women, nor thy ways to that which destroyeth kings.

It is not for kings, O Lemuel, it is not for kings to drink wine; nor for princes strong drink:

Lest they drink, and forget the law, and pervert the judgment of any of the afflicted.

Give strong drink unto him that is ready to perish, and wine unto those that be of heavy hearts.

Let him drink, and forget his poverty, and remember his misery no more.

Open thy mouth for the dumb in the cause of all such as are appointed to destruction.

Open thy mouth, judge righteously, and plead the cause of the poor and needy.

10 Who can find a virtuous woman? for her price is far above rubies.

11 The heart of her husband doth safely trust in her, so that he shall have no need of spoil.

12 She will do him good and not evil all the days of her life.

13 She seeketh wool, and flax, and worketh willingly with her hands.

14 She is like the merchants' ships; she bringeth her food from afar.

15 She riseth also while it is yet night, and giveth meat to her household, and a portion to her maidens.

16 She considereth a field, and buyeth it: with the fruit of her hands she planteth a vineyard.

17 She girdeth her loins with strength, and strengtheneth her arms.

18 She perceiveth that her merchandise is good: her candle goeth not out by night.

19 She layeth her hands to the spindle, and her hands hold the distaff.

20 She stretcheth out her hand to the poor; yea, she reacheth forth her hands to the needy.

21 She is not afraid of the snow for her household: for all her household are clothed with scarlet.

22 She maketh herself coverings of tapestry; her clothing is silk and purple.

23 Her husband is known in the gates, when he sitteth among the elders of the land.

24 She maketh fine linen, and selleth it; and delivereth girdles unto the merchant.

25 Strength and honour are her clothing; and she shall rejoice in time to come.

26 She openeth her mouth with wisdom; and in her tongue is the law of kindness.

27 She looketh well to the ways of her household, and eateth not the bread of idleness.

28 Her children arise up, and call her blessed; her husband also, and he praiseth her.

29 Many daughters have done virtuously, but thou excellest them all.

30 Favour is deceitful, and beauty is vain: but a woman that feareth the Lord, she shall be praised.

31 Give her of the fruit of her hands; and let her own works praise her in the gates.

Ang Pulong Sang Dios

Hulubaton 31

Ang mga Hulubaton ni Haring Lemuel

1Amo ini ang mga hulubaton ni Haring Lemuel nga taga-Masa,[a] nga gintudlo sa iya sang iya iloy:

Anak ko, natawo ka bilang sabat sa akon mga pangamuyo. Nagasiling ako sa imo nga indi mo pag-usikan ang imo tiyempo kag kuwarta sa mga babayi, kay sila ang kabangdanan nga nalaglag ang mga hari. Lemuel, indi dapat mag-inom ang mga hari sang bino. Indi dapat maghandom ang mga manugdumala sang makahulubog nga mga ilimnon. Kay kon mahubog na gani sila, nagakalipat sila sa mga kasuguan, kag ginalapas nila ang kinamatarong sang mga imol. 6-7 Pabay-i nga mag-inom ang mga tawo nga nadulaan na sang paglaom[b] kag nagasakit ang ila buot, agod malimtan nila ang ila kaimulon kag mga kalisod.

Depensahi ang kinamatarong sang mga tawo nga makaluluoy, nga indi makadepensa sang ila kaugalingon. Maghukom ka nga wala sing may pinilian, kag depensahi ang kinamatarong sang mga imol.

Ang Maayo nga Asawa

10 Mabudlay pangitaon ang maayo nga asawa. Mas bilidhon pa siya sang sa malahalon nga mga bato.

11 Nagasalig gid ang iya bana sa iya, kag wala na sing pangitaon pa ang iya bana sa iya.

12 Samtang nagakabuhi siya, puro kaayuhan ang ginahimo niya sa iya bana kag indi kalainan.

13 Maukod siya maghimo sang mga tela nga delana kag linen.

14 Pareho siya sa barko sang mga negosyante; nagadala siya sang pagkaon bisan halin pa siya sa malayo nga lugar.

15 Aga pa gid siya nagabugtaw agod magpreparar sang pagkaon para sa iya pamilya, kag agod hambalan ang iya mga suluguon nga babayi kon ano ang ila ulobrahon.

16 Makahibalo siya magpili sang duta, kag ginabakal niya ini. Dayon ginapatamnan niya ini sang ubas halin sa kuwarta nga iya natipon.

17 Mabakas siya, mapisan, kag mabaskog.

18 Maayo siya magnegosyo, kag nagaobra siya hasta sa gab-i.

19 Siya lang mismo ang nagahimo sang tela para himuon nga bayo.

20 Maalwan siya sa mga imol kag mga bululigan.

21 Kon tigtulugnaw, wala siya nagakabalaka kay may madamol siya nga mga panapton para sa iya pamilya.

22 Siya lang mismo ang nagahimo sang inughapin sa ila mga katre. Kag ang iya mga bayo matahom kag malahalon.

23 Kilala ang iya bana bilang isa sa mga opisyal sa ila lugar.

24 Nagapanghimo siya sang mga bayo kag mga paha, kag ginabaligya niya ini sa mga negosyante.

25 Malig-on siya kag ginatahod, kag wala siya mahadlok sa palaabuton.

26 Nagahambal siya nga may kaalam, kag nagatudlo siya nga may kaayo.

27 Mapisan siya, kag ginatatap gid niya sing maayo ang iya panimalay.

28 Ginadayaw siya sang iya mga anak, kag amo man sang iya bana nga nagasiling, 29 “Madamo ang maayo nga mga asawa, pero ikaw ang pinakamaayo sa ila tanan!”

30 Ang pagkaingganyusa makadaya, kag ang katahom umalagi lang. Pero ang babayi nga nagatahod sa Ginoo amo ang dapat nga dayawon.

31 Dapat balusan siya sa iya maayo nga mga binuhatan kag padunggan sa publiko.

Footnotes

  1. 31:1 nga taga-Masa: ukon, Isa ini ka mensahi.
  2. 31:6-7 nadulaan na sang paglaom: ukon, tagumatayon.